Buggspårning

Skapa ett projekt för buggspårning i Asana

Det finns några olika sätt att skapa ditt projekt. För att komma igång snabbt:

  1. Börja med vår mall för buggspårning och anpassa den efter teamets behov.
  2. Importera ett befintligt kalkylark som du för närvarande använder för att spåra buggar.

Om du vill spåra buggar för specifika funktioner, produkter eller sidor, kan du skapa ett projekt för varje funktion så att buggarna rapporteras på rätt ställe.

Komma åt alla Asana-mallar

GIF som visar hur man kommer åt alla mallar i Asana från +-knappen i det övre fältet

Om du är en gratisanvändare, föredrar att skapa ditt eget buggprojekt från grunden eller vill få tips om bästa praxis för Asana-projekt kan du börja här.

Tips för att spåra och hantera buggar

1. Spåra buggar på ett enhetligt sätt och identifiera trender med anpassade fält

Om du har använt en mall ser du redan några anpassade fält, men om du vill ändra dem eller lägga till fler kan du klicka på den blå knappen Lägg till anpassade fält längst upp i projektet.

Anpassade fält hjälper dig att spåra viktiga detaljer för varje uppgift, och även att filtrera och sortera projektet – som kolumner i ett kalkylark. Fält såsom källa och prioritet kan hjälpa teamet förstå feedback och se till att åtgärder utförs.

För att göra en snabb uppskattning av buggar med hög prioritet kan du sortera projektet efter anpassade fält så att du kan tilldela teamkollegor uppgifter att åtgärda.

Samla in viktiga detaljer snabbare med formulär

Buggrapportering är avgörande för att lösa problem och lära sig mer om kundernas behov, men det är inte möjligt om du spårar buggarna på olika sätt eller olika platser. I stället kan du skapa ett formulär för buggspårning som är direkt kopplat till ditt projekt. Formuläret säkerställer att buggar registreras på ett enhetligt sätt så att teamet har alla detaljer som behövs för att åtgärda dem.

SKÄRMBILD av ett formulär för buggspårning skapat i Asana

Följ de här instruktionerna för att skapa ett formulär och lägg till projektregler för att automatiskt tilldela inlämningsuppgifter till en kollega från teknikteamet för att se till att buggar prioriteras efter inlämning.

3. Gör det enkelt för kunder att rapportera buggar med hjälp av ett formulär

Formulär kan skickas in av vem som helst – även de som inte använder Asana – om du skickar formulärlänken till dem. Team som har kontakt med kunder behöver inte förlita sig på e-post och kunderna kommer att känna sig hörda utan att teamet behöver handskas med en oöverskådlig inkorg.

GIF som visar hur man kopierar en formulärlänk från ett Asana-projekt för att dela länken med någon

Om en skärmbild av buggen inkluderas kan teamet använda kvalitetskontroll för bilder för att lämna kommentarer direkt på bilden så att problem rapporteras i sitt sammanhang. Kommentarer vid kvalitetskontroll omvandlas till underuppgifter som också kan tilldelas.

4. Se till att buggar i konversationer och e-postmeddelanden blir genomförbara uppgifter

Om du får många buggar rapporterade via chatt- eller e-postmeddelanden kan du alltid skicka länken till ditt formulär, men du har även alternativet att använda integreringar för att snabbt omvandla dem till genomföra uppgifter.

SKÄRMBILD som visar e-postintegrering mellan Outlook eller Gmail och Asana

För e-postmeddelanden kan du använda tilläggen Asana för Gmail, Outlook, eller någon annan e-postklient. För chattmeddelanden kan du prova Asana för Slack-integreringen.

GIF som visar hur man skapar en Asana-uppgift från ett Slack-meddelande med hjälp av integrering

5. Håll ordning på buggar över tiden

Även om anpassade fält och formulär hjälper dig att starta upp ett organiserat projekt kan du se till att ordningen bibehålls genom att tilldela en projektägare som är ansvarig för att regelbundet utvärdera inkommande buggar. Du kan tilldela projektägaren en återkommande uppgift för att prioritera buggarna.

Om projektägaren märker under prioriteringen att samma bugg redan har rapporterats kan uppgifterna sammanfogas för att undvika dubbla uppföljningar.

6. Vidta åtgärder på buggar snabbare

Det är inte all feedback som behöver åtgärdas omedelbart, men om så är fallet kan projektägaren tilldela uppgiften och ge den ett slutdatum. Uppgiften kommer redan att innehålla all nödvändig information för den tilldelade och förväntningarna kommer att vara tydliga. Det här sparar teamet massor av tid eftersom de inte behöver gå fram och tillbaka för få reda på vad som händer – och kunderna blir gladare när de ser att problemen blir lösta snabbare.

Resurser för buggspårning

Vill du ha fler tips? Tar du lättare till dig information visuellt? Vill du se hur andra användare spårar buggar? Kolla in de här resurserna:

Resurser för buggspårningLänk
Mall för buggspårningAnvänd mallen
VideohandledningSe hur man använder Asana
Fallstudier och webbinarierSe hur Quora och StyleHaul spårar buggar med Asana
Blogg med tips för buggspårningLäs blogg
Anslut till community[Delta i en kommande utbildning] (https://events.asana.com) eller [starta en tråd på vårt communityforum] (https://forum.asana.com)

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com