Designfeedback och granskningsmöten

Hantera designgranskningsmöten i Asana

Om du komma igång snabbt kan du använda vår mall. GIF:en nedan visar hur du får åtkomst till mallar:

GIF som visar hur man kommer åt alla mallar i Asana från +-knappen i det övre fältet

Om du är en gratisanvändare, föredrar att skapa dina egna mötesprojekt från grunden eller vill få tips för bästa praxis för Asana-projekt kan de här instruktionerna för projektskapande hjälpa dig att komma igång.

Tips för att hålla effektivare granskningsmöten

Nu när du har skapat ditt projekt kan de här tipsen hjälpa dig att hålla effektiva möten.

Stegen nedan handlar specifikt om granskningsmöten, men ramverket kan anpassas till andra feedbackprocesser. Skapa helt enkelt ett projekt i vilket designers kan lägga till sitt arbete när det behöver granskas eller godkännas och följ stegen nedan.

1. Tilldela en teamkollega ansvaret för hanteringen av mötesagendan

Möten är som mest effektiva när det finns en tydlig agenda, enkel tillgång till material och tillräckligt med tid för att behandla varje ämne. Om en designchef, producent eller annan teamkollega alltid är ansvarig för att leda mötet kan du göra dem till projektägare. Om inte, kan den rollen rotera.

Projektägaren är ansvarig för att se till att det finns punkter på granskningsmötets dagordning, att tillgångar är bifogade och att det finns rimlig tid för att behandla dem.

För att se till att ingen glömmer att lägga till arbete som ska granskas på agendan kan du skapa en återkommande påminnelseuppgift och tilldela kollegorna kopior av uppgiften.

2. Lägg till befintliga uppgifter till agendan

För att spara tid och hålla sammanhangen tydliga kan du be designer/kreatörer att lägga till befintliga uppgifter till deras designarbete i agendan. För att lagra en uppgift i flera projekt:

GIF som visar hur man sprider ut en enskild uppgift i flera olika Asana-projekt för en innehållskalender och ett lanseringsprojekt

  1. Gå till uppgiften i Asana.
  2. Tryck på Tab + P.
  3. Skriv namnet på det andra projektet som du vill lägga till uppgiften i. Tryck sedan på Enter.
  4. Din uppgift lagras i flera projekt, men förblir en enskild uppgift.

Nu kan du enkelt komma åt arbetsfiler under mötet och spåra feedback på samma ställe så att den kan genomföras vid behov.

Tips för en effektiv hantering av feedback

Prova de här tipsen för att göra det snabbare och enklare att ge och ta emot feedback under designgranskningen:

1. Se till att utvärderarnas feedback från mötet är genomförbar och i sitt sammanhang.

Feedbacken bör hålla sig till sammanhanget, vara tydlig och tillgänglig på ett och samma ställe. Annars kan kreatörerna känna sig förvirrade eller osäkra på vad som förväntas av dem när de går tillbaka till arbetet efter mötet.

För att undvika det kan granskningsanteckningar göras direkt på tillgången för att spåra feedback (eller använd uppgiftskommentarer för att lägga till dem). Det kan utföras av någon som tar anteckningar under mötet eller av en granskare på egen hand. Kvalitetskontroll ger en enda, användbar dokumentation av feedback i samband med bilden så att formgivarna kan hänvisa till den och slutföra sitt arbete på bästa sätt.

GIF av arbetsflödet för bildgranskning i Asana

Nu kan kreatörerna återgå till sitt arbete med en klar uppfattning om vilken feedback de behöver ta hänsyn till. När de har införlivat feedbacken (eller inte) kan de kommentera vilka beslut de har fattat och varför, så att granskarna vet att feedbacken har implementerats.

2. Nå deadliner med tydligare granskningar och godkännanden

Att lättare kunna ge och implementera feedback kan vara avgörande för skillnaden mellan en godtagbar design och att skapa ett verkligt intressant bildspråk. Följ i stället de här stegen för att få arbetet att gå igenom godkännanden på ett tydligt och snabbt sätt:

GIF som visar arbetsflöde för godkännande med anpassade fält i Asana för att visa när arbete är klart eller redan godkänt

  1. Lägg till projektregler så att uppgifter samtidigt som de förlöper automatiskt tilldelas till rätt person, slutförs eller flyttas till andra projektavsnitt.
  2. Använd aviseringar för anpassade fält för att hålla intressenter informerade om förloppet. De får aviseringar om fälten uppdateras från till exempel ”Feedback behövs” till ”Godkänd”.

3. Ha feedbacken till hands när du arbetar med designen

När du har fått feedback kan det ta längre tid att referera till den under arbetet om du måste skriva ut den eller växla mellan olika appar och skärmar. Om du jobbar i en Adobe Photoshop CC, Illustrator CC, eller InDesign CC-app, kan du använda vår integrering för att hämta feedbackuppgiften direkt till programmet du jobbar i så går det snabbare.

SKÄRMBILD av integreringen Adobe Creative Cloud med Asana-uppgift som är synlig i ett Adobe-program

Ställ in integreringen genom att följa de här instruktionerna.

Resurser för planering och hantering av feedback

Tar du lättare till dig information visuellt? Vill du se hur våra användare planerar möten och hanterar feedback? Ta en titt på de här resurserna:

ResursLänk
Mall för kundfeedbackFörhandsgranskning av mall
En onlinekursRegistrera dig för Asana Academy
Webbinarium om fallstudieSe hur InVision ger feedback till sitt distansarbetande team med Asana
Anslut till community[Delta i en kommande utbildning] (https://events.asana.com) eller [starta en tråd på vårt communityforum] (https://forum.asana.com)

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com