Kreativa sammanfattningar och särskilda förfrågningar

Skapa ett projekt för kreativa förfrågningar

Du kan använda den här processen för att hantera särskilda kreativa förfrågningar (t.ex. en bild för sociala medier) och kreativa sammanfattningar för större projekt (t.ex. en kampanjstart) – allt på ett och samma ställe. Det finns några olika sätt att bygga upp din process. För att komma igång snabbt:

  1. Starta med ett mallprojekt för kreativa förfrågningar.
  2. Importera ett befintligt kalkylark där du för närvarande spårar kreativa förfrågningar.

Komma åt alla Asana-mallar

GIF som visar hur man kommer åt alla mallar i Asana från +-knappen i det övre fältet

Om du är gratisanvändare och vill utforma ditt eget projekt för kreativa förfrågningar från grunden eller vill veta vad som generellt är bästa praxis för Asana-projekt kan de här instruktionerna för hur man skapar ett projekt hjälpa dig att komma igång.

Tips för att hantera och producera kreativa förfrågningar

Nu när du har skapat ditt projekt för kreativa förfrågningar kan de här tipsen hjälpa dig att hantera det när arbetet sätter igång.

1. Skapa mallar för kreativa sammanfattningar och förfrågningar så att du kan agera snabbare med hjälp av formulär

Det är viktigt att få en fullständig kreativ sammanfattning eller tydliga detaljer i en förfrågan för att kunna prioritera arbetet på rätt sätt och se till att alla har samma förväntningar. Att börja utan tydliga mål eller att ägna tid åt att diskutera detaljer som filtyper är något som förlänger produktionscykeln.

I stället kan du skapa formulär för din kreativa sammanfattning och/eller en särskild kreativ förfrågan. Formulären är direkt kopplade till ditt kreativa produktionsprojekt för att säkerställa att ditt team börjar med den information de behöver (i termer som de förstår.)

Alla kan skicka in besvarade formulär – även de som inte använder Asana – om du skickar formulärlänken till dem. När formulärsvaret har skickats in blir det blir det en ny uppgift i ditt projekt där teamet kan prioritera uppgiften och tilldela den till en teamkollega med all information som behövs.

Skapa ett formulär genom att följa de steg som beskrivs här.

Om det kommer in en förfrågan för ett stort, tvärfunktionellt eller komplext projekt/initiativ, kan du omvandla uppgiften till ett projekt för att hantera förfrågan på ett mer effektivt sätt.

3. Prioritera och filtrera förfrågningar med anpassade fält

När du har skapat ett formulär hjälper anpassade fält dig att prioritera inkommande förfrågningar och sortera efter kategori. Om du är van vid kalkylark kan du göra det här genom filtrering och sortering av kolumner. Anpassade fält är ett mer kraftfullt sätt att göra det här på eftersom de spårar den informationen i arbetssammanhanget (i stället för på en plats som bara en projektledare eller teamledare kan se).

Om du lägger till ett fält för ”team” i ditt formulär kan du mappa det till samma anpassade fält i ditt projekt. När ett formulär skickas in kommer den nya uppgiften att ange vilket team som ska hantera förfrågan för att snabbt bedöma dess omfattning och intressenter.

Ett anpassat fält för ”prioritet” kan hjälpa producenten eller ledaren att prioritera förfrågningar i förhållande till annat arbete för att hålla teamet i fas, i stället för att låta en förfrågan från en otålig kollega gå före arbete med högre prioritet.

3. Nå deadliner med tydligare granskningar och godkännanden

Att lättare kunna ge och använda kampanjfeedback kan vara avgörande för om projektmålen uppnås eller inte. Följ de här stegen för att få arbetet att gå igenom godkännanden på ett tydligt och snabbt sätt:

GIF som visar arbetsflöde för godkännande med anpassade fält i Asana för att visa när arbete är klart eller redan godkänt

  1. Lägg till projektregler så att uppgifter samtidigt som de förlöper automatiskt tilldelas till rätt person, slutförs eller flyttas till andra projektavsnitt.
  2. Använd aviseringar för anpassade fält för att hålla intressenter informerade om förloppet. De får aviseringar om fälten uppdateras från till exempel ”Feedback behövs” till ”Godkänd”.
  3. Granskarna kan lämna feedback direkt på bilderna med kvalitetskontroll. Varje feedback skapar en genomförbar underuppgift så att skaparen kan spåra och implementera feedback om det behövs.

GIF av arbetsflödet för bildgranskning i Asana

4. Håll kreativa krav och förfrågningsdetaljer kopplade till dina formgivningar i Adobe Creative Cloud.

När arbetet väl har påbörjats kan det vara svårt att hålla viktiga detaljer, krav och feedback tillgängliga när kreatörerna arbetar med resursen i program som Adobe Photoshop CC, Illustrator CC eller InDesign CC. I stället för att förlora tid på att växla mellan verktyg eller viktiga kontexter kan kreatörerna hålla Asana-uppgiften öppen i sin Adobe Creative Cloud-app.

SKÄRMBILD av integreringen Adobe Creative Cloud med Asana-uppgift som är synlig i ett Adobe-program

Tips för att rapportera om arbetet med kreativa förfrågningar och förlopp

Håller du just på att komma igång? Ta en titt på vår bästa praxis för statusuppdatering och rapportering.

1. Se vilket arbete som riskerar att bli försenat och följ upp teamkollegor med hjälp av avancerade sökrapporter

En annan fördel med att använda anpassade fält för att spåra prioriteringar och godkännanden är att informationen kan användas för att genomföra avancerade sökrapporter. Avancerade sökrapporter hämtar information från allt ditt arbete i Asana och hjälper dig att besvara frågor som ”Vilka prioriteringar är i riskzonen?”, ”Vilka tillgångar väntar på feedback?” i realtid – utan att du behöver söka efter eller sammanställa informationen manuellt. Du kan skapa sökrapporter för nästan vad som helst men rapporter om arbete i riskzonen och godkännanden kan hjälpa dig att upptäcka hinder innan de uppstår. Från rapporten kan du också följa upp uppgifterna direkt med de ansvariga för uppgifterna och intressenter genom att kommentera uppgiften.

SKÄRMBILD som visar resultat för avancerad sökning i Asana

Om du vill veta hur du skapar andra typer av avancerade sökrapporter kan du börja här.

2. Bevaka förlopp och hantera personal för kreativt arbete med portfolior och arbetsbelastning

För att förstå hur förloppet i ett kreativt projekt och uppskatta teamets kapacitet måste ledare och kreatörer vanligtvis sammanställa information från möten, e-postmeddelanden eller kalkylblad, vilket kan vara tidskrävande och bli felaktigt. Skapa i stället en projektportfolio med alla dina viktiga kreativa arbeten och ett projekt för särskilda förfrågningar för att se framsteg, lanseringsdatum och prioritet i realtid på ett och samma ställe.

Använd sedan fliken Arbetsbelastning för att visualisera ditt kreativa teams kapacitet baserat på de uppgifter som de redan har tilldelats i Asana. Arbetsbelastning hjälper dig att fatta välinformerade beslut om bemanning för att hålla arbetsbelastningen balanserad och kreativt arbete i fas.

SKÄRMBILD som visar hur man använder arbetsbelastning för att se vilka teamkollegor som är överbelastade och omtilldela deras arbete

Arbetsbelastning baseras på antal uppgifter som standard, men vi vet att inte alla uppgifter är likadana. Du kan skapa anpassade fält för insats i portfolioprojekt för att få en bättre uppfattning om det totala antalet timmar eller vilken insats som krävs för varje uppgift.

3. Spåra den tid som läggs ner på arbete för en smidigare fakturering eller resursplanering.

Många kreativa team behöver ha en tydlig uppfattning om hur många timmar de lägger ner på arbetet – särskilt byråer, frilansare och ledare som försöker bemanna sina projekt i enlighet därmed. I stället för att gissa sig till eller överkomplicera spårningen kan kreatörer använda Harvest-integreringen för tidsspårning direkt i Asana (eller en annan tidsspårningsapp). Harvest-tidtagaren är inbyggd i Asana-uppgifter så att du kan spåra tiden för alla uppgifter medan du arbetar med dem.

SKÄRMBILD av Harvest-integreringen för tidsspårning i Asana

Kom igång med tidsspårningsappar i Asana genom att följa en snabb handledningsvideo.

Resurser för planering och hantering av kreativa processer

Tar du lättare till dig information visuellt? Vill du se hur våra användare hanterar kreativ produktion och förfrågningar? Kolla in de här resurserna:

ResurserLänk
Mall för kreativa och särskilda förfrågningarAnvänd mall
Videohandledning[Se hur man använder Asana]((https://youtu.be/rk8nPWmXsRo)
Kurs på begäranRegistrera dig för Asana Academy
Fallstudier och webbinarierSe hur Sony Music, Dr. Martens, Stance, och LA Rams hanterar kreativa förfrågningar med Asana
Anslut till community[Delta i en kommande utbildning] (https://events.asana.com) eller [starta en tråd på vårt communityforum] (https://forum.asana.com)

Att starta projekt med en stark kreativ sammanfattning är nyckeln till att hålla tidsplanen och budgeten. Samtidigt måste kreativa team också hantera särskilda förfrågningar från andra team. Gör den kreativa produktionen effektivare med den här processen:

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com