Asana Enterprise

Anpassa och skala med förtroende

Samordna din växande organisation med hjälp av Asanas flexibla arbetsledningsplattform.

Kontakta försäljningsavdelningen
Avkastning på investering

Asanas affärsvärde

En IDC-rapport påvisar Asanas positiva inverkan på de anställdas produktivitet och kundnöjdheten.

Läs hela rapporten

Ökad medarbetarnöjdhet

Snabbare utförande

Fler projekt slutförs i tid

Mindre tid läggs på administrativa uppgifter

Tillgänglig nu: Enterprise-nyckelhantering

Få mer kontroll över dina data och uppfyll organisationens mest kritiska efterlevnadsbehov genom att använda din egen krypteringsnyckel för all information som lagras i Asana.

Kontakta försäljningsavdelningen
Asana Enterprise-nyckelhantering
Varför Asana

Anpassningsbar arbetsledning

Med Asana Enterprise har din organisation åtkomst till hela utbudet av arbetsledningsfunktionerna. Implementera avancerade säkerhetsfunktioner och kraftfulla admin- och datakontroller.

Koppla varje persons arbete till syftet

Sätt upp mål för att skapa klarhet, fokus och främja personlig utveckling.

Samordna olika team

Effektivisera samarbetet mellan olika team med sömlösa arbetsflöden.

Få insikter i realtid

Spåra affärsmålen och hjälp teamen att nå framgång med universell rapportering.

Storskalig säkerhet

Lita på att ditt arbete är säkert och skalbart med vår robusta infrastruktur.

Säkerhet

Kontrollera dina jobbdata

Auktorisera användning

Säkerställ datasekretess genom att kräva tvåfaktorsautentisering och att distribuera SSO och SAML 2.0.

Öka datakontrollen

Skydda jobbdata med avancerade funktioner såsom Enterprise-nyckelhantering, dataexport, dataradering, kryptering vid överföring och vila, och inter-regionala säkerhetskopieringar.

Undvik dataläckor

Använd granskningslogg-API och Splunk för att få viktiga säkerhetsvarningar. Kontrollera företagets Asana-åtkomst och förebygg dataförluster med vår CASB-leverantör.

Skalbarhet

Anpassa med förtroende

Snabbare användarhantering

Automatisera användar- och grupprovisionering via SCIM med de bästa identitetsleverantörerna.

Anslut till viktiga system

Bygg anpassade automatiseringar och integreringar med servicekonton för att få ut ännu mer av Asana.

Tillgång till tillförlitlig support

Få prioriterad support dygnet runt, 99,9 % tillgänglighet och professionella servicealternativ för en lyckad anpassning.

FÖRSTKLASSIGA INTEGRERINGAR

Fler än 100 integreringsmöjligheter, och fler är på väg.

Samla allt arbete genom att integrera Asana till de verktyg din organisation använder med hjälp av vårt öppna API och interna integreringar.

Läs om integreringar
Microsoft icon
Okta icon
Microsoft Outlook icon
Microsoft Teams icon
Gmail icon
Slack icon
Salesforce icon
Adobe icon
Jira Cloud icon
Power BI icon
Tableau icon
Zoom icon
EFTERLEVNAD

Sekretess och dataskydd du kan lita på

Asana har omfattande sekretess- och säkerhetsprogram – och även internationella program för datahemvist, för att kunna skydda och hantera din organisations data.

Läs mer om förtroende hos Asana

SOC 2 (Typ 2)

Kriterier för säkerhet, tillgänglighet och sekretess för betrodda tjänster

Kontakta Asana

SOC 3

Översikt över organisationens tjänstekontroll

Läs dokumentationen

GDPR

Dataskydd och behandling av användardata för personer bosatta inom EU

Läs dokumentationen

CCPA

Sekretessrättigheter och konsumentskydd för personer bosatta i Kalifornien

Läs dokumentationen

ISO/IEC 27001:2013

Internationell standard för hanteringssystem för informationssäkerhet

Läs dokumentationen

ISO/IEC 27017:2015

Riktlinjer för informationssäkerhetskontroll av molntjänster

Läs dokumentationen

ISO/IEC 27018:2019

Riktlinjer för att skydda personuppgifter

Läs dokumentationen

ISO/IEC 27701:2019

Standard för hantering av sekretessinformation som stödjer efterlevnad av internationella sekretesslagar

Läs dokumentationen

GLBA

Personuppgiftsskydd och skyddsregler för finansinstitut

Läs dokumentationen

FERPA

Sekretessrättigheter för utbildningsinformation och register

Läs dokumentationen

(Kommer snart) HIPAA

Skydd av patienthälsoinformation i USA

Kontakta Asana
Kunder älskar Asana

Älskad av fler än en miljon team i 190 länder

  • Amazon logo
  • P&G logo
  • Spotify logo
  • Accenture logo
  • Paypal Logo
  • Under Armour logo
  • Okta logo
  • Xero logo

Anslut dig och skala ditt arbete

Ge hela din organisation möjligheten att bli ännu bättre med Asana.

Kontakta försäljningsavdelningen