Zoho CRMAsana Integration

Zoho CRM + Asana

Integrera Zoho CRM med Asana för att skapa och tilldela uppgifter till teammedlemmar.

Vad är Zoho CRM?

Skapa Asana-uppgifter för potentiella kunder och kontakter i Zoho CRM och tilldela uppgifterna till medlemmarna. Med Asana för Zoho CMR kan du också skapa mallar för att koppla ihop Zoho CRM-moduler med Asana-uppgifter genom att använda CRM-arbetsflöden.

Få Zoho CRM + Asana

  1. Gå till marketplace.zoho.com och sök efter Asana för Zoho CRM, utvecklad av Ulgebra från Zoho Marketplace.
  2. Följ instruktionerna i dialogrutan ”Confirm Installation” för att godkänna insticksprogrammet och få åtkomst till ditt Zoho CRM-konto.
  3. Välj ”Integrations” för att integrera Asana-uppgifter med Zoho CRM.
  4. Följ instruktionerna på skärmen för att ge Zoho CRM åtkomst till dina Asana-uppgifter.

Läs mer och få support

Gå till supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till ulgebra@zoho.com för att ta reda på mer om hur du använder Zoho CRM + Asana-integreringen.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder