UniteableAsana Integration

Uniteable + Asana

Anslut Google Kalender till Uniteable och konvertera mötesanteckningar till uppgifter i Asana.

Vad är Uniteable?

Alldeles för många möten missar planen och poängen. Ingen agenda, ingen uppgiftshantering och inga budskap.

Uniteable ansluter till Google Kalender och låter dig skapa möten från dina befintliga kalenderhändelser i några få klick. Under mötet kan du samarbeta med teamet för att konvertera agendan till delade mötesanteckningar. Gör anteckningarna genomförbara genom att göra om viktiga punkter till Asana-uppgifter. Efter mötet kan du skicka sammanfattningen i en PDF till alla deltagare.

Ta itu med nästa möte med Uniteable.

Skaffa Uniteable + Asana

  1. Gå till Uniteables webbsida och klicka på ”Login/Signup” för att ansluta Google Kalender.
  2. Anslut Asana från integreringssidan.
  3. Skapa ett möte med en agenda och inled mötet.
  4. Skapa anteckningar och tilldela dem till användarna i din arbetsyta i Asana för att omvandla dem till uppgifter.
  5. När du arkiverar mötet skickar Uniteable automatiskt uppgifter till Asana för uppföljning.

Läs mer och få support

Om du vill veta mer om Uniteable och Asana-integreringen kan du besöka supportguiden eller skicka ett e-postmeddelande till support@uniteable.io

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder