Google FormulärAsana Integration

Google Formulär + Asana

När du ansluter Google Formulär med Asana blir insamlade data en tydlig lista över genomförbara åtgärdspunkter för teamet.

Premiumpartner

Ingår i

Varför ansluta Google Formulär med Asana?

Se till att ni följer upp den information ni samlar in genom formulär på rätt sätt. Det är lätt att samla in data, men ni behövde dem av en anledning. Integreringen mellan Google Formulär och Asana sammanställer insamlade data i en lista över genomförbara nästa steg som ditt team kan utföra.

Oavsett om ni använder Google Formulär för att samla in enkätsvar, hantera kontaktinformation, ta emot jobbförfrågningar eller göra kundundersökningar, säkerställer anslutningen av verktygen att teamet:

  • eliminerar manuell datainmatning och repetitiva samtal
  • vet vem som är ansvarig för uppföljningsåtgärder efter inlämnandet.

Läs mer och få support

Om Tray.io: Tray är en integrerings- och automatiseringsplattform som stöder nästan alla molnprogramverktyg för företag, vilket gör att du kan använda alla Asana API:er. Anslut Asana sömlöst till alla dina verktyg, inklusive Salesforce och Google Formulär, och gör teamet mer effektivt. Trays flexibla dra-och-släpp-gränssnitt innebär att inga utvecklarresurser krävs.

Om du vill veta mer om integreringen mellan Google Formulär och Asana kan du kontakta Tray.io

Asana fungerar med verktygen du redan använder