dynamic insightAsana Integration

dynamic insight + Asana

dynamic insight tillhandahåller en integrerings- och automatiseringsplattform för molnappar och backend-system.

Vad är dynamic insight?

Med dynamic insight kan du enkelt integrera Asana med alla dina molnappar eller lokala system, automatisera processer och överföra data. dynamic insight ger en väldigt hög grad av flexibilitet till alla integreringsarbetsflöden (t.ex. ”What you see is what you get”-redigerare (WYSIWYG)) som möjliggör en avancerad datamanipulation, såsom att omvandla av alla typer av data mellan automatiseringsstegen.

Skaffa dynamic insight + Asana

  1. Logga in i dynamic insight. Klicka på ”Flow Builder,” och därefter på ”New Flow” i panelen.
  2. Dra och släpp Asana i arbetsflödesverktyget och anslut andra appar efter behov. Använd arbetsflödesverktyget för att kartlägga data i varje steg. Spara sedan filen.
  3. Gå i dynamic insight till ”Settings” > ”Connector Auth”, klicka på ”Add” och välj Asana. Lägg sedan till underdomänen för ditt konto och ange API-token
  4. Gå sedan tillbaka till ”Flow Builder” och lägg till ”Connector Auth” till varje Asana-steg
  5. Spara sedan ditt flöde igen, testa det och kör det
  6. Om du vill lägga till en webhook kan du klicka på ”Edit” och hämta aktiverings-URL för webhooken. Inkludera den i Asana när du vill överföra data till dynamic insight.

Läs mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda dynamic insight och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@dynamicinsight.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder