DocketAsana Integration

Docket + Asana

Spara tid och effektivisera processer genom att skapa Asana-uppgifter direkt från Docket-möten.

Vad är Docket?

Docket är en mötesplattform som stöder företagets mötesprocess från början till slut. Med Docket + Asana-integreringen kan du skapa och tilldela Asana-uppgifter direkt från ett Docket-möte. Spara tid och minska dubbelarbete samtidigt som du ser till att nästa steg omedelbart läggs till i ditt arbetsflöde för uppgiftshantering – direkt från mötet.

Skaffa Docket + Asana

  1. Skapa ett Docket-konto.
  2. Gå till ”Navigation” > ”Integrations”.
  3. Sök efter Asana-integreringen och klicka på ”Connect”.
  4. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta ditt Asana-konto.

Ta reda på mer och få support

Om du vill veta mer om integreringen mellan Docket och Asana kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till info@dockethq.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder