DataboxAsana Integration

Databox + Asana

Bevaka viktiga mätvärden, ställ in mål och varningar och övervaka KPI:er.

Vad är Databox?

Databox är en plattform för beslutsfattande som hjälper dig att spåra resultat samt få insikt i och förstå vad som händer i företaget. Med Databox kan du koppla ihop dina molntjänster, kalkylark, databaser och anpassade integreringar för att organisera alla dina KPI:er på ett och samma ställe.

Databox gör det lätt för dig att skapa egna paneler utan kodning, sätta upp mätbara mål för att spåra ditt förlopp och få resultatvarningar, rekommendationer och nödvändiga KPI:er levererade till dig när du verkligen behöver dem.

Få Databox + Asana

  1. Navigera till registreringssidan för Databox och skapa ett konto.
  2. Anslut Asana Data Source.
  3. Skapa en ”Databoard”.
  4. Spåra de viktigaste värdena från ”Metrics”-skärmen.
  5. Ställ in aviseringar och få viktiga resultatuppdateringar när du verkligen behöver dem.

Läs mer och få support

Gå till supportsidan för att lära dig mer om hur du använder Databox + Asana-integreringen eller skicka ett e-postmeddelande till help@databox.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder