Calero-MDSL SaaS Expense ManagementAsana Integration

Calero-MDSL SaaS Expense Management + Asana

Få insyn i din SaaS-portfölj för att optimera användningen och kontrollera kostnaderna. Se var appar är underutnyttjade eller överflödiga och ta automatiskt bort licenser när anställda slutar.

Varför Calero-MDSL SaaS Expense Management + Asana?

Calero-MDSL:s lösning för SaaS-utläggshantering ger insyn, kontroll och optimering av SaaS-licenser och SaaS-kontrakt, så att du kan kontrollera kostnaderna och tillgodose dina anställdas SaaS-relaterade behov.

Integreringen med Asana gör det möjligt för oss att övervaka licenskostnaden och användaraktiviteten i dina Asana-projekt. Med den här insynen i SaaS-portföljen kan du identifiera om flera SaaS-applikationer utför liknande jobb i organisationen, eller om det finns outnyttjade licenser som kan tillämpas för nya projekt utan att det medför ytterligare nettokostnader. Integreringen med interna anställningsregister (HR Feed) gör det möjligt för systemet att automatiskt ta bort licenser när en anställd lämnar organisationen.

Skaffa Calero-MDSL SaaS Expense Management + Asana

Integreringen är en datahämtning till vårt verktyg för SaaS-utläggshantering som våra kunder kommer att få licens för. Den här produktinstansen ligger på en produktionsnivå som används för externa demonstrationer. Asanas introduktionsprocess visas i videon som vi har laddat upp.

Mer information finns i applikationen:

”Help” > ”User Guides & Reference Documents” > ”SaaS Expense Management User Guide”.

Besök sidan för integreringen här.

Ta reda på mer och få support

För att ta reda på mer om hur du kan använda Calero-MDSL SaaS Expense Management-integreringen kan du besöka derassupportsida.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder