Blockspring ScriptsAsana Integration

Blockspring Scripts + Asana

Skapa anpassade funktioner och automatiseringar i Asana med hjälp av en Google-inspirerad verktygslåda.

Vad är Blockspring Scripts?

Blockspring Scripts ger avancerade användare och utvecklare verktygen de behöver för att skapa automatiseringar, ”om x då‟-händelser och integreringar i Asana.

Baserat på Google Apps Script för Google Sheets kan du skriva korta Python-skript som interagerar med Asanas API. Det inkluderar åtgärder såsom att automatiskt omorganisera projektuppgifter, automatiskt tilldela uppgifter eller att avisera teamkollegor varje gång något händer och synkronisera Asana-information med andra appar.

Script innehåller funktioner som underlättar utveckling baserad på Asanas API, bland annat följande:

  • automatiskt slutförande av API-dokument
  • OAuth
  • webhook-provisionering och handskakningar
  • begränsningar för skalbarhet och hastighet
  • hosting

Ansluta Blockspring Scripts och Asana

  1. Lägg till i Google Chrome
  2. Gå till ett projekt i Asana när tillägget har installerats.
  3. Klicka på lövsymbolen längst ner till vänster på skärmen.
  4. En skriptredigerare öppnas och du kan börja skriva automatiseringsregeln.

Läs mer och få support

Kontakta Blockspring Scripts-supporten eller besök deras webbsida för hjälp.

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder