Konstruktor przepływów pracy

Przegląd

Konstruktor przepływów pracy umożliwia płynną koordynację działań między zespołami poprzez automatyzację procesów i zapewnienie ciągłości pracy. Jest to wizualne narzędzie, dzięki któremu wdrożysz skuteczniejsze przepływy pracy, a także w jednym miejscu połączysz ze sobą zespoły, uporządkujesz działania i usprawnisz wykonywanie projektów. Przepływy pracy terminowo łączą odpowiednie osoby z właściwymi danymi, umożliwiając zespołom skupienie się na tym, co najważniejsze.

przepływ pracy

Tworzenie przepływu pracy

utwórz

Konstruktor przepływów pracy umożliwia wybór, w jaki sposób zadania będą dodawane do Twojego projektu. Możesz nie wybrać żadnego ze źródeł lub określić ich wiele.

 1. Przesyłanie formularzy: utwórz formularz, który po przesłaniu zostanie przekształcony w zadanie.
 2. Szablon zadania: utwórz szablon, aby łatwo ustandaryzować zadania. Wybierz źródło, klikając menu rozwijane na karcie dotyczącej nowych źródeł. Każdy, kto ma dostęp do tego projektu, może również ręcznie dodawać zadania.

aby dowiedzieć się więcej na temat ustawiania formularzy jako źródła pozyskiwania zadań, zapoznaj się z artykułem dotyczącym tworzenia formuarzy. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu szablonów zadań, zapoznaj się z artykułem na ten temat.

Sekcje

Używaj sekcji, aby łatwiej monitorować dany przepływ pracy i sprawdzić, na jakim etapie się znajduje, np. „Gotowe”, „W toku” czy „Ukończono”. Karty w konstruktorze przepływów pracy zostaną zmapowane z sekcjami w widokach zadań (na przykład w widoku listy lub tablicy). Zalecamy utworzenie sekcji dla każdego kolejnego etapu projektu, na przykład „Sortowanie”, „W toku”, „Wymagane zatwierdzenie”, „Ukończone”, dzięki czemu każdy członek danego projektu będzie mógł szybko sprawdzić, na jakim etapie znajduje się interesujące go zadanie.

sekcje

Tworzenie nowej sekcji

Kliknij przycisk +, aby dodać nową sekcję. Następnie możesz określić w niej reguły i przypisać do nich wyzwalacze. W jednej sekcji konieczne będzie utworzenie reguł dla dwóch automatycznych instancji:

Wyzwalacze: kiedy zadanie zostaje automatycznie przeniesione do tej sekcji lub jaka akcja wyzwala przeniesienie. Możesz wybrać jedną z opcji podanych na liście znajdującej się w prawym okienku. Na przykład: „kiedy zbliża się data wykonania → przenieś do Nadchodzące” lub „kiedy zadanie zostanie ukończone → przenieś do Ukończone”.

Akcje: należy również zdecydować, jakie działanie jest wykonywane automatycznie po przeniesieniu zadania do danej sekcji. Na przykład, czy chcesz dodać do niego współpracowników, przypisać je do konkretnej osoby, dodać komentarz itd. Możesz wybrać jedną z zalecanych przez nas opcji lub utworzyć regułę niestandardową, klikając przycisk „Więcej akcji”.

aby dowiedzieć się więcej na temat reguł w Asanie, zapoznaj się z naszym artykułem

Zarządzaj istniejącymi sekcjami

bieżące

Aby edytować nazwę sekcji, dodać do niej reguły lub ją usunąć, kliknij ikonę z trzema kropkami po prawej stronie tytułu sekcji.

Raportowanie na temat przepływów pracy

pulpit nawigacyjny

W widoku pulpitu nawigacyjnego możesz wyświetlić także metadane dotyczące sekcji projektu, na przykład, liczbę nieukończonych zadań w danej sekcji oraz monitorować zmiany.

Przeciąganie i upuszczanie

przeciąganie i upuszczanie

Przeciągaj i upuszczaj sekcje, aby ponownie uporządkować pracę lub przenosić zadania do kolejnych etapów. Członkowie projektu mogą w razie potrzeby zmieniać kolejność sekcji.

Panel dostosowywania

pulpit nawigacyjny

Dodawaj do całego przepływu pracy elementy za pomocą panelu dostosowywania znajdującego się po prawej stronie ekranu. Możesz dodać:

 1. Pola niestandardowe
 2. Globalne reguły, które odnoszą się do całego przepływu pracy, nie tylko jednej z sekcji
 3. Aplikacje (np. Slack czy Microsoft Teams)
 4. Formularze
 5. Szablony zadań

Aplikacje jako źródło pozyskiwania zadań w konstruktorze przepływów pracy

Dodaj zewnętrzne aplikacje, aby tworzyć zadania w Asanie.

dodawanie aplikacji

Aby dodać do swojego przepływu pracy aplikację, z której mają być dodawane zadania:

 1. Kliknij + Źródło pozyskania
 2. Wybierz Aplikacje

lista aplikacji

Wybierz z tej listy aplikację, którą chcesz skonfigurować.

na liście nie pojawią się aplikacje, które są już ustawione jako źródło pozyskiwania zadań w projektach, ani aplikacje zablokowane przez administratora.

asana dla salesforce

Nastąpi przekierowanie na stronę aplikacji w celu dokończenia instalacji.

zakończ konfigurowanie aplikacji

Aby zakończyć instalację postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Dodaj [Aplikację] do tego przepływu pracy
 2. Skonfiguruj aplikację Asana w [Aplikacji]
 3. Używaj aplikacji, aby dodawać zadania do [projektu]

Po wykonaniu tych kroków aplikacja pojawi się w konstruktorze przepływów pracy.

dodano aplikację

Jeśli nie wykonasz poprzednich kroków pojawi się wiadomość o treści Dokończ konfigurację.

nieukończone

Możesz również dodawać aplikacje klikając przycisk Aplikacje w menu „Dostosuj”.

menu dostosuj

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com