Rozszerzanie planu i rozliczenia

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat cennika, funkcji planu Asana Premium, Business oraz Enterprise.

albo rozszerz swój plan już teraz.

Opcje rozszerzenia planu

Decydując się na rozszerzenie konta do płatnego planu, należy wziąć pod uwagę trzy kwestie.

To, który obszar chcesz rozszerzyć:

Czy można rozszerzyć plan dla mniejszego zespołu?

Dla mniejszych zespołów, oferujemy plany obejmujące 2, 3, 4, 5 miejsc. Nie oferujemy jednoosobowych subskrypcji planu Asana Premium.

możesz rozszerzyć plan dla pojedynczego zespołu, jeśli nie potrzebujesz dostępu do płatnych funkcji dla całej organizacji. Pamiętaj jednak, że nie jest możliwe przenoszenie subskrypcji pomiędzy oddzielnymi obszarami roboczymi i organizacjami. W przypadku rozszerzenia planu dla niewłaściwego obszaru roboczego, musisz najpierw anulować tę subskrypcję, a następnie ponownie rozszerzyć plan dla właściwego obszaru roboczego/organizacji.

Twój cykl rozliczeniowy:

 • Rozliczenie miesięczne
 • Rozliczenie roczne

plany roczne są objęte zniżką odpowiadającą opłacie za dwa miesiące.

Liczba członków, dla których chcesz rozszerzyć plan:

 • Rozszerzając plan dla obszaru roboczego lub organizacji, musisz uwzględnić w nim wszystkich członków organizacji.
 • Jeśli rozszerzysz plan dla zespołu w organizacji, zostanie on rozszerzony wyłącznie dla członków tego zespołu.

Płatna organizacja a płatny zespół

Jeśli należysz do organizacji, musisz zdecydować, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu.

Rozszerzenie planu dla całej organizacji wiąże się z koniecznością opłacania konta każdego członka organizacji. Wówczas jednak cała organizacja oraz wszystkie należące do niej zespoły będą mogły korzystać z płatnych funkcji.

Jeśli rozszerzysz plan wyłącznie dla wybranego zespołu, tylko ten jeden zespół zostanie uwzględniony w płatnym planie. Pozostała część organizacji oraz inne zespoły będą nadal korzystać z darmowej wersji Asany (Basic), zachowując jednak możliwość rozszerzenia planu. Jeśli chcesz rozszerzyć plan dla wielu zespołów jednocześnie, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

dowiedz się więcej o różnicach pomiędzy organizacjami i zespołami.

Przejdź na płatny plan

rozszerzenie planu w Asanie

Możesz rozszerzyć plan na dwa sposoby:

 1. Kliknij pomarańczowy przycisk Rozszerz plan z prawej strony górnego paska.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz opcję Rozszerz plan z menu rozwijanego.

Nastąpi przekierowanie na stronę, na której możesz wybrać poziom subskrypcji, do którego chcesz rozszerzyć obszar roboczy lub organizację. Możesz wybrać plan Premium, Business lub Enterprise. W przypadku trudności z rozszerzeniem planu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Po wybraniu odpowiedniego poziomu subskrypcji, nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie możesz wybrać, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu.

symbol znacznika wyboru wskazuje obszar roboczy lub organizację, dla której zostanie rozszerzony plan.

Szczegóły planu

Na stronie „Zmień szczegóły planu” możesz:

 1. Wybrać rodzaj płatnego planu
 2. Wybrać rozliczenie miesięczne lub roczne
 3. Wybrać wielkość planu za pomocą menu rozwijanego Miejsca
 4. Wybrać, czy chcesz rozszerzyć plan dla zespołu, czy organizacji

w ramach każdego planu oferujemy różne poziomy subskrypcji. W obecnej chwili nie oferujemy planów jednoosobowych.

Po wybraniu wszystkich opcji, kliknij przycisk Aktualizuj plan, aby przejść do strony ze szczegółami płatności.

Na stronie ze szczegółami płatności możesz wprowadzić informacje dotyczące płatności oraz adres rozliczeniowy.

Kiedy już wybierzesz swój plan i wprowadzisz informacje dotyczące płatności, kliknij Rozszerz plan.

Płatność na podstawie faktury

W przypadku planów rocznych obejmujących 20 lub więcej członków, oferujemy opcję płatności na podstawie faktury.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.  

Zarządzanie rozliczeniami

Podczas rozszerzania planu, możesz mianować siebie lub jednego ze swoich współpracowników na osobę zarządzającą rozliczeniami w ramach waszej subskrypcji.

Osoba zarządzająca rozliczeniami:

 • Może aktualizować informacje rozliczeniowe
 • Automatycznie stanie się administratorem organizacji Premium i będzie mógł mianować innych administratorów
 • Może rozszerzyć, obniżyć lub anulować plan Premium
 • Może wyznaczyć na osobę zarządzającą rozliczeniami innego członka
 • Będzie otrzymywać kopię ostatniej faktury w każdym cyklu rozliczeniowym
 • Może uzyskać dostęp do kopii wcześniejszych faktur

osoby zarządzające rozliczeniami mają więcej uprawnień niż administratorzy. Tylko osoby zarządzające rozliczeniami mogą aktualizować informacje rozliczeniowe, zmienić rodzaj płatnego planu, zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami, sprawdzić liczbę wykorzystywanych miejsc oraz pobierać faktury.

Uzyskaj dostęp do strony rozliczeń dla obszaru roboczego lub organizacji

Dostęp do strony rozliczeń dla obszaru roboczego można uzyskać za pośrednictwem Konsoli administratora obszaru roboczego/organizacji.

Dostęp do Konsoli administratora obszaru roboczego

Aby uzyskać dostęp do Konsoli administratora obszaru roboczego:

 1. Kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Konsola administratora.

Po kliknięciu w link Konsola administratora, przejdź do zakładki Rozliczenia. Tutaj powinny być widoczne wszystkie faktury.

zakładka „Rozliczenia” nie jest dostępna dla klientów korzystających z planu Basic (darmowego). Po przejściu na płatny plan zamiast Konsoli administratora zobaczysz sekcję O moim obszarze roboczym. Kliknij go, aby przejść do zakładki „Rozliczenia”.

wyświetl informacje rozliczeniowe

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Zmienić rodzaj swojego płatnego planu
 2. Zobaczyć liczbę wykorzystywanych miejsc w ramach Twojego planu
 3. Zaktualizować informacje rozliczeniowe
 4. Zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami w ramach konta
 5. Pobrać ostatnią fakturę
 6. Skontaktować się z obsługą klienta

Uzyskaj dostęp do strony rozliczeń dla zespołu

Możesz uzyskać dostęp do strony rozliczeń za pośrednictwem ustawień zespołu.

Aby uzyskać dostęp do strony rozliczeń zespołu Premium:

 1. Na pasku bocznym, najedź kursorem na nazwę zespołu Premium w ramach organizacji.
 2. Zobaczysz ikonę z trzema kropkami – kliknij ją.
 3. Kliknij Zarządzaj rozliczeniami.

osoby zarządzające rozliczeniami w ramach planów Premium opłacanych na podstawie faktur wystawianych ręcznie, które chcą zmienić lub anulować swój plan, powinny skontaktować się z działem sprzedaży za pośrednictwem zakładki „Rozliczenia”.

Z tego miejsca, przejdź do zakładki Rozliczenia.

osoba zarządzająca rozliczeniami w ramach Twojego zespołu może anulować plan w ustawieniach zespołu (zakładka „Rozliczenia”).

Uzyskaj dostęp do rozliczeń w Konsoli administratora

Osoba zarządzająca rozliczeniami w ramach organizacji Premium, będąca również administratorem, może uzyskać dostęp do rozliczeń za pośrednictwem Konsoli administratora.

wyświetl informacje rozliczeniowe

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Zmienić rodzaj swojego płatnego planu
 2. Zobaczyć liczbę wykorzystywanych miejsc w ramach Twojego planu
 3. Zaktualizować informacje rozliczeniowe
 4. Zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami w ramach konta
 5. Pobrać ostatnią fakturę
 6. Skontaktować się z obsługą klienta

tylko obecny użytkownik zarządzający rozliczeniami w ramach organizacji może zaktualizować informacje rozliczeniowe, zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami lub pobrać ostatnią fakturę.

Aktualizuj liczbę miejsc

Osoby zarządzające rozliczeniami mogą dodawać miejsca z poziomu Konsoli administratora lub ustawień zespołu w przypadku planów zespołowych.

Jeśli Twój plan jest opłacany na podstawie faktury wystawianej ręcznie, musisz skontaktować się z działem sprzedaży Asany, aby wprowadzić w nim zmianę.

Po wybraniu opcji zaktualizowania planu, możesz zmienić rozmiar planu za pomocą menu rozwijanego Miejsca.

Aktualizuj liczbę miejsc

Na stronie zmiany szczegółów planu możesz:

 1. Wybrać rodzaj płatnego planu
 2. Wybrać plan rozliczeniowy: miesięczny lub roczny
 3. Wybrać rozmiar planu z listy rozwijanej Miejsca
 4. Zdecydować, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu

Obniż plan do planu darmowego lub zmień rozmiar planu

Aby zmienić lub anulować plan Premium:

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe z prawej strony górnego paska i wybierz Konsola administratora.
 • Przejdź do zakładki Rozliczenia.
 • Z zakładki „Rozliczenia”, wybierz opcję Anuluj plan / Okres próbny lub Edytuj plan.

Anuluj lub zmień plan

jeśli korzystasz z planu rocznego i zdecydujesz się na jego anulowanie, plan zostanie anulowany automatycznie w dniu przypadającym na datę jego odnowienia.

Dowiedz się więcej o naszych warunkach anulowania subskrypcji oraz innych możliwych opcjach tutaj.

Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do strony rozliczeń.

rozszerzając lub obniżając swój plan, nie utracisz żadnych danych.

Wcześniejsze faktury

Osoby zarządzające rozliczeniami mogą w dowolnym momencie pobrać ostatnią fakturę z zakładki Rozliczenia w ustawieniach swojego obszaru roboczego lub organizacji. Administratorzy organizacji Premium, którzy zarządzają rozliczeniami w ramach swojego planu, mogą uzyskać dostęp do faktur w zakładce „Rozliczenia” w Konsoli Administratora.

Po uzyskaniu dostępu do ustawień obszaru roboczego, zespołu lub organizacji:

 1. Przejdź do zakładki Rozliczenia.
 2. Wybierz Ostatnia faktura.

jeśli chcesz uzyskać dostęp do ostatniej faktury dla zespołu Premium należącego do organizacji, musisz przejść do zakładki „Rozliczenia” z ustawień zespołu.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com