Listy w aplikacji na iOS

Stuknij w kwadratową ikonę listy w prawym dolnym rogu aplikacji, aby uzyskać dostęp do projektówprojektów, elementów oznaczonych gwiazdkąoznaczonych gwiazdką lub ostatnio wyświetlonychostatnio wyświetlonych w aktualnie wyświetlanym obszarze roboczym lub organizacji.

Stuknij w dowolną listę w tym widoku, aby zobaczyć zawarte w niej zadania.

Ulubione

W zakładce Ulubione zobaczysz wszystkie elementy oznaczone gwiazdkąoznaczone gwiazdką nad ostatnio wyświetlonymiostatnio wyświetlonymi.

Wyświetlanie wszystkich projektów

Aby zobaczyć wszystkie projekty w swoim obszarze roboczym lub organizacji, stuknij w zakładkę Wszystkie.

w organizacjach lista Wszystkie jest zorganizowana według zespołów. Zobaczysz na niej tylko te zespoły, do których masz dostęp.

Dodawanie członków projektu

Dodaj członków projektu

Aby dodać użytkownika do projektu w swoim obszarze roboczym lub organizacji, otwórz projekt i stuknij w ikonę informacji.

stuknij w ikonę +

Następnie stuknij w przycisk + znajdujący się obok listy członków.

Wpisz nazwę

Wpisz nazwę użytkownika, którego chcesz dodać w polu Nazwa użytkownika.

Kalendarz projektu

akcje projektu na iOS

Stuknij w nazwę wyświetlanego elementu tuż pod nazwą projektu. Na przykład, jeśli przeglądasz listę zadań do wykonania w projekcie, ten element będzie wyświetlany jako Lista zadań. Z tego menu możesz wyświetlić listę zadań w projekcie, kalendarz, konwersacje, listę członków oraz nazwę i opis projektu.

kalendarz projektu na iOS

Wybierz Kalendarz z listy, aby wyświetlić kalendarz projektu.

Strony zespołu

Możesz wyszukać dowolny zespół w swojej organizacji korzystając z funkcji wyszukiwania w prawym dolnym rogu ekranu.

Edytuj zespół

Z poziomu ekranu strony zespołu możesz:

  1. Edytować opis zespołu, stukając w ikonę z trzema kropkami, a następnie wybrać Edytuj zespół
  2. Dodać nowych członków zespołu
  3. Wyświetlać i tworzyć konwersacje zespołowe
  4. Wyświetlać i tworzyć projekty w ramach zespołu

Sortowanie list i zarządzanie nimi

Aplikacja Asany na iOS umożliwia sortowanie list zadań oraz zarządzanie nimi na różne sposoby.

Sortowanie list

Listy zadań można sortować według różnych parametrów.

Aby posortować listę zadań:

  1. Przesuń w dół, aby wyświetlić menu sortowania.
  2. Wybierz żądaną opcję sortowania.

Przeciąganie i upuszczanie

Stuknij i przytrzymaj zadania, aby przeciągać i upuszczać je w celu ich ręcznego uporządkowania.

przeciąganie i upuszczanie jest możliwe tylko wtedy, gdy lista jest posortowana według priorytetu.

Przesuń zadanie, aby je ukończyć

Przesuń zadanie w lewo, aby oznaczyć je jako ukończoneukończoneOznaczyć zadanie jako ukończone poprzez kliknięcie w symbol znacznika wyboru..

jeśli dodatek(/guide/help/fundamentals/settings#gl-hacks) „Celebracje” został włączony, możesz zobaczyć postać triumfującego narwala przelatującego przez ekran po ukończeniu zadania.

Wyświetlanie szczegółów zadania

Stuknij w nazwę dowolnego zadania, aby wyświetlić lub edytować jego szczegóły.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com