Integracja z Power BI

Przegląd

Integracja z usługą Power BI oferuje użytkownikom Asany korzystającym z planów Business i Enterprise możliwość raportowania kluczowych danych w Asanie z poziomu usługi Power BI.

Łącznik Asana-Power BI umożliwia połączenie usługi Power BI z Asaną w celu pobierania danych dotyczących zadań przechowywanych w określonym projekcie, zespole lub portfolio.

Przed synchronizacją danych z Power BI należy upewnić się, że następujące informacje są wypełnione w Asanie:

 1. Standardowe szczegóły zadania (tytuł, osoba odpowiedzialna, data wykonania itp.)
 2. Pola niestandardowe w zadaniach
 3. Dane projektu nadrzędnego
 4. Tagi (zapisywane jako obiekty listy w każdym wierszu zadania)

podzadania nie są obsługiwane, chyba że dane podzadanie jednocześnie jest zadaniem najwyższego poziomu w innym projekcie w danym zespole lub portfolio.

Wszystkie te elementy można udostępnić innym użytkownikom korzystającym z integracji Asana dla Power BI w organizacji.

Wymagania dotyczące instalacji

Integracja Asana dla Power BI jest dostępna dla wszystkich klientów planów Business i Enterprise.

Użytkownicy muszą mieć dostęp do Asany oraz do Power BI Desktop lub Power BI Online.

Wymagania dotyczące Power BI:

 • Dostęp do BI Desktop (tylko system Windows) w celu pełnego dostosowania oraz tworzenia i publikowania pulpitów nawigacyjnych
 • Dostęp do usługi Power BI (online) w celu przeglądania danych za pomocą szablonu lub opublikowanych pulpitów nawigacyjnych

aby zsynchronizować dane zespołu, musi on korzystać z planu Asana Business lub Enterprise.

Jak skonfigurować integrację

Łączenie w aplikacji Desktop

Jak przeprowadzić konfigurację z poziomu Power BI Desktop:

 • Otwórz aplikację Power BI Desktop.
 • Kliknij Pobierz dane i wybierz Asanę z listy usług online.
 • Kliknij Połącz.
 • Pojawi się monit o wpisanie linku. Wybierz link do portfolio, zespołu lub projektu.
 • Kliknij OK.
 • Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do Asany i udzielenie uprawnień Power BI do pobierania danych. Zaloguj się jako użytkownik, który ma dostęp do Twoich danych.

Utwórz pulpit nawigacyjny z zadań

Jak utworzyć pulpit nawigacyjny z zadań:

 • Zaznacz pole wyboru Zadania, a następnie kliknij Załaduj.
 • Możesz zmodyfikować uzyskane dane przed użyciem ich do utworzenia pulpitu nawigacyjnego.
 • Twoje dane dotyczące zadań powinny być teraz synchronizowane z usługą Power BI. Może to zająć od kilku sekund do 10 minut, w zależności od wielkości danego zespołu lub portfolio.
 • Po załadowaniu danych możesz rozpocząć tworzenie pulpitu nawigacyjnego, korzystając z dostępnych pól po prawej stronie.

możesz rozwinąć dane pól niestandardowych i ustawić ich wartości tak, aby były wyświetlane jako pojedyncze kolumny w zestawie danych.

Kluczowe funkcje

Łącznik Asana-Power BI umożliwia połączenie Power BI z Asaną w celu pobierania i prezentowania danych dotyczących zadań.

Power BI umożliwia:

 • Analizę obciążenia, aby upewnić się, że zespoły są na dobrej drodze do realizacji kluczowych wskaźników efektywności
 • Łączenie różnych zestawów danych i przekształcanie ich w model danych
 • Tworzenie wykresów i diagramów w celu wizualizacji danych z Asany
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym za pomocą indywidualnie dostosowanych raportów Power BI, które mogą pomóc w prognozowaniu wyników

Przykłady zastosowania

Power BI zapewnia lepszy wgląd w działalność biznesową i zwiększa wartość danych w Asanie. Dzięki lepszej wizualizacji danych i zintegrowanym analizom, Twój zespół może uzyskać szczegółowy wgląd w pracę oraz identyfikować nowe możliwości, a tym samym zyskać przewagę konkurencyjną. Innymi słowy – z Power BI zespoły zyskują pełniejszy obraz sytuacji.

Na przykład, jeśli menedżer projektu chce dodać dane z Asany do wewnętrznej analizy biznesowej, może dodać Asanę jako źródło danych do usługi Power BI i tworzyć aktualne raporty, które sprostają oczekiwaniom interesariuszy.

Jeśli lider zespołu musi dostarczyć kluczowe informacje o zespole, który używa Asany, może filtrować i grupować dane w usłudze Power BI oraz tworzyć bardziej dostosowane raporty, które wykrywają trendy i umożliwiają podejmowanie decyzji.

Jak zespoły zyskują szerszą perspektywę dzięki łącznikowi Asana-Power BI:

Zespoły zyskują całościowe spojrzenie na biznes w jednym pulpicie nawigacyjnym, co umożliwia współpracę międzyfunkcyjną i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Wizualizacje danych

Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe, interaktywne pulpity nawigacyjne na podstawie danych z Asany, takich jak pola niestandardowe, aby uzyskać wgląd w projekty i przepływy pracy w czasie rzeczywistym.

Lider portfolio, który obecnie używa prostego arkusza kalkulacyjnego do śledzenia projektów, może użyć łącznika Asana-Power BI, aby uzyskać bardziej spersonalizowany, wizualny system śledzenia projektów.

Menedżer projektu może uzyskać dostęp do danych z pól niestandardowych w zadaniach, aby tworzyć raporty dostosowane do potrzeb firmy, korzystając z modeli danych wielokrotnego użytku, które zapewniają spójność w raportowaniu.

Optymalizacja procesów

Postępy w realizacji celów zespołu można śledzić i analizować w celu zidentyfikowania mocnych stron i wąskich gardeł w projekcie. Dzięki temu szybko zorientujesz się w sytuacji i wyeliminujesz przeszkody.

Tworzenie raportów z możliwością udostępniania

Użytkownicy mogą również łączyć dane z Asany z informacjami dostarczanymi przez inne ważne aplikacje biznesowe, aby uzyskać pełny obraz pracy swojego zespołu.

Lider zespołu marketingu w regionie EMEA może dodać Asanę jako źródło danych do usługi Power BI online, aby w ciągu kilku sekund utworzyć aktualne, przejrzyste i wyczerpujące raporty z możliwością udostępniania.

aby uzyskać dostęp do wszystkich raportów, potrzebna jest licencja usługi Power BI. Aby utworzyć miary niestandardowe, musisz użyć programu Power BI Desktop. Wpisz adres URL zespołu lub portfolio w Asanie, które chcesz przeanalizować.

Przykładowy pulpit nawigacyjny

Przegląd integracji Power BI + Asana

Ten przykład pokazuje, w jaki sposób dane dotyczące zarządzania pracą w Asanie mogą pomóc w analizie wydajności zespołu.

Użyj integracji Asana dla PowerBI, aby uzyskać dostęp do Asany, w tym do zadań, pól niestandardowych, tagów, projektów i nie tylko.

połącz dane z Asany z innymi zbiorami danych, aby uzyskać całościowy obraz swojego biznesu.

Ograniczenia

Integracja Asana dla Power BI obsługuje:

 • Projekty zawierające mniej niż 10 tys. zadań

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com