Zarządzanie zdalnymi zespołami w Sonder (wcześniej Flatbook)

 

Zarządzanie zdalnymi zespołami z firmą Sonder*

Prelegenci

Lucas Pellan

Lucas jest współzałożycielem i dyrektorem ds. operacyjnych w Sonder (wcześniej: Flatbook). Kieruje on codziennymi działaniami firmy w drodze do realizacji wizji Sonder. Lucas wprowadził Asanę w swoim zespole w 2014 roku i pomógł utworzyć wiele procesów, z których dziś korzystają.

Cele dla Asany

  • Firma Sonder korzysta z Asany do zarządzania wszystkimi zdalnymi zespołami
  • Wewnętrzna komunikacja bez korzystania z e-maili

Najlepsze praktyki

  • Przygotuj przejrzysty plan na temat tego, w jaki sposób powinna wyglądać komunikacja w Twojej organizacji. Firma Sonder stworzyła dokument dotyczący zasad pracy, który zawiera proces ustalania OKR-ów, korzystania z Asany oraz filozofii na temat wiadomości e-mail (brak maili).
  • Ułatw członkom zespołu i nowym pracownikom przestrzeganie planu komunikacji. Firma Sonder stworzyła praktyczny wykres, aby zilustrować kiedy i jak należy komunikować się ze współpracownikami. Posiadanie jednego, przejrzystego źródła wiedzy na ten temat umożliwia członkom zespołu firmy Sonder łatwiejsze zarządzanie czasem i ułatwia wdrażanie nowych pracowników.
  • Poproś każdego członka zespołu o sprawdzenie Asany przynajmniej raz na dobę.

Przykłady zastosowania

Zasoby wewnętrzne

Każdy zespół w firmie Sonder używa projektu dotyczącego zasobów wewnętrznych. Projekt ten stanowi wewnętrzną bazę danych na temat danego zespołu i umożliwia przechowywanie wszystkich informacji w jednym miejscu. Szablony wszystkich umów, z których korzysta zespół operacyjny można na przykład znaleźć w projekcie zasobów działu operacyjnego.

rozpocznij tworzenie własnej, wewnętrznej bazy danych w Asanie.

Agenda spotkania

Lucas i zespół firmy Sonder przechowują wszystkie agendy swoich spotkań w Asanie. Organizowanie ich w Asanie umożliwia uczestnikom otrzymywanie powiadomień odnośnie nowych tematów przed rozpoczęciem spotkania, aby każdy mógł się do niego odpowiednio przygotować i łatwo utworzyć działania do wykonania.

tutaj dowiesz się, jak utworzyć agendę spotkania w Asanie.

Wspólny projekt z agendą cotygodniowego briefu

Sonder udostępnia wszystkim zespołom wspólny projekt z agendą spotkania dotyczącego briefu na dany tydzień. Projekt ten zawiera sekcję dla każdego zespołu, dzięki czemu wszyscy mogą łatwo sprawdzić, co dzieje się w firmie w danym tygodniu.

Wnioski i pomysły

Każdy zespół w firmie Sonder ma projekt do śledzenia wniosków i pomysłów. Jest to miejsce, w którym członkowie innych zespołów mogą zgłaszać wnioski lub wysyłać sugestie. Projekt z pomysłami i wnioskami usprawnia współpracę międzyfunkcyjną oraz upraszcza wymianę informacji.

utwórz projekt do śledzenia wniosków dla swojego zespołu, postępując zgodnie z tymi instrukcjami.

*Uwaga: ten webinar został nagrany przed zmianą nazwy firmy z Flatbook na Sonder.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.