Aktualizacje statusu projektu i raportowanie

Otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach projektów może szybko stać się stresujące i czasochłonne. Dzięki dwóm widokom, jakimi są Przegląd i Pulpit nawigacyjny w Asanie, możesz uzyskać oparty na danych wgląd w kluczowe informacje na temat projektów oraz jedno miejsce do sporządzania, udostępniania i automatyzacji tych aktualizacji.

Jak działają widoki przeglądu i pulpitu nawigacyjnego?

Przegląd i pulpit nawigacyjny to widoki projektu w Asanie (możesz się między nimi przełączać w dowolnym momencie).

Użyj przeglądu, aby rozeznać się w projekcie i rozpocząć nad nim pracę. W widoku przeglądu możesz sporządzać, udostępniać i przeglądać aktualizacje dotyczące statusu, a także śledzić aktywność w projekcie.

ZRZUT EKRANU przeglądu projektu i aktualizacji statusu

Przeciągaj i upuszczaj kluczowe dane do aktualizacji, aby udostępniać wykresy lub kamienie milowe. Asana zapisze Twój szablon aktualizacji statusu, jeśli chcesz wykorzystać go dla kolejnych aktualizacji.

GIF przedstawiający przeciąganie kluczowych danych do szablonu aktualizacji statusu projektu w Asanie w celu stworzenia wykresu zadań ukończonych przez osobę odpowiedzialną

chcesz stworzyć raport obejmujący wiele projektów? Sprawdź nasz artykuł poświęcony najlepszym praktykom w korzystaniu z portfolio.

Pulpit nawigacyjny oferuje zbiór możliwych do dostosowania wykresów, które wypełniają się danymi z Twoich projektów, wyświetlając postęp zadań według stanu ukończenia, osoby odpowiedzialnej, daty wykonania i nie tylko. Wykresy te pomogą Ci odpowiedzieć na najważniejsze pytania, ułatwiając szybsze podejmowanie strategicznych decyzji, a także wykorzystanie danych w celu ich uzasadnienia i komunikowania.

ZRZUT EKRANU widoku pulpitu nawigacyjnego w Asanie przedstawiającego pięć różnych wizualizacji: wykresy słupkowe, kołowe, wykresy wypalenia i podsumowania budżetu w celu ukazania ukończonych lub nieukończonych zadań według sekcji, osoby odpowiedzialnej i więcej.

Raportowanie w Asanie – przykłady

W Asanie, wszystko jest ze sobą połączone. Oto kilka przykładowych pytań dotyczących raportowania wraz z odpowiedziami i działaniami do podjęcia.

GIF przedstawiający widok pulpitu nawigacyjnego, na którym użytkownik kolejno dostosowuje wykresy prezentujące dane projektu w celu wyświetlenia nieukończonych zadań według priorytetu, nieukończonych zadań według analizowanego okresu, a następnie zaległych zadań według osoby odpowiedzialnej

Pytanie na startCo można sprawdzać w widoku pulpitu nawigacyjnegoJak wykonywać działania w oparciu o dane
Czy zrealizujemy wszystkie zadania priorytetowe na czas?Zadania według statusu ukończenia lub pola niestandardowego priorytetuBądź w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi, dodając komentarze w zadaniach i oznaczając te zagrożone w aktualizacji statusu.
Gdzie występują opóźnienia?Nieukończone zadania według sekcjiUżyj osi czasu, aby zmienić wiele terminów wykonania jednocześnie i zrozumieć konsekwencje tych zmian, a następnie udostępnić nowy harmonogram za pośrednictwem aktualizacji postępu.
Czy ktoś w zespole ma za dużo zadań?Nieukończone zadania według osoby odpowiedzialnejUżyj widoku osi czasu lub widoku listy, aby zmienić przydział zadań w ramach danego projektu. (Użyj widoku obciążenia pracą w portfolio, aby dostosować obciążenie w obrębie wielu projektów).
Jak porównać wartości szacowane z rzeczywistymi?Upewnij się, że masz niestandardowe pola liczbowe w projekcie, a następnie wyświetl sumę pól na pulpicie nawigacyjnym.Nadzorujesz budżet? Wykorzystaj dane dotyczące projektu, aby uargumentować potrzebę zwiększenia zasobów.

Jak stworzyć efektywną aktualizację statusu

Publikuj aktualizacje statusu w Asanie z poziomu zakładki przeglądu, znajdującej się u góry dowolnego projektu

  1. Ustaw termin wykonania projektu (jeśli taki istnieje), aby był widoczny na wykresie postępu i wszyscy mieli co do niego jasność
  2. Ustaw kamienie milowe projektu, aby wskazać jego cele główne lub kluczowe działania, które muszą zostać ukończone w celu poczynienia postępów w projekcie i/lub jego zakończenia.
  3. Regularnie aktualizuj status projektu. Wybierz kolor (zielony, żółty, czerwony), aby wskazać, czy jest realizowany „Na czas”, „Zagrożony” lub „Opóźniony”.
  4. Użyj aktualizacji statusu i kluczowych danych, aby szybko przeciągać i upuszczać szczegóły do swojej aktualizacji w oparciu o istniejące dane w Asanie.
    • Użyj @wzmianek, aby wspomnieć członków zespołu oraz zadania i projekty w Asanie. Na przykład, możesz @wspomnieć zadanie zawierające finalne wersje projektów do celów porównawczych.
    • Członkowie projektu otrzymają powiadomienie w skrzynce odbiorczej, gdy zostanie opublikowana nowa aktualizacja statusu, a Twoje portfolio zostanie zaktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy będą mogli być na bieżąco.

Teraz możesz stworzyć efektowną, wizualną historię przy użyciu informacji, które już posiadasz w Asanie, aby przekazać interesariuszom jasne i czytelne aktualizacje, których potrzebują.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.