Członkowie obszaru roboczego i członkowie z ograniczonym dostępem

Istnieją dwa typy użytkowników w obszarze roboczym: członkowie obszaru roboczego oraz członkowie z ograniczonym dostępem. Członkowie obszaru roboczego mają pełny dostęp do obszaru roboczego, natomiast członkowie z ograniczonym dostępem mają dostęp wyłącznie do tych projektów projektów, zadańzadań i wiadomości, które zostały im konkretnie udostępnione.

Wyświetlanie członków obszaru roboczego i członków z ograniczonym dostępem

Jako członek obszaru roboczego, możesz wykonać następujące czynności w Konsoli administratora:

 • Zapraszać innych członków i członków z ograniczonym dostępem
 • Anulować zaproszenia
 • Przekształcić użytkownika z członka w członka z ograniczonym dostępem i odwrotnie
 • Usuwać członków i członków z ograniczonym dostępem

dostęp do listy członków obszaru roboczego

Aby uzyskać dostęp do listy członków za pośrednictwem Konsoli administratora:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i z menu rozwijanego wybierz opcję Konsola administratora.
 2. Przejdź do zakładki Członkowie.

u góry menu zobaczysz również liczbę członków obszaru roboczego i członków z ograniczonym dostępem w swoim obszarze roboczym. Rozszerz plan dla obszaru roboczego, aby dodać więcej osób po osiągnięciu limitu.

Zapraszanie osób

Zapraszanie osób z zakładki „Członkowie” w Konsoli administratora

Możesz zapraszać osoby do swojego obszaru roboczego z poziomu zakładki „Członkowie” w Konsoli administratora

zaproś osoby do zespołu

Aby zaprosić osoby za pośrednictwem Konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki Członkowie.
 2. Kliknij przycisk „Zaproś członków”.
 3. Wprowadź adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić.
 4. Wybierz projekt z menu rozwijanego.
 5. Kliknij przycisk Wyślij.

w zakładce „Członkowie” w Konsoli administratora możesz nadać użytkownikowi obszaru roboczego status członka z ograniczonym dostępem, klikając ikonę z trzema kropkami obok jego imienia i nazwiska.

Zapraszanie osób z poziomu projektu

Możesz również zapraszać osoby z poziomu projektu.

zaproś z poziomu projektu

Aby zaprosić osoby z poziomu projektu:

 1. Z paska bocznego lub paska wyszukiwania wybierz projekt, do którego chcesz kogoś zaprosić.
 2. Kliknij ikonę „Członkowie”, aby otworzyć okno Udostępnij projekt.
 3. Zaproś użytkowników, wprowadzając imię i nazwisko lub adres e-mail wybranych członków projektu.

zobaczysz alert, jeśli osoba, którą chcesz zaprosić do projektu nie jest jeszcze członkiem Twojego obszaru roboczego.

Anulowanie zaproszeń

anuluj zaproszenie do obszaru roboczego

Aby anulować zaproszenie z poziomu Konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki Członkowie w Konsoli administratora.
 2. Znajdź użytkownika, którego zaproszenie chcesz anulować.
 3. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 4. Zobaczysz opcję Anuluj zaproszenie - kliknij ją, aby anulować zaproszenie.

osoba, której zaproszenie anulujesz, nadal będzie miała dostęp do wiadomości e-mail z zaproszeniem, ale po kliknięciu w link nie zostanie przeniesiona do Twojego obszaru roboczego ani projektu. Zamiast tego zobaczy komunikat o treści „Przepraszamy, nie masz do tego dostępu”.

Przekształcanie członków w członków z ograniczonym dostępem i odwrotnie

Możesz przekształcić dowolnego członka w członka z ograniczonym dostępem, aby ograniczyć jego dostęp, lub przekształcić dowolnego członka z ograniczonym dostępem w członka, aby przyznać mu dostęp do wszystkich projektów publicznychprojektów publicznych w Twoim obszarze roboczym.

zmiana statusu członka

Aby przekształcić użytkownika z członka w członka z ograniczonym dostępem i odwrotnie:

 1. Przejdź do zakładki Członkowie w Konsoli administratora.
 2. Kliknij ikonę z trzema kropkami po prawej stronie nazwy użytkownika wybranej osoby i kliknij Członek (lub Członek z ograniczonym dostępem).

Usuwanie członków i członków z ograniczonym dostępem

Usuń członków lub członków z ograniczonym dostępem ze swojego obszaru roboczego, jeśli nie chcesz, aby mieli dostęp do projektów i zadań w ramach obszaru roboczego.

usuń z obszaru roboczego

Aby usunąć osobę z obszaru roboczego:

 1. W zakładce Członkowie kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy członka.
 2. Kliknij Usuń.

Po usunięciu danej osoby z obszaru roboczego, utworzone przez nią zadaniazadaniaZadania to podstawowe jednostki podziału pracy w Asanie. Zadania mogą reprezentować dowolny rodzaj pracy, dzielić ją na mniejsze części lub służyć do przechowywania informacji., projektyprojektyProjekty to listy zadań., wiadomości, załącznikizałącznikiPlik, który został dodany do zadania lub konwersacji. i komentarzekomentarzeSkomentuj zadanie lub konwersację, aby zaoferować pomoc, odpowiedzieć na pytania i pomóc w popchnięciu pracy do przodu. pozostaną nienaruszone, a uprzednio przypisane do niej zadania będą widnieć jako nieprzypisane.

Aby upewnić się, że żadne zadanie nie pozostanie bez właściciela, zalecamy przejście do listy „Moje zadania” osoby, którą chcesz usunąć i ponowne przypisanieponowne przypisanie należących do niej zadań, przed jej usunięciem.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com