Podstawy obszarów roboczych

Konta w Asanie są darmowe i powiązane z indywidualnymi osobami. Umożliwiają dostęp do współdzielonych obszarów roboczych i organizacji w celu współpracy z innymi użytkownikami Asany.

W ramach pojedynczego konta w Asanie możesz utworzyć lub dołączyć do wielu obszarów roboczych i organizacji, aby współpracować z różnymi grupami użytkowników Asany. Obszary robocze i organizacje stanowią niezależne jednostki skupiające unikalne grupy osób, projektów oraz zadań.

Ponieważ obszary robocze i organizacje stanowią odrębne jednostki w Asanie, Twoi współpracownicy nie mogą zobaczyć innych obszarów roboczych ani organizacji, do których Ty należysz, a Ty nie możesz zobaczyć innych obszarów roboczych ani organizacji, do których należą Twoi współpracownicy. Dowiedz się więcej o prywatności w ramach każdego z tych obszarów.

schemat konta

Dowiedz się więcej o ustawieniach uprawnień do projektów i zadań w ramach każdego z Twoich obszarów roboczych i organizacji tutaj.  

Czym jest obszar roboczy?

Obszar roboczy to grupa osób, które współpracują ze sobą nad projektami i zadaniami. Obszary robocze mogą być tworzone przez dowolną grupę osób i, w przeciwieństwie do organizacji, nie wymagają posiadania wspólnej, firmowej domeny poczty e-mail.

Użytkownicy, którzy tworzą konto w Asanie przy użyciu osobistego adresu e-mail (np. @gmail.com lub @yahoo.com) rozpoczną pracę w Asanie od obszaru roboczego.

schemat obszaru roboczego

jeśli masz adres e-mail w firmowej domenie pocztowej, rozważ utworzenie organizacji.

Osoby w Twoim obszarze roboczym

Istnieją dwa typy użytkowników w obszarze roboczym: członkowie obszaru roboczego oraz członkowie z ograniczonym dostępem. Członkowie obszaru roboczego mają pełny dostęp do obszaru roboczego, natomiast członkowie z ograniczonym dostępem mają dostęp wyłącznie do tych projektów, zadań i wiadomości, które zostały im konkretnie udostępnione.

Członkowie obszaru roboczego

Członkowie obszaru roboczego mają pełny dostęp do wszystkich publicznych projektów, zadań oraz konwersacji w obszarze roboczym.

Wszyscy członkowie obszaru roboczego mogą:

 • Zmienić nazwy obszaru roboczego
 • Rozszerzyć obszar roboczy do planu płatnego
 • Zostać wyznaczeni na osobę odpowiedzialną za rozliczenia w ramach płatnego obszaru roboczego
 • Zapraszać lub usuwać użytkowników z obszaru roboczego
 • Przekształcać użytkowników w członków lub członków z ograniczonym dostępem

Członkowie z ograniczonym dostępem

Członkowie z ograniczonym dostępem to użytkownicy posiadający ograniczony dostęp do Twojego obszaru roboczego. Członkowie z ograniczonym dostępem mogą zobaczyć tylko te projekty, które zostały im udostępnione. Jako członków z ograniczonym dostępem możesz zaprosić wykonawców, klientów lub inne osoby, przyznając im dostęp wyłącznie do wybranych zadań i projektów, a nie do całej zawartości obszaru roboczego.

Członkowie z ograniczonym dostępem nie mogą:

 • Zmienić nazwy obszaru roboczego
 • Rozszerzyć obszar roboczy do planu płatnego
 • Zostać wyznaczeni na osobę odpowiedzialną za rozliczenia w ramach płatnego obszaru roboczego
 • Zapraszać użytkowników jako pełnych członków obszaru roboczego
 • Usuwać osób
 • Przekształcać użytkowników w członków lub członków z ograniczonym dostępem

Członkowie z ograniczonym dostępem mogą:

 • Tworzyć nowe projekty i zadania
 • Edytować projekty i zadania, które zostały im udostępnione
 • Zapraszać innych członków z ograniczonym dostępem
 • Tworzyć wiadomości

nie ma gości w obszarach roboczych.

Jak odróżnić członków od członków z ograniczonym dostępem

Rozpoznawanie członków

Z zakładki Członkowie na lewym pasku bocznym możesz:

 1. Zobaczyć status każdego członka
 2. Wybrać członków z ograniczonym dostępem
 3. Usunąć wybranych członków za pomocą przycisku Usuń
 4. Zaprosić nowych członków

z poziomu tego okna, członkowie obszaru roboczego mogą również przekształcić dowolnego członka w członka z ograniczonym dostępem i odwrotnie.

Utwórz obszar roboczy

Utwórz obszar roboczy, aby współpracować z innymi osobami w Asanie.

utwórz obszar roboczy

Aby utworzyć nowy obszar roboczy:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz Moje ustawienia... z menu rozwijanego.
 2. Kliknij zakładkę Konto.
 3. Wybierz Utwórz nowy obszar roboczy.

w ramach pojedynczego konta w Asanie można tworzyć i dołączać do wielu obszarów roboczych. Twórz obszary robocze dla różnych grup osób, z którymi chcesz współpracować.

Przekształcanie istniejącego obszaru roboczego w organizację

Jeśli chcesz utworzyć wiele zespołów lub pracować z różnymi działami możesz przekształcić jeden z istniejących obszarów roboczych w organizację. Więcej informacji na temat różnic pomiędzy obszarami roboczymi i organizacjami znajdziesz tutaj.

przed przekształceniem obszaru roboczego w organizację, do konta w Asanie należy dodać firmowy adres e-mail.

przekształcanie w organizację krok 1

Aby uzyskać dostęp do konsoli administratora obszaru roboczego:

 1. Kliknij ikonę swojego profilu.
 2. Kliknij Konsola administratora.

przekształcanie w organizację krok 2

Z poziomu konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki Ustawienia.
 2. Kliknij Przekształć w organizację.

przekształcanie w organizację krok 3

Z zakładki Przekształć w organizację:

 1. Wybierz firmowy adres e-mail.
 2. Potwierdź warunki korzystania z usługi.

Jeśli podana domena e-mail nie jest jeszcze powiązana z inną organizacją, zostanie wyświetlony monit o kliknięcie przycisku Przekształć.

Czy masz problem z przekształceniem swojego obszaru roboczego?

Jeśli masz problem z przekształceniem jednego z istniejących obszarów roboczych w organizację i nie pojawiła się wiadomość, że Twoja domena poczty e-mail jest już w użyciu, skontaktuj się z obsługą klienta Asany, podając następujące informacje:

 • Nazwa Twojej organizacji lub największego/najbardziej aktywnego firmowego obszaru roboczego
 • Twoja domena e-mail

Wówczas pomożemy Ci przekształcić Twój największy obszar roboczy w nową organizację.

Skopiuj ten tekst, aby przyspieszyć proces:

Podstawowa organizacja/obszar roboczy:
Domena poczty e-mail:

jeśli korzystasz ze wspólnej, uniwersyteckiej domeny poczty e-mail (np. uniwersytet.edu), do utworzenia organizacji wymagana jest osobna subdomena (np. pracownik.uniwersytet.edu).

Konsola administratora obszaru roboczego

Przejdź do konsoli administratora, aby:

 • Edytować nazwę obszaru roboczego
 • Zarządzać osobami i zaproszeniami
 • Zarządzać rozliczeniami dla tych, którzy rozszerzyli plan do płatnego obszaru roboczego

tylko członkowie obszaru roboczego mają dostęp do konsoli administratora, członkowie z ograniczonym dostępem – nie.

Konsola administratora

Z konsoli administratora możesz przejść do następujących zakładek: Członkowie, Rozliczenia, Ustawienia, Aplikacje i Zasoby:

Członkowie

obszar roboczy

Z poziomu zakładki „Członkowie” możesz:

 1. Wyświetlić listę członków i członków z ograniczonym dostępem w Twoim obszarze roboczym
 2. Przekształcić dowolnego członka w członka z ograniczonym dostępem i odwrotnie
 3. Usunąć dowolnego członka lub członka z ograniczonym dostępem z Twojego obszaru roboczego
 4. Zaprosić nowe osoby do swojego obszaru roboczego

Ustawienia

ustawienia

Z poziomu zakładki Ustawienia możesz:

 1. Zmienić nazwę obszaru roboczego
 2. Przekształcić obszar roboczy w organizację

Dezaktywacja obszaru roboczego

Ponieważ obszary robocze stanowią współdzielone przestrzenie, opuszczenie danego obszaru roboczego nie spowoduje usunięcia zawartych w nim zadań i projektów.

Jeśli nie potrzebujesz już obszaru roboczego, możesz dezaktywować go:

 • Usuwając wszystkie zadania
 • Usuwając wszystkie projekty
 • Usuwając wszystkich członków

Dopiero, gdy wszystkie powyższe dane zostaną usunięte i pozostaniesz jedynym członkiem, możesz opuścić obszar roboczy.

Do obszaru roboczego dostęp mają tylko zaproszone osoby. Jeśli wszyscy członkowie zostali usunięci, nikt nie będzie miał dostępu do obszaru roboczego.

archiwizacja obszarów roboczych nie jest możliwa.

Dołączanie do istniejącego obszaru roboczego

Aby dołączyć do obszaru roboczego, musisz poprosić członka o zaproszenie Cię do niego.

Opuszczanie obszaru roboczego

Możesz opuścić obszar roboczy, jeśli nie współpracujesz już aktywnie z jego członkami.

Jeśli opuścisz obszar roboczy, nie będziesz już mieć dostępu do projektów ani zadań znajdujących się w tym obszarze roboczym, a sam obszar roboczy nie będzie już się pojawiał, kiedy klikniesz swoje zdjęcie profilowe, mimo że nadal będzie istniał.

opuszczanie obszaru roboczego

Aby opuścić obszar roboczy:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 2. Kliknij opcję Więcej.
 3. Wybierz opcję Usuń mnie z tego obszaru roboczego.

Zarządzenie członkami obszaru roboczego i członkami z ograniczonym dostępem

Jako członek obszaru roboczego, możesz wykonać następujące czynności w konsoli administratora:

 • Zapraszać innych członków i członków z ograniczonym dostępem
 • Anulować zaproszenia
 • Przekształcić użytkownika z członka w członka z ograniczonym dostępem i odwrotnie
 • Usuwać członków i członków z ograniczonym dostępem

dostęp do listy członków obszaru roboczego

Aby uzyskać dostęp do listy członków za pośrednictwem konsoli administratora:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i z menu rozwijanego wybierz opcję Konsola administratora.
 2. Przejdź do zakładki Członkowie.

u góry menu zobaczysz również liczbę członków obszaru roboczego i członków z ograniczonym dostępem w swoim obszarze roboczym. Rozszerz plan dla obszaru roboczego, aby dodać więcej osób po osiągnięciu limitu.

Przekształcanie członków w członków z ograniczonym dostępem i odwrotnie

Możesz przekształcić dowolnego członka w członka z ograniczonym dostępem, aby ograniczyć jego dostęp, lub przekształcić dowolnego członka z ograniczonym dostępem w członka, aby przyznać mu dostęp do wszystkich projektów publicznych w Twoim obszarze roboczym.

zmiana statusu członka

Aby przekształcić użytkownika z członka w członka z ograniczonym dostępem i odwrotnie:

 1. Przejdź do zakładki Członkowie w konsoli administratora obszaru roboczego.
 2. Kliknij ikonę z trzema kropkami po prawej stronie nazwy użytkownika wybranej osoby i kliknij Członek (lub Członek z ograniczonym dostępem).

Zapraszanie osób

Zapraszanie osób z zakładki „Członkowie” w konsoli administratora

Możesz zapraszać osoby do swojego obszaru roboczego z poziomu zakładki Członkowie w konsoli administratora

zaproś osoby do zespołu

Aby zaprosić osoby za pośrednictwem konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki Członkowie.
 2. Kliknij przycisk Zaproś członków.
 3. Wprowadź adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić.
 4. Wybierz projekt z menu rozwijanego.
 5. Kliknij przycisk Wyślij.

w zakładce Członkowie w konsoli administratora możesz nadać użytkownikowi obszaru roboczego status członka z ograniczonym dostępem, klikając ikonę z trzema kropkami obok jego imienia i nazwiska.

Zapraszanie osób z poziomu projektu

Możesz również zapraszać osoby z poziomu projektu.

zaproś z poziomu projektu

Aby zaprosić osoby z poziomu projektu:

 1. Z paska bocznego lub paska wyszukiwania wybierz projekt, do którego chcesz kogoś zaprosić.
 2. Kliknij ikonę Członkowie, aby otworzyć okno Udostępnij projekt.
 3. Zaproś użytkowników, wprowadzając imię i nazwisko lub adres e-mail wybranych członków projektu.

zobaczysz alert, jeśli osoba, którą chcesz zaprosić do projektu nie jest jeszcze członkiem Twojego obszaru roboczego.

Anulować zaproszenia

anuluj zaproszenie do obszaru roboczego

Aby anulować zaproszenie z poziomu konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki Członkowie w konsoli administratora.
 2. Znajdź użytkownika, którego zaproszenie chcesz anulować.
 3. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 4. Zobaczysz opcję Anuluj zaproszenie - kliknij ją, aby anulować zaproszenie.

osoba, której zaproszenie anulujesz, nadal będzie miała dostęp do wiadomości e-mail z zaproszeniem, ale po kliknięciu w link nie zostanie przeniesiona do Twojego obszaru roboczego ani projektu. Zamiast tego zobaczy komunikat o treści „Przepraszamy, nie masz do tego dostępu”.

Usuwanie członków i członków z ograniczonym dostępem

Usuń członków lub członków z ograniczonym dostępem ze swojego obszaru roboczego, jeśli nie chcesz, aby mieli dostęp do projektów i zadań w ramach obszaru roboczego.

usuń z obszaru roboczego

Aby usunąć osobę z obszaru roboczego:

 1. W zakładce Członkowie kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy członka.
 2. Kliknij Usuń.

Po usunięciu danej osoby z obszaru roboczego, utworzone przez nią zadania, projekty, wiadomości, załączniki i komentarze) pozostaną nienaruszone, a uprzednio przypisane do niej zadania będą nieprzypisane.

Aby upewnić się, że żadne zadanie nie pozostanie bez właściciela, zalecamy przejście do listy „Moje zadania” osoby, którą chcesz usunąć i ponowne przypisanie należących do niej zadań, przed jej usunięciem.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.