Podstawy obszarów roboczych

kontakontaKażdy nowy użytkownik dołączający do Asany zaczyna od założenia konta. Tylko jeden użytkownik ma dostęp do danego konta. w Asanie są darmowe i powiązane z indywidualnymi osobami. Umożliwiają dostęp do wspólnych obszarów roboczych oraz organizacjiorganizacji w celu współpracy z innymi użytkownikami Asany.

W ramach pojedynczego konta w Asanie możesz dołączyć do wielu obszarów roboczych i organizacji, aby współpracować z różnymi grupami użytkowników Asany. Obszary robocze i organizacje stanowią niezależne jednostki skupiające unikalne grupy osób, projektów oraz zadań.

Ponieważ obszary robocze i organizacje stanowią odrębne jednostki w Asanie, Twoi współpracownicy nie mogą zobaczyć innych obszarów roboczych ani organizacji, do których Ty należysz, a Ty nie możesz zobaczyć innych obszarów roboczych ani organizacji, do których należą Twoi współpracownicy. Dowiedz się więcej o prywatności w ramach każdego z tych obszarów.

schemat konta

Dowiedz się więcej o ustawieniach uprawnień do projektów i zadań w ramach każdego z Twoich obszarów roboczych i organizacji tutaj.  

Czym jest obszar roboczy?

Obszar roboczy to grupa osób, które współpracują ze sobą nad projektami i zadaniami. Obszary robocze mogą być tworzone przez dowolną grupę osób i nie wymagają posiadania wspólnej, firmowej domeny poczty e-mail.

Użytkownicy rejestrujący się przy użyciu osobistego adresu e-mail (np. „@gmail.com” lub „@yahoo.com”) rozpoczną pracę w Asanie od obszaru roboczego.

schemat obszaru roboczego

jeśli masz adres e-mail w firmowej domenie pocztowej, rozważ utworzenie organizacji.

Osoby w Twoim obszarze roboczym

Istnieją dwa typy użytkowników w obszarze roboczym: członkowie obszaru roboczego oraz członkowie z ograniczonym dostępem. Członkowie obszaru roboczego mają pełny dostęp do obszaru roboczego, natomiast członkowie z ograniczonym dostępem mają dostęp wyłącznie do tych projektów, zadań i konwersacji, które zostały im bezpośrednio udostępnione.

Członkowie obszaru roboczego

Członkowie obszaru roboczego mają pełny dostęp do wszystkich publicznych projektów, zadań oraz konwersacji w obszarze roboczym.

Wszyscy członkowie obszaru roboczego mogą:

 • Zmieniać nazwy obszarów roboczych
 • Rozszerzać lub obniżać plan do planu Premium
 • Zostać właścicielem rozliczeń
 • Zapraszać lub usuwać osoby
 • Przekształcać użytkowników w członków lub członków z ograniczonym dostępem

Członkowie z ograniczonym dostępem

Członkowie z ograniczonym dostępem to użytkownicy posiadający ograniczony dostęp do Twojego obszaru roboczego. Członkowie z ograniczonym dostępem mogą zobaczyć tylko te projekty, które zostały im udostępnione. Jako członków z ograniczonym dostępem możesz zaprosić wykonawców, klientów lub inne osoby, przyznając im dostęp wyłącznie do wybranych zadań i projektów, a nie do całej zawartości obszaru roboczego.

Członkowie z ograniczonym dostępem nie mogą:

 • Zmieniać nazw obszarów roboczych
 • Rozszerzać lub obniżać planu do planu Premium
 • Zostać właścicielem konta rozliczeniowego
 • Zapraszać nowych osób jako pełnych członków
 • Usuwać osób
 • Przekształcać osób w członków lub członków z ograniczonym dostępem

Członkowie z ograniczonym dostępem mogą:

 • Tworzyć nowe projekty i zadania
 • Edytować projekty i zadania, które zostały im udostępnione
 • Zapraszać innych członków z ograniczonym dostępem
 • Rozpoczynać konwersacje

Rozpoznawanie członków oraz członków z ograniczonym dostępem

Rozpoznawanie członków

Z zakładki Członkowie na lewym pasku bocznym możesz:

 1. Wyświetlić podglądu statusu członkostwa.
 2. Wybrać członków z ograniczonym dostępem.
 3. Usunąć członków za pomocą przycisku Usuń.
 4. Zaprosić nowych członków.

z poziomu tego okna, członkowie obszaru roboczego mogą również przekształcić dowolnego członka w członka z ograniczonym dostępem i odwrotnie.

Dołączanie do istniejącego obszaru roboczego

Aby dołączyć do obszaru roboczego, musisz wysłać prośbę do jego członka o zaproszenie Cię do niego.  

Opuszczanie obszaru roboczego

Możesz opuścić obszar roboczy, jeśli nie współpracujesz już aktywnie z jego członkami.

Jeśli opuścisz obszar roboczy, nie będziesz już mieć dostępu do projektów ani zadań znajdujących się w tym obszarze roboczym, a sam obszar roboczy nie będzie już widoczny na Twoim koncie, mimo że nadal będzie istniał.

opuszczanie obszaru roboczego

Aby opuścić obszar roboczy:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 2. Kliknij opcję Więcej.
 3. Wybierz opcję Usuń mnie z tego obszaru roboczego.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com