Szablony zadań

Szablony są dostępne dla klientów planów Premium, Business i Enterprise.

goście organizacji nie mogą edytować ani tworzyć szablonów zadań.

Przegląd

Szablony ułatwiają standaryzację zadań w projekcie, umożliwiając szybkie tworzenie podobnych zadań. W ten sposób możesz tworzyć powtarzalne przepływy pracy i oszczędzać czas dzięki temu, że nie musisz za każdym razem tworzyć tego samego zadania od nowa.

szablony zadań są dostępne tylko w projektach. Możesz jednak duplikować zadania, jeśli nie są one częścią projektów.

Za pomocą szablonów zadań możesz ustawić następujące szczegóły:

 • Typ zadania (zadanie, kamień milowy lub zatwierdzenie)
 • Tytuł zadania
 • Osoba odpowiedzialna
 • Względna data wykonania
 • Projekt
 • Zależności między zadaniami
 • Wszystkie pola niestandardowe
 • Opis zadania
 • Współpracownicy
 • Podzadania
 • Załączniki

Komponenty

Typ zadania

Możesz ustawić typ zadania w szablonie tak, aby każde kolejne zadanie utworzone z szablonu miało ten sam typ.

Osoba odpowiedzialna

Możesz ustawić osobę odpowiedzialną w szablonie zadania, aby usprawnić powtarzalne przepływy pracy.

Względne daty wykonania

Szablony zadań umożliwiają ustawianie względnych dat wykonania. Oznacza to, że zamiast tworzyć zadania z datą bezwzględną* (np. 21 stycznia), możesz tworzyć szablony zadań, w których daty wykonania zadań są ustawione na dowolną liczbę dni** w przyszłości, względem daty ich utworzenia.

Projekty

Łączenie szablonów zadań z projektami może pomóc w usprawnieniu przepływów pracy poprzez uporządkowanie szablonów powiązanych z konkretnymi inicjatywami i celami na liście lub tablicy.

Zależności między zadaniami

Dodawanie do szablonów zadań zależności pozwoli Ci oznaczyć zadanie jako oczekujące na inne zadanie. Umożliwi to zespołom korzystającym z przepływów pracy opartych na współpracy łatwe sprawdzenie, które zadania oczekują na wykonanie innych i dowiedzieć się, kiedy mogą rozpocząć swoją część pracy.

w celu włączenia zależności, podzadania muszą być dodane do szablonów zadań.

Tagi

Tagi zapewniają dodatkowy kontekst i ułatwiają pogrupowanie i skategoryzowanie podobnych zadań, aby umożliwić ich łatwiejsze przeglądanie.

Załączniki

Dodanie do szablonów zadania załączników umożliwia przesłanie do niego briefu kreatywnego, obrazów, dokumentów, plików PDF i więcej.

Jak utworzyć szablon zadania

Przekształć istniejące zadanie w szablon

usuń wykres

Aby przekształcić zadanie w szablon:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 2. Wybierz Przekształć zadanie w szablon.

Za pomocą przycisku „Dostosuj” z poziomu paska narzędzi projektu

dodaj szablon

Aby dodać szablon:

 1. Kliknij przycisk Dostosuj.
 2. Przewiń w dół i wybierz Dodaj szablon.

Edytowanie istniejącego szablonu

dostosuj szablon

Podczas edycji istniejącego szablonu możesz:

 1. Oznaczyć szablon jako zadanie, kamień milowy lub zatwierdzenie
 2. Dodać tytuł
 3. Ustawić osobę odpowiedzialną
 4. Dodać względną datę wykonania lub zakres dat
 5. Dodać projekt
 6. Dodać zależności
 7. Edytować lub ustawić pola niestandardowe
 8. Dodać opis zadania
 9. Dodać współpracowników
 10. Dodać podzadania lub załączniki
 11. Usunąć szablon

Po dokonaniu edycji szczegółów szablonu, kliknij Gotowe, aby zapisać zmiany.

Tworzenie zadań z istniejących szablonów

Możesz używać szablonów do tworzenia zadań przy użyciu dowolnie wybranej metody dodawania zadań w projekcie. Szablony zadań w projekcie można wyświetlać i otwierać, klikając menu rozwijane Dodaj nowy lub przycisk + obok nagłówków sekcji. Spowoduje to otwarcie dodatkowego menu rozwijanego ze wszystkimi szablonami zadań związanymi z projektem.

Za pomocą menu rozwijanego Dodaj nowy

dodaj nowy

Przy użyciu ikony +

ikona plusa

Dodatkowe informacje

 • Szablony zadań nie są dostępne w aplikacji mobilnej.
 • Przekształcenie zadania w szablon spowoduje zamknięcie oryginalnego zadania.
 • Obecnie, szablony zadań nie są kopiowane podczas duplikowania projektów.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.