Szablony zadań

Szablony zadań są dostępne dla wszystkich klientów planów Premium, Business i Enterprise.

Omówienie

Szablony ułatwiają standaryzację zadań w projekcie, umożliwiając szybkie tworzenie podobnych zadań. W ten sposób możesz tworzyć powtarzalne przepływy pracy i oszczędzać czas dzięki temu, że nie musisz za każdym razem tworzyć tego samego zadania od nowa.

pamiętaj, że szablony zadań są dostępne tylko dla zadań należących do projektów. Możesz jednak duplikować zadania, jeśli nie są one częścią projektów.

Możesz używać szablonów zadań, aby ustawić następujące szczegóły:

 • Typ zadania (zadanie, kamień milowy lub zatwierdzenie)
 • Osoba odpowiedzialna
 • Względna data wykonania
 • Wszystkie pola niestandardowe
 • Opis zadania
 • Współpracownicy
 • Podzadania

Komponenty

Typ zadania

Możesz ustawić typ zadania w szablonie tak, aby każde kolejne zadanie utworzone z szablonu miało ten sam typ.

Osoba odpowiedzialna

Możesz ustawić osobę odpowiedzialną w szablonie zadania, aby usprawnić powtarzalne przepływy pracy.

pamiętaj, że ustawienie osoby odpowiedzialnej nie spowoduje dodania zadania do jej listy „Moje zadania”.

Względne daty wykonania

Szablony zadań umożliwiają ustawianie względnych dat wykonania. Zamiast tworzyć zadania z datą bezwzględną (np. 21 stycznia), możesz tworzyć szablony zadań, które będą ustawiać daty wykonania zadań względem daty utworzenia.

Jak utworzyć szablon zadania

Przekształć istniejące zadanie w szablon

usuń wykres

Aby przekształcić zadanie w szablon:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 2. Wybierz przekształć zadanie w szablon.

Za pomocą przycisku „Dostosuj” z poziomu paska narzędzi projektu

dodaj szablon

Aby dodać szablon:

 1. Kliknij przycisk Dostosuj.
 2. Przewiń w dół i wybierz Dodaj szablon.

dostosuj szablon

W następnym oknie możesz:

 1. Oznaczyć szablon jako zadanie, kamień milowy lub zatwierdzenie
 2. Dodać tytuł
 3. Ustawić osobę odpowiedzialną
 4. Dodać względną datę wykonania lub zakres dat
 5. Edytować lub ustawić pola niestandardowe
 6. Dodać opis
 7. Dodać współpracowników
 8. Dodać podzadania
 9. Usunąć szablon

Po dokonaniu edycji szczegółów szablonu, kliknij Gotowe, aby zapisać zmiany.

Edycja istniejącego szablonu

Aby edytować istniejący szablon, kliknij przycisk Dostosuj na pasku narzędzi projektu. Następnie przewiń w dół do pozycji Szablony zadania i kliknij ikonę ołówka obok zadania, które chcesz edytować.

edytuj szablon

Tworzenie zadań z istniejących szablonów

Możesz używać szablonów do tworzenia zadań przy użyciu dowolnie wybranej metody dodawania zadań w projekcie. Jeśli projekt posiada szablon zadania, kliknięcie przycisku Dodaj nowy lub + obok nagłówków sekcji spowoduje otwarcie menu rozwijanego ze wszystkimi dostępnymi szablonami zadań.

Za pomocą menu rozwijanego Dodaj nowy

dodaj nowy

Przy użyciu ikony +

ikona plusa

Dodatkowe informacje

 • Szablony zadań nie są dostępne w aplikacji mobilnej.
 • Przekształcenie zadania w szablon spowoduje zamknięcie oryginalnego zadania.
 • Obecnie, szablony zadań nie są kopiowane podczas duplikowania projektów.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com