Pola i tagi zadań

Okienko szczegółów zadania

Wszystkie pola zadania są widoczne w okienku szczegółów zadania. Można je tam również modyfikować. Kliknij zadanie, żeby zobaczyć jego szczegóły w okienku szczegółów zadania.

omówienie prawego okienka

U góry okienka szczegółów zadania możesz:

 1. Oznaczyć zadanie jako ukończone or incomplete
 2. Polubić zadanie
 3. Przesłać pliki
 4. Dodać podzadania
 5. Skopiować adres URL zadania
 6. Zmierzyć czas spędzony na danym zadaniu
 7. Wyświetlić zadanie na pełnym ekranie
 8. Uzyskać dostęp do dodatkowych opcji zadania

omówienie okienka szczegółów zadania

Wypełnij pola zadania:

 1. Edytuj nazwę zadania. Nazwy zadań najczęściej zawierają czynność, którą trzeba wykonać, aby zrealizować zadanie.
 2. Dodaj osobę odpowiedzialną
 3. Ustaw datę wykonania.
 4. Dodaj zadanie do projektu.
 5. Dodaj zależności zadań.
 6. Dodaj tagi oraz pola niestandardowe.
 7. Dodaj opis, aby dodać więcej kontekstu do zadania.
 8. Opublikuj komentarz.
 9. Dodaj lub usuń współpracowników.

Oznaczanie zadań jako ukończone i nieukończone

Oznacz zadanie jako ukończone, aby wskazać, że zostało wykonane.

ukończone zadanie

Możesz oznaczyć zadanie jako ukończone:

 1. Klikając ikonę znacznika wyboru w okienku głównym
 2. Klikając przycisk Oznacz jako ukończone w okienku szczegółów zadania

Możesz również ponownie oznaczyć zadanie jako nieukończone, jeśli nie zostało jeszcze wykonane, klikając znacznik wyboru lub przycisk Ukończone.

domyślnie w sekcji „Moje zadania” i w projektach wyświetlane są tylko nieukończone zadania. Aby wyświetlić ukończone zadania, możesz przełączyć widok. Następnie możesz oznaczyć dowolne zadanie jako nieukończone w okienku głównym.

Daty wykonania, czas wykonania i zakresy dat

Ustaw datę wykonania, czas wykonania lub zakres dat, aby powiadomić członków zespołu, kiedy zadanie powinno zostać ukończone.

Dodawanie daty wykonania i czasu wykonania

data wykonania

Aby dodać datę wykonania, przejdź do pola Data wykonania i wprowadź datę lub wybierz ją z kalendarza. Aby dodać czas wykonania, kliknij ikonę zegara w kalendarzu i wprowadź czas.

Daty i czas rozpoczęcia

Daty i czas rozpoczęcia są dostępne dla wszystkich klientów planów Asana Premium, Business i Enterprise.

Daty i czas rozpoczęcia umożliwiają zespołom o złożonych przepływach pracy skuteczne planowanie zadań na przestrzeni kilku dni, a nawet co do minuty.

daty i czas rozpoczęcia

Aby dodać datę i czas rozpoczęcia:

 1. Kliknij pole Data wykonania.
 2. Wybierz lub wpisz żądaną datę rozpoczęcia i datę wykonania.
 3. Kliknij ikonę Dodaj czas u dołu kalendarza, aby wybrać czas rozpoczęcia i zakończenia.

Wybrany zakres dat zostanie dodany do zadania.

Domyślną datą zadania będzie dzisiejsza data, jeśli:

 1. Ustawiono czas rozpoczęcia bez uprzedniego określenia daty lub czasu wykonania
 2. Ustawiono czas rozpoczęcia i zakończenia bez daty
 3. Usunięto datę wykonania po ustawieniu zakresu czasu
 4. Ustawiono tylko czas rozpoczęcia lub datę rozpoczęcia

Zadania cykliczne lub powtarzające się

Jeśli masz zadanie, które wykonujesz w regularnych odstępach czasu, możesz ustawić je jako zadanie cykliczne.

Gdy utworzysz zadanie cykliczne, pojawi się ono w Twoim kalendarzu tylko dla następnego terminu wykonania zadania, a nie dla wszystkich jego przyszłych wystąpień. Gdy oznaczysz zadanie cykliczne jako wykonanie, zostanie ono automatycznie zduplikowane dla następnego terminu jego wykonania. Nowa data wykonania zostanie określona na podstawie interwału ustawionego dla powtarzania zadania.

po zduplikowaniu zadania cyklicznego, do nowego zadania kopiowane są wszystkie jego pola (z wyjątkiem komentarzy do zadania) i podzadania.

zadania cykliczne

Aby utworzyć zadanie cykliczne:

 1. Kliknij pole Data wykonania.
 2. Wybierz opcję Ustaw powtarzanie.
 3. Wybierz dni, w których chcesz, aby zadanie było powtarzane.
 4. Możesz ustawić zadania powtarzające się w cyklu tygodniowym, miesięcznym, rocznym, okresowym lub niestandardowym.

ustawiając zadanie nadrzędne jako cykliczne nie ustawiaj powtarzania dla jego podzadań, gdyż spowoduje to utworzenie wielu kopii powtarzających się podzadań.

daty wykonania dla zadań powtarzających się okresowo ustalane są według daty ich ostatniego ukończenia.

Zadania cykliczne – szybkie wskazówki

 • Jeśli chcesz, aby zadanie było powtarzane w dni robocze, ustaw powtarzanie Co tydzień, a następnie zaznacz pola P, W, Ś, C i P.
 • Jeśli chcesz, aby zadanie było powtarzane co kwartał, ustaw powtarzanie Co miesiąc i wybierz powtarzanie co 3 miesiące.
 • Jeśli chcesz, aby zadanie było powtarzane dwa razy w roku, ustaw je na Co miesiąc i wybierz powtarzanie co 6 miesięcy.

Możesz również zatrzymać powtarzanie zadania cyklicznego klikając opcję usuwania powtarzania. Alternatywnie możesz usunąć datę wykonania zadania, aby zapobiec jego powtarzaniu.

Projekty powiązane z zadaniem

Zadanie może należeć do maksymalnie 20 różnych projektów. Możesz zobaczyć wszystkie projekty, do których należy zadanie w polu Projekty w okienku szczegółów zadania.

zadania w wielu projektach 1

Projekty powiązane z zadaniem można zobaczyć pod datą wykonania w okienku szczegółów zadania. Możesz także zobaczyć, do której sekcji projektu dane zadanie należy. Aby dodać zadanie do innego projektu, najedź kursorem na nazwę projektu w okienku zadania i kliknij Dodaj do projektów. Aby usunąć zadanie z projektu, kliknij ikonę X obok nazwy projektu.

Zadanie pojawi się we wszystkich powiązanych projektach. Jest to przydatne, gdy zadanie spełnia równoległe cele, a jego data wykonania i ukończenie są istotne dla wielu projektów.

Zadanie będzie istnieć jednocześnie we wszystkich tych projektach. Nie spowoduje to jednak zduplikowania zadania. Oznacza to, że jeśli ukończysz zadanie w jednym projekcie, zostanie ono ukończone we wszystkich powiązanych projektach.

naciśnij klawisze Tab+P na klawiaturze, aby ustawić kursor w polu „Projekty”.

Opis zadania

Opisy zadań umożliwiają opisywanie zadań, przekazywanie wskazówek lub dodawanie innych informacji kontekstowych do zadania. Pole opisu znajduje się w okienku szczegółów każdego zadania.

Aby edytować opis zadania, kliknij ikonę +, która otwiera pasek narzędzi wielokrotnego wyboru. Możesz sformatować tekst za pomocą akapitów, nagłówków i list. Możesz także dodawać obrazy w tekście i osadzać multimedia z serwisów, takich jak YouTube lub Figma.

opisy zadań obsługują tekst sformatowany oraz emotikony.

Polubienia

Polub zadanie, aby szybko potwierdzić, zatwierdzić lub docenić pracę członka zespołu.

polubienia

Aby polubić zadanie:

Kliknij ikonę kciuka w górę w okienku szczegółów zadania.

możesz też polubić zadanie z poziomu powiadomień w Skrzynce odbiorczej.

Polubienie będzie widoczne:

 1. Obok nazwy zadania w głównym okienku
 2. U góry okienka szczegółów zadania

aby anulować polubienie zadania, wystarczy ponownie kliknąć ikonę kciuka w górę.

Opcja polubienia dostępna jest dla następujących elementów:

 • Zadania
 • Komentarze do zadań
 • Załączniki do zadania
 • Ukończenie zadania

otrzymasz również powiadomienie o polubieniu na kanale aktywności w Skrzynce odbiorczej.

Tagi

Tagi umożliwiają dodawanie dodatkowego kontekstu do zadań oraz grupowanie podobnych zadań w celu ich łatwiejszego przeglądania. Możesz użyć tagu do śledzenia stanu zadania lub jego kategoryzacji. Tagi dodane do zadania będą widoczne pod sekcją „Projekty”.

kliknij nazwę tagu, aby wyświetlić pełną listę powiązanych z nim zadań.

dodawanie i tworzenie tagów

Aby dodać tag do zadania:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 2. Wybierz opcję Dodaj tagi.
 3. Wybierz istniejący tag lub utwórz nowy.

naciśnij klawisze Tab+T na klawiaturze, aby ustawić kursor w polu tagu.

Aby usunąć tag z zadania, kliknij ikonę X, która pojawi się po najechaniu kursorem na nazwę tagu.

Zmiana nazwy lub usuwanie tagu

Kliknij nazwę tagu, aby przejść do strony z listą zadań powiązanych z danym tagiem.

Zmień nazwę lub usuń

Aby zmienić nazwę lub usunąć tag:

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej.
 2. Wybierz opcję Zmień nazwę tagu, aby zmienić jego nazwę.
 3. Wybierz opcję Usuń tag, aby go usunąć.

po usunięciu tagu, wszystkie osoby obserwujące ten tag otrzymają powiadomienie e-mail o jego usunięciu wraz z identyfikatorem tagu. Jeśli tag został usunięty przypadkowo, każda osoba może skontaktować się z nami, podając identyfikator tagu, aby go przywrócić.

Uprawnienia tagów

 • Tagi powiązane z zadaniem prywatnym mogą być wyszukiwane przez osobę odpowiedzialną i współpracowników zadania.
 • Tagi powiązane z zadaniami w projekcie prywatnym mogą być wyszukiwane przez członków tego projektu.
 • Wszystkie tagi można wyszukiwać za pośrednictwem API.

Tagi a pola niestandardowe

Tagi i pola niestandardowe umożliwiają kategoryzowanie, filtrowanie i oznaczanie informacji w Asanie. Zalecamy korzystanie z pól niestandardowych w ramach całej organizacji, ponieważ są bardziej widoczne i niezawodne. Tagi z kolei są bardziej nieformalne. Oto kilka scenariuszy, które pomogą Ci zdecydować, co wybrać:

Użyj pól niestandardowych, jeśli:

 • Chcesz dodać określone dane do wszystkich zadań w projekcie
 • Chcesz śledzić ustandaryzowane informacje w różnych projektach (np. poziom priorytetu, czas, etapy pracy)
 • Chcesz upewnić się, że członkowie zespołu będą wypełniać określone informacje w każdym zadaniu w projekcie
 • Chcesz sortować lub wyszukiwać informacje według określonych pól danych

Użyj tagów, jeśli:

 • Chcesz tagować elementy ad hoc, masz nieograniczone opcje lub nie wiesz, co musi zostać otagowane w momencie tworzenia
 • Chcesz widzieć tag na liście „Moje zadania”
 • Potrzebujesz otagować tylko kilka zadań w projekcie
 • Chcesz oznaczyć zadania szablonu

Poznaj podstawy zarządzania zadaniami, oglądając nasz webinar Podstawy Asany. Zapisz się już teraz

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com