Pola i tagi zadań

Wszystkie pola zadania są widoczne w okienku szczegółów zadania. Można je tam również modyfikować. Kliknij zadanie, żeby zobaczyć jego szczegóły w okienku szczegółów zadania.

omówienie prawego okienka

U góry okienka szczegółów zadania możesz:

 1. Oznaczyć zadanie jako ukończone lub nieukończone
 2. Przesłać pliki
 3. Dodać podzadania
 4. Skopiować adres URL zadania
 5. Polubić zadanie
 6. Uzyskać dostęp do dodatkowych opcji zadania

omówienie okienka szczegółów zadania

Z okienka szczegółów zadania możesz także:

 1. Edytować nazwę zadania
 2. Przypisać zadanie
 3. Ustawić datę oraz czas wykonania zadania
 4. Wybrać projekt, do którego chcesz dodać zadanie
 5. Dodać opis, aby dodać więcej kontekstu do zadania
 6. Opublikować komentarz
 7. Dodać współpracownika do zadania, albo się z niego usunąć

Nazwa zadania

Nazwy zadań najczęściej zawierają czynność, którą trzeba wykonać, aby zrealizować zadanie.

Możesz zmienić nazwę zadania:

 1. Z poziomu okienka głównego
 2. W polu nazwy zadania w okienku szczegółów zadania

Oznaczanie zadań jako ukończone i nieukończone

Oznacz zadanie jako ukończone, aby wskazać, że zostało wykonane.

Możesz oznaczyć zadanie jako ukończone:

 1. Klikając ikonę znacznika wyboru w okienku głównym
 2. Klikając przycisk Oznacz jako ukończone w okienku szczegółów zadania

Możesz również ponownie oznaczyć zadanie jako nieukończone, jeśli nie zostało jeszcze wykonane.

Aby ponownie oznaczyć zadanie jako nieukończone:

Kliknij przycisk Ukończone w okienku szczegółów zadania.

domyślnie w sekcji „Moje zadania” i w projektach wyświetlane są tylko nieukończone zadania. Aby wyświetlić również ukończone zadania, możesz przełączyć widok. Następnie możesz oznaczyć dowolne zadanie jako nieukończone w okienku głównym.

Daty wykonania, czas wykonania i zakresy dat

Ustaw datę wykonania, czas wykonania lub zakres dat, aby powiadomić członków zespołu, kiedy zadanie powinno zostać ukończone.

data wykonania

Aby dodać datę wykonania:

 • Przejdź do pola Data wykonania i wprowadź datę lub wybierz ją z kalendarza.

aby usunąć datę wykonania i dodać bardziej realistyczny przedział czasowy, po prostu zmień go w kalendarzu, a nowa data pojawi się natychmiast na pasku Data wykonania.

dodaj czas

Dodaj czas rozpoczęcia i wykonania:

 • Kliknij ikonę dodaj czas w kalendarzu.

data rozpoczęcia i wykonania

Z tego miejsca możesz wybrać zarówno datę rozpoczęcia, jak i wykonania, używając opcji kalendarza.

ustawienie czasu wykonania zadania bez wskazania daty wykonania będzie oznaczało, że domyślną datą wykonania będzie dzisiejsza data.

Aby ustawić zakres dat:

 • W kalendarzu możesz określić Datę rozpoczęcia oraz Datę wykonania.

zakres dat

Zadania cykliczne lub powtarzające się

Jeśli masz zadanie, które wykonujesz w regularnych odstępach czasu, możesz ustawić je jako zadanie cykliczne.

gdy utworzysz zadanie cykliczne, pojawi się ono w Twoim Kalendarzu tylko dla następnego terminu wykonania zadania, a nie dla wszystkich jego przyszłych wystąpień. Gdy oznaczysz zadanie cykliczne jako wykonanie, zostanie ono automatycznie zduplikowane dla następnego terminu jego wykonania.

Gdy zadanie cykliczne zostanie oznaczone jako ukończone, wszystkie informacje zostaną skopiowane do nowego zadania z nową datą wykonania. Nowa data wykonania zostanie określona na podstawie interwału ustawionego dla powtarzania zadania.

po zduplikowaniu zadania cyklicznego, do nowego zadania kopiowane są wszystkie jego pola (z wyjątkiem komentarzy do zadania) i podzadania.

zadania cykliczne

Aby utworzyć zadanie cykliczne:

 1. Kliknij pole Data wykonania.
 2. Wybierz opcję Ustaw powtarzanie.
 3. Wybierz dni, w których chcesz, aby zadanie było powtarzane.

opcja powtarzania

Wybierz opcję powtarzania zadania:

 1. Co tydzień
 2. Co miesiąc
 3. Co rok
 4. Okresowo
 5. Niestandardowo

ustawiając zadanie nadrzędne jako cykliczne nie ustawiaj powtarzania dla jego podzadań, gdyż spowoduje to utworzenie wielu kopii powtarzających się podzadań.

daty wykonania dla zadań powtarzających się okresowo ustalane są według daty ich ostatniego ukończenia.

Zadania cykliczne – szybkie wskazówki

 • Jeśli chcesz, aby zadanie było powtarzane w dni robocze, ustaw powtarzanie Co tydzień, a następnie zaznacz pola P,W,Ś,C i P.
 • Jeśli chcesz, aby zadanie było powtarzane co kwartał, ustaw powtarzanie Co miesiąc i wybierz powtarzanie co 3 miesiące.
 • Jeśli chcesz, aby zadanie było powtarzane dwa razy w roku, ustaw je na Co miesiąc i wybierz powtarzanie co 6 miesięcy.

Możesz również zatrzymać zadanie cykliczne klikając opcję usuwania powtarzania.

możesz również usunąć datę wykonania zadania, aby zapobiec jego powtarzaniu.

Projekty powiązane z zadaniem

Zadanie może należeć do maksymalnie 20 różnych projektów. Możesz zobaczyć wszystkie projekty, do których należy zadanie w polu Projekty w okienku szczegółów zadania.

zadania w wielu projektach 1

Projekty powiązane z zadaniem można zobaczyć:

 • Pod datą wykonania w okienku szczegółów zadania. Możesz także zobaczyć, do której sekcji projektu należy.

Zadanie pojawi się we wszystkich powiązanych projektach. Jest to przydatne, gdy zadanie jest istotne dla innych celów oraz, gdy jego data wykonania i ukończenie są istotne dla wielu projektów.

zadanie będzie istnieć jednocześnie we wszystkich tych projektach. Nie spowoduje to jednak zduplikowania zadania. Oznacza to, że jeśli ukończysz zadanie w jednym projekcie, zostanie ono ukończone we wszystkich powiązanych projektach.

zadania w wielu projektach 2

Aby dodać zadanie do innego projektu:

Najedź kursorem na nazwę projektu w okienku zadania i kliknij ikonę +.

naciśnij klawisze Tab+P na klawiaturze, aby ustawić kursor w polu „Projekty”.

Aby usunąć zadanie z projektu:

Najedź kursorem na nazwę projektu w okienku zadania. Kliknij ikonę X obok projektu, aby usunąć zadanie z projektu.

Opis zadania

Opisy zadań umożliwiają opisywanie zadań, przekazywanie wskazówek lub dodawanie innych informacji kontekstowych do zadania. Pole opisu znajduje się w okienku szczegółów każdego zadania.

Aby edytować opis zadania, kliknij ikonę +, która otwiera pasek narzędzi wielokrotnego wyboru. Możesz sformatować tekst za pomocą akapitów, nagłówków i list. Możesz także dodawać obrazy w tekście i osadzać multimedia z serwisów, takich jak YouTube lub Figma.

opisy zadań obsługują tekst sformatowany oraz emotikony.

Polubienia

Polub zadanie, aby szybko potwierdzić, zatwierdzić lub docenić pracę członka zespołu.

polubienia

Aby polubić zadanie:

Kliknij ikonę kciuka w górę w okienku szczegółów zadania.

możesz też polubić zadanie z poziomu powiadomień w Skrzynce odbiorczej.

widoczność polubień

Polubienie będzie widoczne:

 1. Obok nazwy zadania w głównym okienku
 2. U góry okienka szczegółów zadania

aby anulować polubienie zadania, wystarczy ponownie kliknąć ikonę kciuka w górę.

Opcja polubienia dostępna jest dla następujących elementów:

 • Zadania
 • Komentarze do zadań
 • Załączniki do zadania
 • Ukończenie zadania

otrzymasz również powiadomienie o polubieniu na kanale aktywności w Skrzynce odbiorczej.

Tagi

Tagi umożliwiają dodawanie dodatkowego kontekstu do zadań oraz grupowanie podobnych zadań w celu ich łatwiejszego przeglądania.

Możesz użyć tagu do śledzenia stanu zadania lub jego kategoryzacji.

tag w okienku szczegółów zadania

Tagi dodane do zadania będą widoczne pod sekcją „Projekty”.

kliknij nazwę tagu, aby wyświetlić pełną listę powiązanych z nim zadań.

ikona z trzema kropkami

Aby dodać tag do zadania:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami u góry okienka szczegółów zadania, aby wyświetlić menu rozwijane.
 2. Wybierz opcję Dodaj tagi.

naciśnij klawisze Tab+T na klawiaturze, aby ustawić kursor w polu tagu.

Aby usunąć tag z zadania:

Kliknij ikonę X, która pojawi się po najechaniu kursorem na nazwę tagu.

Tworzenie tagów

Z sekcji „Tagi”, kliknij symbol +, a następnie wybierz opcję Dodaj kolejny tag, aby utworzyć nowy tag dla swoich zadań i zapewnić im lepszy kontekst.

dodaj tag

utwórz tag

Aby utworzyć nowy tag:

 1. Wpisz nazwę tagu.
 2. Wybierz opcję +Utwórz tag dla nowego tagu.

podczas wpisywania nazwy tagu zobaczysz rozwijaną listę istniejących tagów o podobnych nazwach. Wybierz tag z listy rozwijanej, jeśli chcesz dodać zadanie do istniejącego tagu.

Zmiana nazwy lub usuwanie tagu

Zmień nazwę lub usuń

Kliknij nazwę tagu, aby przejść do strony z listą zadań powiązanych z tagiem.

Aby zmienić nazwę lub usunąć tag:

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej, aby wyświetlić dostępne akcje.
 2. Wybierz opcję Zmień nazwę tagu, aby zmienić jego nazwę.
 3. Wybierz opcję Usuń tag, aby go usunąć.

po usunięciu tagu, wszystkie osoby obserwujące ten tag otrzymają powiadomienie e-mail o jego usunięciu wraz z identyfikatorem tagu. Jeśli tag został usunięty przypadkowo, każda osoba może skontaktować się z nami, podając identyfikator tagu, aby go przywrócić.

Uprawnienia tagów

 • Tagi powiązane z zadaniem prywatnym mogą być wyszukiwane przez osobę odpowiedzialną i osoby obserwujące to zadanie.
 • Tagi powiązane z zadaniami w projekcie prywatnym mogą być wyszukiwane przez członków tego projektu.
 • Wszystkie tagi można wyszukiwać za pośrednictwem API.

Kolory tagów

Przypisz tagom różne kolory, aby były bardziej widoczne.

Aby edytować kolor tagu:

 1. Kliknij nazwę tagu w okienku szczegółów zadania (lub w okienku głównym). Lista zadań powiązanych z tagiem pojawi się w głównym okienku.
 2. Kliknij menu rozwijane w nagłówku.
 3. Wybierz opcję Ustaw kolor wyróżnienia. Spowoduje to przypisanie koloru do nazwy tagu, który będzie widoczny w głównym okienku i okienku szczegółów zadania.

Tagi a pola niestandardowe

Tagi i pola niestandardowe umożliwiają kategoryzowanie, filtrowanie i oznaczanie informacji w Asanie. Zalecamy korzystanie z pól niestandardowych w ramach całej organizacji, ponieważ są bardziej widoczne i niezawodne. Tagi z kolei są bardziej nieformalne. Oto kilka scenariuszy, które pomogą Ci zdecydować, co wybrać:

Użyj pól niestandardowych, jeśli:

 • Chcesz dodać określone dane do wszystkich zadań w projekcie
 • Chcesz śledzić ustandaryzowane informacje w różnych projektach (np. poziom priorytetu, czas, etapy pracy)
 • Chcesz upewnić się, że członkowie zespołu będą wypełniać określone informacje w każdym zadaniu w projekcie
 • Chcesz sortować lub wyszukiwać informacje według określonych pól danych

Użyj tagów, jeśli:

 • Chcesz tagować elementy ad hoc, masz nieograniczone opcje lub nie wiesz, co musi zostać otagowane w momencie tworzenia
 • Chcesz widzieć tag na liście „Moje zadania”
 • Potrzebujesz otagować tylko kilka zadań w projekcie
 • Chcesz oznaczyć zadania szablonu

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com