Komentarze i załączniki do zadań

Komentarze

Dodawaj komentarze w zadaniach, aby zadawać pytania, przekazywać dodatkowe informacje lub dzielić się opiniami.

Komentarze do zadania pojawią się u dołu prawego okienkaprawego okienka.

Każda osoba, która ma dostęp do zadania może zobaczyć zawarte w nim komentarze.

komentarze do zadań obsługują tekst sformatowany oraz emotikony.  

Dodawanie komentarzy

Aby opublikować komentarz:

Kliknij pole komentarza, wpisz komentarz i kliknij przycisk Skomentuj.

naciśnij Tab+C na klawiaturze, aby ustawić kursor w polu komentarza.

Współpracownicy zadania otrzymają w powiadomienie o nowym komentarzu w swojej Skrzynce odbiorczej.

jeśli utworzysz komentarz i zapomnisz go opublikować, tekst komentarza zostanie zapisany jako wersja robocza i będzie dostępny przy kolejnym wyświetleniu zadania.

Usuwanie lub edytowanie komentarzy

Aby usunąć lub edytować komentarz:

 1. Najedź kursorem na komentarz i kliknij strzałkę listy rozwijanej.
 2. Wybierz opcję Edytuj komentarz.
 3. Wybierz opcję Usuń komentarz.

możesz usuwać lub edytować wyłącznie swoje własne komentarze.

Przypinanie komentarzy

Jeśli zadanie zawiera ważne komentarze i chcesz, aby wszyscy je zobaczyli, możesz je przypiąć na górze kanału aktywności zadania w prawym okienku.

Aby przypiąć komentarz:

 1. Najedź kursorem na komentarz i kliknij strzałkę listy rozwijanej.
 2. Wybierz opcję Przypnij na górze.

Przypięty komentarz będzie widoczny dwukrotnie w kanale aktywności:

 1. Przypięty na samej górze
 2. W odwrotnej kolejności chronologicznej z innymi aktualizacjami dotyczącymi zadania

przypięte komentarze są również oznaczone na żółto.

Odpinanie komentarzy

 1. Najedź kursorem na komentarz i kliknij strzałkę listy rozwijanej.
 2. Wybierz opcję Odepnij od góry.

Kanał aktywności

Kanał aktywności zadania tworzą różne związane z nim akcje, w tym utworzenie zadania, zmiany w jego opisie, zmiany nazwy, daty wykonania, osoby odpowiedzialnej, sekcji i nie tylko.

zwijana historia

Klikając opcję Pokaż wcześniejsze aktualizacje, zobaczysz zwijaną historię aktywności związanych z danym zadaniem.

Załączniki

Możesz przesłać plik do dowolnego zadania w Asanie z prawego okienka.

Z komputera

Istnieją dwa sposoby dołączenia pliku zapisanego na komputerze:

Wyszukaj:

 1. Kliknij ikonę spinacza.
 2. Wybierz opcję Ten komputer i wyszukaj plik.

Przeciągnij i upuść

Przeciągnij i upuść:

Przeciągnij plik z dowolnego miejsca z pulpitu i upuść go w prawym okienkuprawym okienku w zadaniu.

Po dołączeniu plik pojawi się:

 1. W polu załączników do zadania
 2. W kanale aktywności zadania

możesz również skopiować i wkleić obrazy lub pliki jako załączniki do Asany ze schowka.

Użytkownicy Dysku Google mogą również synchronizować dokumenty z zadaniami w Asanie, aby móc otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy do dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych czy prezentacji dodane zostaną nowe komentarze.

Grupowanie tekstu i załączników w komentarzu do zadania

Użytkownicy mogą dołączyć w komentarzu blok tekstu oraz jeden lub więcej zgrupowanych ze sobą załączników. Dołącz plik lub obraz i z łatwością dodaj komentarz.

zgrupowane

Usprawnia to dodawanie komentarzy zawierających zarówno tekst, jak i załączniki.

Limity załączników

Limit rozmiaru pliku wynosi 100 MB dla załączników dodawanych z komputera. Jeśli chcesz dołączyć większy plik, rozważ dodanie go z Dropbox lub Dysku Google.

Możesz importować nieograniczoną liczbę plików.

Integracje załączników

Możesz dołączać pliki z Box, Dropbox, Dysku Google lub Microsoft OneDrive / SharePoint bezpośrednio do zadań w Asanie.

każda z tych integracji ma własny zestaw uprawnień powiązanych z plikami. Nasza integracja nie zmienia w żaden sposób uprawnień Twoich plików, więc może być konieczne udostępnienie pliku współpracownikom po dołączeniu go do zadania.

Aby dołączyć plik z aplikacji zewnętrznej:

 1. Kliknij ikonę spinacza.
 2. Wybierz jedną z trzech opcji, a pojawi się nowe okno umożliwiające zalogowanie się na odpowiednie konto. Zaloguj się i wybierz plik, który chcesz dołączyć.

jeśli jesteś zalogowany na wielu kontach Google na swoim komputerze, możesz wybrać, z którego konta Dysku Google chcesz dołączyć pliki, niezależnie od tego, które konto Google jest aktualnie powiązane z Twoim kontem w Asanie.

Za pośrednictwem poczty e-mail

Możesz dołączać pliki podczas tworzenia zadań za pomocą wiadomości e-mail.   Pamiętaj, że możesz jedynie przekazywać wiadomości e-mail do Asany o maksymalnym łącznym rozmiarze 30 MB.

Za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Dołącz pliki za pomocą naszej aplikacji na Androida, robiąc zdjęcie lub używając plików z telefonu lub Dysku Google.

W przypadku urządzeń z systemem iOS możliwe jest jedynie przesyłanie zdjęć.

Usuwanie załączników

Aby usunąć załącznik:

Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok nazwy załącznika, a wyświetlą się trzy opcje: Wyślij prośbę o zatwierdzenie, Pobierz załącznik oraz Usuń załącznik.

Wybierz opcję Usuń załącznik.

usunięcie miniatury obrazu lub aktywności dotyczącej załącznika z kanału aktywności nie spowoduje usunięcia pliku z zadania. Kanał aktywności to lista działań oznaczonych sygnaturą czasową nad polem komentarza.

Linki do powiązanej pracy

Linki do powiązanej pracy umożliwiają dodanie informacji kontekstowych do powiązanych ze sobą zadań i umożliwiają Twojemu zespołowi szybsze wykonywanie działań. Linki te pokazują w formie wizualnej, że dany element (zadanie, aktualizacja statusu, wiadomość itp.) został @wspomniany w innym miejscu w Asanie. Są one tworzone automatycznie za każdym razem, kiedy użytkownik @wspomni o zadaniu, aktualizacji, wiadomości lub celu w Asanie i są wyświetlane w kanale aktywności wspomnianego elementu. Dzięki temu, Twój zespół może sprawniej się komunikować i łatwo wskazywać ważne połączenia pomiędzy istniejącymi zadaniami, co pomaga uniknąć przeoczenia ważnych elementów. Linki do powiązanej pracy są oznaczone tagiem z symbolem ↔ i są widoczne wyłącznie dla użytkowników, którzy mają już dostęp do @wspomnianych elementów. Użytkownicy, którzy nie mają do nich dostępu nie zobaczą tych linków.

nie ma limitu liczby linków do powiązanej pracy, które mogą pojawić się w jednym kanale aktywności. Kliknięcie w konkretny link spowoduje otwarcie zadania, aktualizacji statusu, wiadomości lub celu w Asanie, który został @wspomniany. Podobnie jak inne elementy w kanale aktywności, linki do powiązanej pracy można usunąć ręcznie.

Przykłady

zadanie w komentarzu

Dodanie @wzmianki o zadaniu w komentarzu

W tym przykładzie Neel dodaje komentarz z odnośnikiem do zadania.

kanał aktywności

Odnośnik w kanale aktywności

W tym przykładzie, odnośnik Neela pojawia się w kanale aktywności tego zadania.

kanał aktywności

Dostęp do elementu

W tym przykładzie Neel ma dostęp do zadania „Plan kadrowy na III kw.”, więc link do powiązanej pracy jest widoczny w jego kanale aktywności.

kanał aktywności

Brak dostępu do elementu

W tym przykładzie Sue nie ma dostępu do zadania „Plan kadrowy na III kw.”, więc link do powiązanej pracy nie jest widoczny w jej kanale aktywności.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.