Akcje zadań

Zadania stanowią podstawową jednostkę działania w Asanie. Możesz tworzyć nowe zadania, duplikować istniejące, a także scalać, drukować lub usuwać zadania.

Nazwy zadań widoczne są w okienku głównym. Kliknij dowolne zadanie, aby załadować jego szczegóły w okienku szczegółów zadania.

Tworzenie zadań

Szybko utwórz zadania wpisując je na liście w okienku głównym lub używając skrótu „Szybkie dodawanie”. Możesz też tworzyć zadania wysyłając wiadomość za pośrednictwem adresów e-mail powiązanych z Twoim kontem lub urządzeń z systemem iOS i Android.

Nazwy zadań najczęściej zawierają czynność, którą trzeba wykonać, aby zrealizować zadanie, a bardziej szczegółowe informacje znajdują się w opisie zadania, edytowalnym polu w okienku szczegółów zadania i w komentarzach.

Wpisywanie zadań na liście

Okienko główne Asany działa jak edytor tekstu. Możesz wpisać w nim tekst, aby tworzyć lub edytować zadania.

Aby utworzyć nowe zadanie:

 1. Wybierz dowolne istniejące zadanie w okienku głównym.
 2. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 3. Wpisz nazwę zadania.

zadanie zostanie automatycznie usunięte, jeśli nie wprowadzisz dla niego nazwy. Jeśli chcesz zachować puste zadanie, po prostu dodaj spację w polu nazwy.

Dodaj zadanie w widoku listy

Aby dodać nowe zadanie w widoku listy:

Kliknij przycisk +Dodaj nowe w prawym górnym rogu okienka głównego.

Używanie funkcji szybkiego dodawania

Użyj funkcji szybkiego dodawania, aby łatwo utworzyć zadanie z dowolnego miejsca w Asanie.

Aby utworzyć zadanie za pomocą przycisku „Szybkie dodawanie”:

 1. Kliknij przycisk Szybkie dodawanie na górnym pasku.
 2. Wybierz Zadanie.

naciśnij klawisze Tab+Q na klawiaturze, aby otworzyć okienko szybkiego dodawania zadania.

Nowa funkcja szybkiego dodawania

W okienku szybkiego dodawania zadania możesz:

 1. Wprowadzić nazwę zadania
 2. Przypisać zadanie
 3. Dodać zadanie do projektu
 4. Dodać opis zadania
 5. Dodać plik
 6. Ustawić datę wykonania
 7. Dodać współpracowników do zadania

dostępne pola niestandardowe pojawią się w menu „Szybkie dodawanie”, gdy dodasz zadanie do projektu, który ich używa.

Uprawnienia zadań

Dowiedz się więcej o uprawnieniach zadań oraz jak je zmienić w sekcji „Uprawnienia” Przewodnika.

jeśli zapomnisz przypisać zadanie lub projekt, zostanie ono domyślnie przypisane do Ciebie, umożliwiając Ci jego łatwe odszukanie na liście Moje zadania.

Akcje zadań

Aby wykonać akcję na zadaniu:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w okienku szczegółów zadania i wybierz odpowiednią opcję z menu akcji

W tym miejscu możesz wybrać następujące akcje:

 1. Przejdź do trybu pełnoekranowego
 2. Dodaj do projektów
 3. Oznacz jako kamień milowy
 4. Oznacz jako zależne
 5. Dodaj tagi
 6. Duplikuj zadanie
 7. Utwórz zadanie uzupełniające
 8. Ustaw jako publiczne
 9. Drukuj
 10. Uzyskaj dostęp do akcji zaawansowanych

Duplikowanie zadań

Aby zduplikować zadanie:

 • Kliknij ikonę z trzema kropkami w okienku szczegółów zadania.
 • Wybierz Duplikuj zadanie.
 • Wybierz elementy zadania, które chcesz zduplikować.
 • Wybierz Utwórz nowe zadanie.

jednocześnie możesz zduplikować tylko jedno zadanie.

Scalanie zduplikowanych zadań

Jeśli istnieją dwa bardzo podobne zadania, możesz je ze sobą scalić w okienku szczegółów zadania.

Aby scalić zduplikowane zadania:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w okienku szczegółów zadania i wybierz Scal zduplikowane zadania.
 2. Wpisz nazwę zadania, które chcesz scalić lub wybierz je z listy rozwijanej.
 3. Odszukaj zduplikowane zadanie i kliknij je.

Nastąpi przekierowanie do drugiego zadania (powiązany projekt zostanie załadowany w okienku głównym) i zobaczysz opcję „Cofnij” u góry okienka głównego.

Tagi, współpracownicy i polubienia zduplikowanego zadania zostaną dodane do zadania głównego. Zduplikowane zadanie zostanie oznaczone jako ukończone, a do jego nazwy zostanie dodane słowo [Duplikat].

Następujący użytkownicy otrzymają powiadomienie o scaleniu zadań za pośrednictwem wiadomości e-mail (jeśli mają włączone powiadomienia e-mail) lub w swojej Skrzynce odbiorczej:  

 • Współpracownicy zduplikowanego zadania
 • Twórca zadania i osoba odpowiedzialna za zadanie główne

załączniki ze zduplikowanego zadania nie zostaną dodane do zadania głównego.

Skopiuj adres URL zadania, aby łatwo udostępnić je współpracownikom.

Aby skopiować link do zadania:

 1. Kliknij ikonę Kopiuj link do zadania u góry okienka szczegółów zadania.

Przekształcanie zadania w projekt

zadanie w projekt

Aby przekształcić zadanie w projekt:

 • Kliknij ikonę z trzema kropkami w okienku szczegółów zadania.
 • Przejdź do opcji Przekształć w i z menu rozwijanego wybierz Projekt.
 • Wpisz nazwę projektu.
 • Wybierz zespół, do którego chcesz dodać projekt.
 • Wybierz opcję Pusty projekt lub Użyj szablonu.
 • Wybierz opcję Przekształć.

w organizacjach możesz również wybrać zespół, w którym ma zostać utworzony projekt. Domyślnie, projekt zostanie utworzony w tym samym zespole, co oryginalne zadanie.

Twój nowy projekt

Po przeksztaceniu zadania w projekt większość jego szczegółów zostanie przeniesiona do nowego projektu:

Oryginalne pole:Nowe pole:
Nazwa zadaniaNazwa projektu
Osoba odpowiedzialnaWłaściciel projektu
WspółpracownicyWspółpracownicy zadaniaCzłonkowie projektu
PodzadaniaZadania nadrzędne

Dodatkowo w opisie projektu zostanie umieszczony link do oryginalnego zadania.

Pliki oraz komentarze do zadania nie zostaną przeniesione, tylko pozostaną w oryginalnym zadaniu.

Oryginalne zadanie

Link do nowego projektu pojawi się w prawym okienku oryginalnego zadania.

Uprawnienia

Po przekształceniu zadania w projekt, nowy projekt odziedziczy uprawnienia zadania oryginalnego.

Zadanie prywatne dla grupy członków zostanie przekształcone w:

 • Projekt publiczny w darmowym obszarze roboczym, zespole lub organizacji
 • Projekt prywatny w obszarze roboczym, zespole lub organizacji Premium

Jak dodać zadanie do projektu

dodaj zadanie krok 1

Aby dodać zadanie do projektu:

 • Kliknij ikonę z trzema kropkami w okienku szczegółów zadania.
 • Najedź kursorem i kliknij Dodaj do innego projektu.
 • Wybierz opcję Dodaj do projektu.
 • Wybierz projekt, do którego chcesz dodać zadanie.

możesz także dodać zadanie do innego projektu, używając skrótu Tab + P.

z poziomu szczegółów zadania

Z poziomu szczegółów zadania:

 • W wierszu Projekty kliknij przycisk + w okienku szczegółów zadania.
 • Najedź kursorem i kliknij Dodaj to zadanie do innego projektu.
 • Tak jak poprzednio, zobaczysz listę projektów do wyboru.

Drukowanie zadań

Możesz wydrukować konkretne zadanie wraz z jego szczegółami.

Aby wydrukować pojedyncze zadanie:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym okienku.
 2. Wybierz Drukuj.

dowiedz się, jak wydrukować pełną listę zadań tutaj..  

Tryb pełnoekranowy

Tryb pełnoekranowy jest przydatny, gdy chcesz skupić się na pojedynczym zadaniu, albo podczas prezentacji na spotkaniu.

Aby włączyć tryb pełnoekranowy:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym okienku.
 2. Wybierz Pełny ekran.

Usuwanie zadań

Jeśli utworzysz zadanie przez pomyłkę lub uznasz, że jest ono niepotrzebne, możesz je usunąć.

Istnieją dwa sposoby na usunięcie zadania:

 • W okienku głównym: kliknij żądane zadanie i naciśnij klawisze Tab+Backspace na klawiaturze.
 • W okienku szczegółów zadania: kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Usuń zadanie z menu rozwijanego.

usuń zadanie

Aby usunąć zadanie z poziomu okienka szczegółów zadania:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w okienku szczegółów zadania.
 2. Wybierz Usuń zadanie.

Widok „Usunięte elementy”

Widok „Usunięte elementy” umożliwia osobie, która utworzyła lub usunęła zadanie, podzadanie lub konwersację ich przywrócenie. Działa na takiej samej zasadzie jak kosz na komputerze.

Aby wyświetlić i przywrócić utworzone i usunięte elementy:

 1. W sekcji „Ulubione” na pasku bocznym kliknij Pokaż więcej… i wybierz Usunięte elementy.
 2. Aby przywrócić usunięte zadanie, kliknij ikonę kosza.
 3. Aby trwale usunąć zadanie, kliknij zadanie, a następnie Usuń trwale w okienku szczegółów zadania.

aby wyszukać usunięte elementy, musisz najpierw dodać projekt, zespół lub portfolio do ulubionych, ponieważ widok Usunięte elementy znajduje się w sekcji Ulubione na pasku bocznym.

Usunięte lub utworzone elementy zostaną załadowane w okienku głównym.

w widoku „Usunięte elementy” znajdziesz również usunięte wiadomości.

Usunięte elementy w widokach wyszukiwania

Możesz uwzględnić lub wykluczyć usunięte elementy z każdego widoku wyszukiwania.

Aby wyszukać usunięte elementy, najpierw utwórz widok wyszukiwania, a następnie:

 1. Kliknij + Dodaj filtr.
 2. Wybierz Więcej > Usunięte....

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com