Akcje zadania

Zadania stanowią podstawową jednostkę działania w Asanie. Możesz tworzyć nowe zadania, duplikować istniejące, a także scalać, drukować lub usuwać zadania.

Nazwy zadań widoczne są w okienku głównymokienku głównym. Kliknij dowolne zadanie, aby załadować jego szczegóły w prawym okienkuprawym okienku.

Tworzenie zadań

Szybko utwórz zadania wpisując je na liście w okienku głównym lub używając skrótu „Szybkie dodawanie”. Możesz też tworzyć zadania wysyłając wiadomość za pośrednictwem adresów e-mail powiązanych z Twoim kontem lub urządzeń z systemem iOSiOSAplikacja mobilna Asany przeznaczona dla urządzeń z systemem iOS. i AndroidAndroidAplikacja mobilna Asany przeznaczona dla urządzeń z systemem Android..

Nazwy zadań najczęściej zawierają czynność, którą trzeba wykonać, aby zrealizować zadanie, a bardziej szczegółowe informacje znajdują się w opisie zadania, edytowalnym polu w prawym okienku i dyskusji w komentarzach.

Wpisywanie zadań na liście

Okienko główne Asany działa jak edytor tekstu. Możesz wpisać w nim tekst, aby tworzyć lub edytować zadania.

Aby utworzyć nowe zadanie:

 1. Wybierz istniejące zadanie w okienku głównymokienku głównym.
 2. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 3. Wpisz nazwę zadania.

zadanie zostanie automatycznie usunięte, jeśli nie wprowadzisz dla niego nazwy. Jeśli chcesz zachować puste zadanie, po prostu dodaj spację w polu nazwy.

Przycisk „Dodaj zadanie” w widoku listy

Aby dodać nowe zadanie w widoku listy:

Kliknij przycisk Dodaj zadanie u góry okienka głównego.

Używanie funkcji szybkiego dodawania

Użyj funkcji szybkiego dodawania, aby łatwo utworzyć zadanie z dowolnego miejsca w Asanie.

Aby utworzyć zadanie za pomocą menu „Szybkie dodawanie”:

 1. Kliknij przycisk + na górnym paskugórnym pasku.
 2. Wybierz Zadanie.

naciśnij klawisze Tab+Q na klawiaturze, aby otworzyć okienko szybkiego dodawania zadania.

Nowa funkcja Szybkie dodawanie

W okienku szybkiego dodawania zadania możesz:

 1. Wprowadzić nazwę zadania
 2. przypisaćprzypisaćOsoba odpowiedzialna za zadanie lub podzadanie. Asana umożliwia przypisanie każdego zadania lub podzadania do jednej osoby odpowiedzialnej. zadanie
 3. Dodać zadanie do projektuprojektu
 4. Dodać opis zadaniaopis zadaniaOpis zadania to pole tekstowe, w którym użytkownicy mogą dodać szczegóły lub dodatkowy kontekst do zadań.
 5. Dodać załącznikzałącznikPlik, który został dodany do zadania lub konwersacji.
 6. Ustawić datę wykonaniadatę wykonania
 7. Dodać współpracowników do zadania

dostępne pola niestandardowe pojawią się w menu „Szybkie dodawanie”, gdy dodasz zadanie do projektu, który ich używa.

Uprawnienia zadań

Dowiedz się więcej o uprawnieniach zadań oraz jak je zmienić w sekcji „Uprawnienia” Przewodnika.

jeśli zapomnisz przypisać zadanie lub projekt, zostanie ono domyślnie przypisane do Ciebie, umożliwiając Ci jego łatwe odszukanie na liście Moje zadania.

Akcje zadania

Aby wykonać akcję na zadaniu:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym okienku i wybierz odpowiednią opcję z menu akcji

W tym miejscu możesz wybrać następujące akcje:

 1. Przejdź do trybu pełnoekranowego
 2. Dodaj do projektów
 3. Oznacz jako kamień milowy
 4. Oznacz jako zależne
 5. Dodaj tagi
 6. Duplikuj zadanie
 7. Utwórz zadanie uzupełniające
 8. Ustaw jako publiczne
 9. Drukuj
 10. Uzyskaj dostęp do akcji zaawansowanych

Duplikowanie zadań

Aby zduplikować zadanie:

 • Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym okienku.
 • Wybierz Duplikuj zadanie.
 • Wybierz elementy zadania, które chcesz zduplikować.
 • Wybierz Utwórz nowe zadanie.

jednocześnie możesz zduplikować tylko jedno zadanie.

Scalanie zduplikowanych zadań

Jeśli istnieją dwa bardzo podobne zadania, możesz je ze sobą scalić w prawym okienkuprawym okienku.

Aby scalić zduplikowane zadania:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym okienku i wybierz Scal zduplikowane zadania.
 2. Wpisz nazwę zadania, które chcesz scalić lub wybierz je z listy rozwijanej.
 3. Odszukaj zduplikowane zadanie i kliknij je.

Nastąpi przekierowanie do drugiego zadania (powiązany projekt zostanie załadowany w okienku głównym) i zobaczysz opcję „Cofnij” u góry okienka głównegookienka głównego.

tagitagiUżyj tagów, aby oznaczyć lub grupować ze sobą podobne zadania., współpracownicy i polubieniapolubieniaPolubienie zadania to prosty sposób na wyrażenie entuzjazmu, zgody z komentarzem lub wdzięczności za ukończenie zadania. zduplikowanego zadania zostaną dodane do zadania głównego. Zduplikowane zadanie zostanie oznaczone jako ukończone, a do jego nazwy zostanie dodane słowo [Duplikat].

Następujący użytkownicy otrzymają powiadomienie o scaleniu za pośrednictwem wiadomości e-mail (jeśli mają włączone powiadomienia e-mail) lub w swojej Skrzynce odbiorczejSkrzynce odbiorczej:  

 • WspółpracownicyWspółpracownicy zduplikowanego zadania
 • Twórca i osoba odpowiedzialnaosoba odpowiedzialnaOsoba odpowiedzialna za zadanie lub podzadanie. Asana umożliwia przypisanie każdego zadania lub podzadania do jednej osoby odpowiedzialnej. za zadanie główne

załączniki ze zduplikowanego zadania nie zostaną dodane do zadania głównego.

Skopiuj adres URL zadania, aby łatwo udostępnić je współpracownikom.

Aby skopiować link do zadania:

 1. Kliknij ikonę Kopiuj link do zadania u góry okienka zadania.

Przekształcanie zadania w projekt

Aby przekształcić zadanie w projekt:

 • Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym okienkuprawym okienku.
 • Przejdź do opcji Akcje zaawansowane i z menu rozwijanego wybierz Przekształć w projekt.
 • Wpisz nazwę projektu.
 • Wybierz zespół, do którego chcesz dodać projekt.
 • Wybierz pola, które chcesz przekształcić.
 • Wybierz opcję Przekształć.

w organizacjach możesz również wybrać zespół, w którym ma zostać utworzony projekt. Domyślnie, projekt zostanie utworzony w tym samym zespole, co oryginalne zadanie.

Twój nowy projekt

Po przeksztaceniu zadania w projekt większość jego szczegółów zostanie przeniesiona do nowego projektu:

Oryginalne pole: Nowe pole:
Nazwa zadania Nazwa projektu
opis zadaniaopis zadaniaOpis zadania to pole tekstowe, w którym użytkownicy mogą dodać szczegóły lub dodatkowy kontekst do zadań. Opis projektu
osoba odpowiedzialnaosoba odpowiedzialnaOsoba odpowiedzialna za zadanie lub podzadanie. Asana umożliwia przypisanie każdego zadania lub podzadania do jednej osoby odpowiedzialnej. za zadanie Właściciel projektuWłaściciel projektuKażdy projekt może mieć jednego właściciela projektu. Właściciel projektu może zmieniać status projektu.
WspółpracownicyWspółpracownicy zadania członkowie projektuczłonkowie projektuOsoba, która ma dostęp do projektu i otrzymuje powiadomienia na jego temat.
podzadaniapodzadaniaPodzadania umożliwiają podział zadania na mniejsze części. Podobnie jak zadania, podzadania mogą mieć osobę odpowiedzialną, datę wykonania, komentarze i polubienia. Zadania nadrzędne

Dodatkowo w opisie projektuopisie projektu zostanie umieszczony link do oryginalnego zadania.

załącznikizałącznikiPlik, który został dodany do zadania lub konwersacji. oraz komentarzekomentarzeSkomentuj zadanie lub konwersację, aby zaoferować pomoc, odpowiedzieć na pytania i pomóc w popchnięciu pracy do przodu. do zadania nie zostaną przeniesione, tylko pozostaną w oryginalnym zadaniu.

Oryginalne zadanie

Link do nowego projektu pojawi się w prawym okienku oryginalnego zadania.

Uprawnienia

Po przekształceniu zadania w projekt, nowy projekt odziedziczy uprawnienia zadania oryginalnego.

 • Zadanie publiczneZadanie publiczneZadanie publiczne jest widoczne dla wszystkich członków obszaru roboczego oraz organizacji. zostanie przekształcone w Projekt publicznyProjekt publicznyProjekty publiczne są widoczne dla wszystkich członków zespołu i projektu.
 • Zadanie prywatneZadanie prywatneZadanie prywatne jest widoczne tylko dla osób, które je obserwują. Zadania utworzone na liście „Moje zadania” są domyślnie prywatne. zostanie przekształcone w Projekt prywatnyProjekt prywatnyProjekty prywatne są widoczne tylko dla członków projektu.

Zadanie prywatne dla grupy członków zostanie przekształcone w:

 • Projekt publiczny w bezpłatnym obszarze roboczym, zespole lub organizacji
 • Projekt prywatny w obszarze roboczym, zespole lub organizacji Premium

Jak dodać zadanie do projektu

dodaj zadanie krok 1

Aby dodać zadanie do projektu:

 • Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym okienkuprawym okienku.
 • Najedź kursorem i kliknij Dodaj do innego projektu.
 • Wybierz opcję Dodaj do projektu.
 • Wybierz projekt, do którego chcesz dodać zadanie.

możesz także dodać zadanie do innego projektu, używając skrótu Tab + P.

z poziomu szczegółów zadania

Z poziomu szczegółów zadania:

 • W Projekty kliknij przycisk + w prawym okienkuprawym okienku.
 • Najedź kursorem i kliknij Dodaj to zadanie do innego projektu.
 • Tak jak poprzednio, zobaczysz listę projektów do wyboru.

Drukowanie zadania

Możesz wydrukować konkretne zadanie wraz z jego szczegółami.

Aby wydrukować pojedyncze zadanie:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym okienku.
 2. Wybierz Drukuj.

dowiedz się, jak wydrukować pełną listę zadań tutaj..  

Tryb pełnoekranowy

Wejdź w tryb pełnoekranowy, jeśli chcesz skupić się na pojedynczym zadaniu lub prezentacji podczas spotkania.

Aby włączyć tryb pełnoekranowy:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym okienku.
 2. Wybierz Pełny ekran.

Usuwanie zadań

Jeśli utworzysz zadanie przez pomyłkę lub uznasz, że jest ono niepotrzebne, możesz je usunąć.

Istnieją dwa sposoby na usunięcie zadania:

 • W okienku głównymokienku głównym: kliknij/wybierz żądane zadanie i naciśnij klawisze Tab+Backspace na klawiaturze.
 • W prawym okienkuprawym okienku: kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Usuń zadanie z menu rozwijanego.

usuń zadanie

Aby usunąć zadanie z poziomu prawego okienka:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym okienkuprawym okienku.
 2. Wybierz Usuń zadanie.

Widok „Usunięte elementy”

Widok „Usunięte elementy” umożliwia osobie, która utworzyła lub usunęła zadanie, podzadanie lub konwersację ich przywrócenie. Działa na takiej samej zasadzie jak kosz na komputerze.

Aby wyświetlić i przywrócić utworzone i usunięte elementy:

 1. W „Ulubione” kliknij Pokaż więcej… na pasku bocznympasku bocznym i wybierz Usunięte elementy.
 2. Aby przywrócić usunięte zadanie, kliknij ikonę kosza.
 3. Aby trwale usunąć zadanie, kliknij zadanie, a następnie Usuń trwale w prawym okienku.

Usunięte lub utworzone elementy zostaną załadowane w okienku głównymokienku głównym.

w widoku „Usunięte elementy” znajdziesz również usunięte konwersacje.

Usunięte elementy w widokach wyszukiwania

Możesz uwzględnić lub wykluczyć usunięte elementy z każdego widoku wyszukiwaniawidoku wyszukiwania.

Aby wyszukać usunięte elementy, najpierw utwórz widok wyszukiwania, a następnie:

 1. Kliknij + Dodaj filtr.
 2. Wybierz Więcej > Usunięte....

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com