Właściciel i członkowie projektu

Każdy projekt ma tylko jednego właściciela projektu, ale może mieć wielu członków projektu.

Zarówno właściciel projektu, jak i członkowie projektu mogą dodawać, usuwać i edytować zadaniazadaniaZadania to podstawowe jednostki podziału pracy w Asanie. Zadania mogą reprezentować dowolny rodzaj pracy, dzielić ją na mniejsze części lub służyć do przechowywania informacji. w projekcie.

Zarówno właściciel projektu, jak i członkowie projektu mogą aktualizować statusstatusFunkcja umożliwiająca przekazywanie członkom projektu aktualizacji na temat jego postępów. Status zawiera kolor (czerwony, żółty, zielony) oraz krótkie podsumowanie. projektu i dostosowywać wykres postępuwykres postępuWykres wypalania pokazujący stosunek zadań ukończonych do nieukończonych w czasie., a także otrzymywać powiadomienia o projekcie.

Członkowie projektu

Ty i Twoi współpracownicy możecie dołączyć do projektu jako członkowie, aby być na bieżąco ze wszystkimi działaniami.

Członkowie projektu otrzymają powiadomienie (na maila lub w Skrzynce odbiorczejSkrzynce odbiorczej, w zależności od ustawień powiadomień), gdy:

 • Właściciel projektu zaktualizuje projektu
 • Ktoś utworzy lub doda nowe zadaniezadanieZadania to podstawowe jednostki podziału pracy w Asanie. Zadania mogą reprezentować dowolny rodzaj pracy, dzielić ją na mniejsze elementy lub przechowywać informacje. do projektu
 • zostanie opublikowana nowa konwersacjakonwersacjaKonwersacje są sposobem komunikacji pomiędzy użytkownikami Asany. Możesz rozpocząć konwersację w dowolnym projekcie lub zespole. w projekcie.

nie musisz być członkiem projektu, aby wyświetlić projekt. Widoczność projektu jest określona w uprawnieniach projektu.  

Dodawanie członka projektu

dodaj członka projektu

Aby dodać członka projektu:

 1. Kliknij ikonę profilu członka w nagłówku projektu.
 2. Wprowadź nazwę użytkownika lub jego adres e-mail.

dodaj członka projektu

Możesz dodać wielu użytkowników w polu członków projektu. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika lub jego adresu e-mail zostanie wyświetlony monit z przyciskiem Dodaj członka.

Wszyscy członkowie projektu otrzymają powiadomienia e-mail o usunięciu projektu. Nie jest możliwe wyłączenie tych powiadomień.

powiadomienia o usuniętych projektach zawierają również link do przywrócenia usuniętego projektu.

Ustawienia powiadomień członków

dostęp do ustawień powiadomień o projekcie

Aby uzyskać dostęp do ustawień powiadomień członków:

 1. Kliknij ikonę profilu członka w nagłówku projektu.
 2. Wybierz Zarządzaj powiadomieniami członków.

ustawienia powiadomień o projekcie

W ustawieniach powiadomień członków możesz:

 1. Dostosować powiadomienia dla dowolnego członka projektu.

W ustawieniach powiadomień dotyczących projektu do wyboru są trzy opcje:

 • aktualizacje statusuaktualizacje statusuFunkcja umożliwiająca przekazywanie członkom projektu aktualizacji na temat jego postępów. Status zawiera kolor (czerwony, żółty, zielony) oraz krótkie podsumowanie. – powiadomienia o aktualizacji statusu projektu przez właściciela projektu
 • konwersacjekonwersacjeKonwersacje są sposobem komunikacji pomiędzy użytkownikami Asany. Możesz rozpocząć konwersację w dowolnym projekcie lub zespole. – powiadomienia o opublikowaniu konwersacji dotyczącej projektu
 • Tworzenie zadańzadań – powiadomienia o utworzeniu lub dodaniu zadania do projektu

Istnieją dwie kategorie powiadomień w projektach:

Powiadomienia wyzwalane przez akcje w projekcie

 • Dodano zadanie do projektu
 • Zmienił się właściciel projektu
 • Zmieniła się data wykonania projektu
 • Udostępniono działania w ramach projektu – gdy ktoś udostępni Ci projekt

Powiadomienia związane z projektem

 • Utworzenie konwersacji (z własnym wątkiem w Skrzynce odbiorczej)
 • Utworzenie aktualizacji statusu (z własnym wątkiem w Skrzynce odbiorczej)
 • Zaakceptowanie zaproszenia (gdy użytkownik zaakceptuje Twoje zaproszenie)

Powiadomienia e-mail o projektach

Użytkownicy Asany otrzymają powiadomienia e-mail, gdy w zadaniu, nad którym pracują, zostaną opublikowane komentarze lub @wzmianki.

Wszyscy członkowie projektu powinni otrzymywać powiadomienia e-mail o komentarzach lub @wzmiankach.

Aby wszyscy członkowie projektu mogli otrzymywać powiadomienia mailowe, upewnij się, że projekt, nad którym pracują, ma zaznaczone wszystkie pola powiadomień członka w Ustawieniach członka.

Jednak w przypadku zmiany właściciela projektu lub prośby o dołączenie do projektu członkowie projektu będą otrzymywać powiadomienia dotyczące pól niestandardowych tylko, jeśli są współpracownikami w zadaniu lub obserwują zadanie, w którym wartość pola została zmieniona.

Właściciel projektu

Właścicielem projektu może zostać jeden z członków projektu.

identyfikacja właściciela projektu

Informację o tym, kto jest właścicielem projektu można znaleźć w dwóch miejscach:

 1. W sekcji „Informacje” projektu.
 2. W widoku postępuwidoku postępu projektu.

domyślnie użytkownik, który utworzył projekt stanie się jego właścicielem.

Zmiana właściciela projektu

zmiana właściciela projektu

Aby zmienić właściciela projektu:

 1. Przejdź do widoku postępuwidoku postępu projektu.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe obecnego właściciela projektu, wprowadź nazwę użytkownika innego członka projektu i wybierz go z listy sugerowanych członków.

Dowiedz się więcej o aktualizowaniu statusu projektu z artykułu Widok postępuWidok postępuWidok postępu pozwala śledzić postępy w realizacji zadań w czasie i uzyskiwać aktualizacje statusu od właścicieli projektów. w Przewodniku.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com