Migracja do nowych szablonów projektów

Dnia 11 kwietnia 2022 r. rozpocznie się migracja starszej wersji szablonów projektów do wersji nowszej. Nowe szablony projektów są dostępne dla wszystkich klientów planów Premium, Business i Enterprise.

Ogłoszenie dotyczące nowych szablonów projektów

Od 11 kwietnia po przejściu do dowolnego projektu lub zespołu zobaczysz wiadomość o nowych szablonach projektów. Kliknij Wypróbuj teraz, aby zaktualizować do najnowszej wersji.

Ogłoszenie

Właściciele i twórcy starszych szablonów projektów zobaczą następującą wiadomość.

Zaktualizuj

Poprzez tę wiadomość możesz:

  1. Kliknąć Aktualizuj, aby zaktualizować szablony do nowej wersji
  2. Kliknąć Nie teraz, jeśli chcesz kontynuować korzystanie ze starszej wersji szablonów projektów do czasu zakończenia migracji

Baner

Jeśli klikniesz Nie teraz wciąż możliwa będzie aktualizacja do nowej wersji szablonów poprzez baner, który pojawi się w projekcie.

Archiwizacja szablonu

Po zakończeniu migracji starsze szablony projektów zostaną zarchiwizowane.

Dostęp do starszych szablonów projektów będzie możliwy

Szablony projektów utworzone w trakcie migracji będą zawierać odnośnik do projektu źródłowego, dzięki czemu użytkownicy nie stracą żadnych danych.

Odnośnik do źródłowego projektu

Funkcje niedostępne w nowych szablonach projektów

Nowe szablony projektów nie będą miały dat bezwzględnych. Będą w nich wyłącznie daty względne do daty zakotwiczenia, którą może być data rozpoczęcia lub zakończenia projektu.

Rodzaj harmonogramu

W starszych szablonach projektów uprawnienia do używania i edytowania szablonu były takie same, jak uprawnienia członków projektu. W nowych szablonach możesz ustawić uprawnienia jako „Może edytować”, co umożliwi dodawanie, edytowanie i usuwanie dowolnego elementu szablonu lub „Może używać”, co umożliwi korzystanie z szablonu, ale bez opcji edytowania go.

API

Jeśli korzystasz z API Asany do duplikowania szablonów, konieczne będzie korzystanie z punktów końcowych nowych szablonów.

Dowiedz się więcej o nowych szablonach projektów

Aby dowiedzieć się więcej na temat nowych szablonów projektów, zapoznaj się z tym artykułem.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com