Pulpity nawigacyjne projektów

Przegląd

Pulpity nawigacyjne to zakładki na poziomie projektu, obejmujące wykresy i wizualizacje, które pozwalają wyjść poza codzienne zadania i uzyskać szybki wgląd w postępy zespołu. Wykresy te pomagają natychmiast zidentyfikować potencjalne przeszkody w pracy Twojego zespołu i wykorzystać te informacje, aby popchnąć projekty do przodu.

Zakładka Pulpit nawigacyjny to dobry punkt odniesienia, pozwalający szybko sprawdzić postępy projektu.

Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich płatnych planów w Asanie: Premium, Business i Enterprise.

dostęp do wykresów

Aby uzyskać dostęp do wykresów:

 • W wybranym projekcie kliknij zakładkę Pulpit nawigacyjny.

aby uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego, konieczne może być kliknięcie opcji Więcej, w zależności od rozmiaru ekranu/okna.

Komponenty

Wykresy na pulpitach nawigacyjnych zostaną wypełnione automatycznie przy pierwszym otwarciu tej zakładki. Możesz również dodać niestandardowe wykresy i zestawienia liczbowe. Pulpity nawigacyjne są automatycznie aktualizowane za każdym razem, gdy otwierasz zakładkę lub odświeżasz stronę, dzięki czemu informacje są zawsze aktualne.

Rodzaje wykresów

Wykres kolumnowy

Nieukończone zadania według sekcji

wykres słupkowy

Aby spersonalizować wykres:

Kliknij ikonę ołówka. Możesz na przykład zamienić sekcję na stan ukończenia lub dowolne pole niestandardowe w menu, aby zobaczyć pionowy rozkład punktów danych do porównania.

Możesz:

 • Wyświetlić liczbę zadań według sekcji, aby zidentyfikować potencjalne wąskie gardła w pracy zespołu.
 • Zamienić dowolne pola niestandardowe, aby zobaczyć status projektu i zidentyfikować czynniki blokujące.

Wykres pierścieniowy

Liczba zadań według statusu ukończenia

wykres pierścieniowy

W tym miejscu możesz:

 • Uzyskać szybki wgląd w zakres poszczególnych etapów pracy (np. zobaczyć, jaką część całkowitej liczby zadań stanowią zadania nieukończone).
 • Wizualnie wyświetlić status pola niestandardowego zadania według statusu ukończenia lub zadania według sekcji, zamieniając je na inne lub klikając ikonę ołówka, aby dostosować wykres.

Wykres według osoby odpowiedzialnej

Liczba zadań według osoby odpowiedzialnej

wykres lizakowy

Możesz:

 • Szybko zobaczyć, jaki jest podział zadań w zespole, aby upewnić się, że nikt nie jest przeciążony pracą.
 • Dostosować wykres, klikając ikonę ołówka.

możesz zobaczyć liczbę nadchodzących zadań dla poszczególnych osób odpowiedzialnych, najeżdżając kursorem na odpowiedni słupek.

Wykres wypalania

Ukończenie zadań w danym okresie

wykres wypalania

Ten wykres pozwala śledzić tempo pracy zespołu i oszacować, ile czasu zajmuje ukończenie zadań.

Wykres liniowy

wykres liniowy

Wykresy liniowe ułatwiają ilustrowanie trendów w czasie oraz sprawdzenie, które procesy są bardziej wydajne w zespole. Wykresy liniowe ułatwiają zespołom standaryzację procesów i dzielenie się najlepszymi praktykami.

Suma dla liczbowego pola niestandardowego

Możesz dodać pole liczbowe do swojego projektu, aby zobaczyć jego wartość na tym wykresie.

Wzbogać swój raport danych o sumę wszystkich istniejących liczbowych pól niestandardowych w konkretnym projekcie. Bez względu na to, jakie są Twoje indywidualne pola niestandardowe, wypełnią one wykres, aby utworzyć zestawienie zbiorcze. Możesz też kliknąć ikonę ołówka, aby dostosować wykres.

liczbowe pole niestandardowe

Możemy zsumować dowolne z Twoich liczbowych pól niestandardowych w całym projekcie. Zalecamy korzystanie z tego wykresu podczas porównywania szacunków z wartościami rzeczywistymi, np. budżetu z rzeczywistymi kosztami, lub jeśli chcesz szybko zsumować godziny, które Twój zespół spędził nad projektem.

jeśli masz w swoim projekcie liczbowe pola niestandardowe, suma ich wartości automatycznie pojawi się na pulpicie nawigacyjnym.

Dodawanie wykresów lub zestawień liczbowych

Grupuj lub filtruj dane według osoby odpowiedzialnej, pola niestandardowego, typu zadania, ukończenia, statusu lub daty. Możesz zastosować wiele filtrów, aby uzyskać szczegółowe informacje i dodać niestandardowe tytuły do ​​swoich wykresów.

Tworząc nowy wykres, możesz wybrać jeden z następujących rodzajów: wykres kolumnowy, liniowy, wypalania, pierścieniowy, lizakowy lub liczbowy.

rodzaje wykresów

Aby dodać wykres lub zestawienie liczbowe, kliknij przycisk Dodaj wykres.

dodaj wykres 1

do pulpitu nawigacyjnego można dodać maksymalnie 15 elementów.

W następnym oknie możesz dostosować wykres lub zestawienie liczbowe.

dodaj wykres 2

przed zapisaniem wykresu musisz dodać do niego tytuł.

Edytowanie wykresu

Podczas edycji wykresu możesz:

 • Zmienić format wykresu na pierścieniowy, kolumnowy, lizakowy, liniowy, wypalania lub zestawienie liczbowe.
 • Wybrać sposób grupowania danych wykresu (oś X) – na przykład według osoby odpowiedzialnej, twórcy, liczbowego pola niestandardowego, sekcji, typu zadania, statusu ukończenia, statusu zadania (nadchodzące, zaległe, ukończone, niezaplanowane) i okresu.
 • Wybrać sposób pomiaru danych (oś Y) – na przykład czasu na ukończenie, liczby zadań lub sumy/średniej liczbowych pól niestandardowych jako miary na wykresach i zestawieniach. Wykresy pierścieniowe nie mogą używać średnich, ponieważ liczby muszą być częścią całości.
 • Zastosować wiele filtrów w pojedynczym wykresie lub zestawieniu liczbowym – na przykład osoba odpowiedzialna, opcja pola niestandardowego pojedynczego wyboru, sekcja, typ zadania, status ukończenia, status zadania (nadchodzące, zaległe, niezaplanowane), daty. We względnych zakresach dat możesz również wybrać datę (utworzenia, ukończenia, wykonania), której chcesz użyć. Filtry te działają na poziomie pojedynczego wykresu, a nie na poziomie całego pulpitu nawigacyjnego.

Edytowanie wykresu

Aby edytować wykres, kliknij ikonę ołówka obok wybranego wykresu.

edytuj wykres

W następnym oknie możesz dostosować wykres do swoich potrzeb.

edytuj wykres 2

Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij Zapisz.

Zmiana kolejności wykresów

Możesz zmienić kolejność wykresów za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.

przeciąganie i upuszczanie wykresów

Rozwijanie widoku wykresu

Kliknij ikonę „Rozwiń”, aby powiększyć wykres i wyświetlić więcej danych.

rozwiń wykres

Eksportowanie wykresu

Każdy z wykresów można wyeksportować osobno jako obraz png.

Jeśli chcesz dodać wykres do aktualizacji statusu, po prostu pobierz go i dodaj jako załącznik w konstruktorze statusu projektu. Następnie możesz przeciągnąć go do wiadomości e-mail, wiadomości w aplikacji Slack lub slajdu prezentacji, aby stworzyć raport na temat postępów zespołu.

obraz

Aby pobrać obraz:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu wykresu na Pulpicie nawigacyjnym.
 2. Kliknij Pobierz obraz.

Nie można wyeksportować całego pulpitu nawigacyjnego jako jednego pliku.

Usuwanie wykresu

usuń wykres

Aby usunąć wykres:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami
 2. Wybierz Usuń wykres.

Personalizacja wykresów za pomocą kolorów

Dzięki funkcji personalizacji wykresów za pomocą kolorów możesz szybko identyfikować potencjalne przeszkody w pracy Twojego zespołu. Zastosowanie unikalnego koloru do różnych wykresów pomaga wizualnie przedstawiać pola niestandardowe zadania według statusu ukończenia lub zadania według sekcji. Możesz używać kolorów niestandardowych zarówno w przypadku wykresów filtrowanych, jak i grupowanych.

Edytowanie wykresu

 1. Kliknij ikonę ołówka obok wybranego wykresu.
 2. Wybierz żądany kolor za pomocą selektora kolorów i kliknij Zapisz.

rodzaje wykresów

Kolory liczbowego pola niestandardowego

Aby zachować kolory liczbowych pól niestandardowych, wybierz szary (brak) za pomocą selektora kolorów w prawym górnym rogu.

liczbowe pole niestandardowe

jeśli wybierzesz grupowanie według pola niestandardowego, kolor wykresu zostanie automatycznie ustawiony na brak , dzięki czemu kolor pola niestandardowego będzie wyświetlany jako pierwszy.

Przykłady zastosowania

Wizualizacja danych zapewnia użytkownikom jasny obraz pracy, który można łatwo wykorzystać do tworzenia raportów dla interesariuszy, budowania zaufania i szybszego podejmowania działań. Możesz zobaczyć postęp swojej pracy i co jeszcze masz do zrobienia.

Menedżerowie, dyrektorzy i liderzy programów odpowiedzialni za osiąganie celów strategicznych potrzebują łatwego sposobu wizualizacji postępów w czasie rzeczywistym, aby szybko identyfikować problemy i móc skupić się na tym, co najważniejsze.

Cel

Pulpit nawigacyjny w Asanie to pulpit nawigacyjny danych, który pokazuje kluczowe wskaźniki wydajności na temat konkretnych projektów. Pozwala wyświetlić zarówno wskaźniki dotyczące ogólnej wydajności i postępu projektu, jak i zobaczyć konkretne problemy wymagające dalszej uwagi.

Wizualizacje danych w raportach ułatwiają odbiorcom szybsze zrozumienie prezentowanych informacji i wyciąganie odpowiednich wniosków.

Przykłady zastosowania tych funkcji:

 • Monitorowanie prac w jednym lub wielu projektach i wykrywanie przeszkód
 • Śledzenie postępów w realizacji celów i raportowanie statusu kierownictwu wyższego szczebla
 • Przekazywanie intereariuszom informacji o problematycznych obszarach w formie opisu problemu i wizualizacji
 • Uzyskiwanie szczegółowego wglądu w projekty
 • Prezentowanie danych w formie wizualnej, aby być zawsze o krok do przodu
 • Uzyskiwanie całościowego obrazu przebiegu projektu

Korzystanie z wykresów do raportowania umożliwia:

 • Upraszczanie przepływów pracy i zarządzanie nimi
 • Zwiększenie odpowiedzialności i zapewnienie przejrzystości
 • Przekształcanie danych w przydatne statystyki
 • Szybszą i efektywniejszą komunikację

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.