Podstawy projektów

Projekty pozwalają organizować wszystkie zadania powiązane z określoną inicjatywą, celem lub przedsięwzięciem w formie listy lub tablicy.

Poznaj podstawy zarządzania zadaniami, oglądając nasz webinar Podstawy Asany. Zapisz się już teraz

Tworzenie projektu

utwórz projekt

Aby utworzyć nowy projekt:

 1. Kliknij przycisk multifunkcyjny.
 2. Wybierz opcję Projekt.

Pojawi się nowy ekran z trzema opcjami: Pusty projekt, Użyj szablonu lub Importuj arkusz kalkulacyjny.

Kliknij przycisk „+” w oknie Pusty projekt, aby utworzyć projekt od podstaw.

tworzenie projektu 2

w przypadku organizacji, musisz być członkiem zespołu, aby móc utworzyć projekt.

Konfigurowanie nowego projektu

Po kliknięciu opcji Pusty projekt, możesz wypełnić szczegóły dotyczące projektu, wybrać domyślny widok oraz zmienić ustawienia prywatności.

tworzenie projektu 3

Z ekranu szczegółów projektu możesz:

 1. Dodać nazwę oraz opis projektu
 2. Wybrać zespół, do którego chcesz dodać projekt
 3. Zmienić ustawienia prywatności
 4. Wybrać widok listy, tablicy, osi czasu lub kalendarza
 5. Utworzyć projekt po dodaniu wszystkich szczegółów

w przypadku organizacji, kliknięcie przycisku „Utwórz projekt” spowoduje automatyczne dodanie projektu do zespołu znajdującego się najwyżej na pasku bocznym. Kliknij pole „Zespół”, aby dokonać ręcznego wyboru zespołu, w którym chcesz utworzyć projekt.

Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku Utwórz projekt, Twój nowo utworzony projekt zostanie załadowany w okienku głównym i pojawi się również na pasku bocznym.

Akcje projektu

Możesz wykonać wiele różnych akcji na projektach w Asanie. Przedstawione poniżej akcje dotyczą projektów. Widoki wyszukiwania oraz lista Moje zadania oferują nieco inne akcje.

akcje projektu

Kliknij ikonę menu rozwijanego, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 1. Edytuj szczegóły projektu – zmienia nazwę lub opis projektu
 2. Ustaw kolor i ikonę – zmienia kolor projektu
 3. Kopiuj link do projektu
 4. Zapisz układ jako domyślny
 5. Duplikuj – duplikuje projekt
 6. Przekształć w szablon
 7. Dodaj do Portfolio
 8. Importuj/Eksportuj lub Drukuj/Przenieś do innego zespołu
 9. Archiwizuj – archiwizuje projekt
 10. Usuń projekt

dodaj projekt do ulubionych, klikając symbol gwiazdki obok jego nazwy i dodając go do paska bocznego, aby mieć do niego łatwy dostęp.

Nazwa i opis projektu

Nazwa i opis projektu zapewniają kontekst oraz informują o celu projektu. Po otwarciu projektu nazwa projektu jest widoczna w nagłówku.

zmiana opisu projektu

Aby zmienić nazwę i opis projektu:

 1. Kliknij menu listy rozwijanej.
 2. Wybierz Edytuj szczegóły projektu.

opis projektu obsługuje tekst sformatowany oraz emoji.  

Drukowanie projektu

drukuj projekt

Aby wydrukować projekt:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Kliknij Eksportuj/Drukuj
 3. Wybierz opcję „Drukuj”.

Wydruk będzie zawierał:

 • Nazwy i opisy zadań
 • Nazwy i opisy podzadań
 • Nazwy sekcji lub kolumn
 • Pole wyboru Ukończone/Nieukończone
 • Pola niestandardowe
 • Daty wykonania zadań

Wydruk odzwierciedla aktualny widok projektu lub Twojej listy Moje zadania. Jeśli chcesz, aby wydrukowana wersja była inaczej posortowana lub filtrowana, zmień widok, a następnie wydrukuj ponownie.

możesz również użyć opcji drukowania, aby zapisać projekt jako plik PDF. Większość przeglądarek ma opcję „Zapisz jako PDF” w oknie drukowania. Wybierz ją, aby zapisać widok wydruku projektu na komputerze.

Duplikowanie projektu

Możesz zduplikować projekt, aby wykorzystać go jako szablon dla powtarzających się przepływów pracy.

duplikuj projekt

Aby zduplikować projekt:

 1. Kliknij menu rozwijane obok tytułu projektu.
 2. Wybierz opcję „Duplikuj”.

okno dialogowe duplikowania projektu

Następnie zobaczysz listę pól zadań, które możesz uwzględnić w nowym projekcie. Zaznacz żądane pola, a następnie kliknij Utwórz nowy projekt.

w przypadku powtarzalnych przepływów pracy możesz użyć szablonów projektów, zamiast stale duplikować projekty.

Przenoszenie projektu do innego zespołu

Tę akcję można wykonać w projektach publicznych i prywatnych w organizacjach.

Aby przenieść projekt prywatny, musisz być członkiem obu zespołów.

możesz przenieść projekt wyłącznie do zespołów, których jesteś członkiem.

przenieś projekt do innego zespołu

Aby przenieść projekt do innego zespołu:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz Przenieś do innego zespołu.
 3. Wybierz zespół docelowy (znacznik wyboru wskazuje zespół, do którego przypisany jest dany projekt obecnie).

możesz również przenosić projekty pomiędzy zespołami przeciągając i upuszczając je na pasku bocznym.

Przenoszenie projektów do innych obszarów roboczych lub organizacji

Obszary robocze i organizacje są wyraźnie od siebie oddzielone. Aby przenieść projekt do innej przestrzeni, musisz utworzyć nowy projekt w wybranym obszarze roboczym lub organizacji i ręcznie skopiować i wkleić listy zadań z istniejącego projektu do nowego projektu.

Możesz jednak skorzystać z tej integracji z aplikacją zewnętrzną. Kothar to narzędzie do przenoszenia projektów w Asanie pomiędzy obszarami roboczymi, które kopiuje projekt i powiela go w wybranej przestrzeni, zachowując oryginalny projekt w nienaruszonym stanie.

Kopiowanie linku do projektu

Skopiuj adres URL zadania, aby łatwo je udostępnić członkom zespołu

kopiuj link

Aby skopiować link do projektu:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz Skopiuj link do projektu.

Kolory projektu

Jeśli masz wiele projektów, ale tylko niektóre z nich są dla Ciebie ważne lub pilne, możesz oznaczyć je kolorami, aby były lepiej widoczne.

kolory projektów

Aby zmienić kolor projektu:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz Ustaw kolor i ikonę.
 3. Zaznacz pole Ustaw dla wszystkich, aby ustawić kolor projektu dla wszystkich członków obszaru roboczego lub organizacji.

Importowanie projektu do Asany

Możesz importować zadania do projektów w Asanie za pomocą importera CSV.

importuj zadania

Kliknij menu rozwijane nagłówka projektu obok nazwy projektu, najedź kursorem na Importuj, a następnie wybierz CSV.

importuj zadania

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać projekt, do którego chcesz dodać plik CSV, oraz organizację, do której należy.

Aby zaimportować projekty lub zadania do Asany, możesz również zduplikować zadania, które chcesz przenieść do Asany jako listę, i wkleić ją do projektu. Asana automatycznie utworzy nowe zadanie po każdym podziale wiersza.

ponieważ jednak jest to narzędzie firmy zewnętrznej, nasz zespół obsługi klienta nie będzie w stanie zaoferować Ci wsparcia w korzystaniu z niego.

Eksportowanie projektu

Możesz wyeksportować swój projekt do formatów plików tekstowych JSON lub CSV.

oprócz projektów możesz też wyeksportować widok wyszukiwania lub listę „Moje zadania”.  

eksportuj projekt

Aby wyeksportować projekt:

 1. Kliknij menu rozwijane obok tytułu projektu.
 2. Najedź kursorem na Eksportuj/Drukuj.
 3. Wybierz żądany typ pliku.

Dowiedz się więcej o eksportowaniu projektów.  

Archiwizowanie projektu

Archiwizowanie projektów pozwala skupić się na aktywnych projektach.

archiwizuj projekt

Aby zarchiwizować projekt:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz Archiwizuj.

Każdy użytkownik posiadający link do zarchiwizowanego projektu może łatwo uzyskać do niego dostęp. Można go także znaleźć korzystając z funkcji Wyszukaj.

zadania w zarchiwizowanych projektach, które są do Ciebie przypisane, będą nadal widoczne na Twojej liście Moje zadania.

chcesz oznaczyć projekt jako ukończony? Zalecamy ukończenie projektu w statusie projektu, ponieważ zarchiwizowanie projektu nie uaktualni jego statusu.

Anulowanie archiwizacji projektu

Zawsze możesz przywrócić projekt za pomocą nagłówka projektu lub paska bocznego.

anuluj archiwizację projektu

Aby anulować archiwizację projektu:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz Anuluj archiwizację.
 3. Lub kliknij przycisk przywracania projektu w prawym górnym rogu.

zarchiwizowane projekty nigdy nie wygasają i nie są usuwane. Odśwież stronę, aby ponownie ukryć zarchiwizowane projekty.

Usuwanie projektu

przypisane zadania i zadania powiązane z innymi projektami nie zostaną usunięte.

usuń projekt

Aby usunąć projekt:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz *Usuń projekt.

wszyscy członkowie projektu otrzymają powiadomienie e-mail o usunięciu projektu, a osoba, która go usunęła otrzyma link umożliwiający jego przywrócenie. Link wygaśnie po 30 dniach. Jeśli projekt został utworzony mniej niż jeden dzień temu i nie było w nim żadnych zadań, powiadomienia e-mail o jego usunięciu nie zostaną wysłane.

Kliknięcie opcji Użyj szablonu umożliwi Ci wybór szablonu z naszej biblioteki szablonów ogólnych.

Szablon

Znajdziesz w niej polecane szablony w zależności od rodzaju Twojego zespołu. Jeśli nie widzisz interesującego Cię szablonu, możesz łatwo zmienić zespół, aby zobaczyć inne dostępne szablony.

Szablony niestandardowe

Jeśli wolisz, możesz skorzystać ze stworzonych specjalnie przez Twoją Organizację szablonów niestandardowych. Szablony niestandardowe są uporządkowane według zespołów.

Szablon 2

Aby użyć szablonu niestandardowego:

 1. Wybierz nazwę swojej organizacji.
 2. Wybierz szablon niestandardowy, który chcesz użyć.

Podgląd szablonu

Kiedy znajdziesz interesujący Cię szablon, wyświetl jego podgląd, aby zobaczyć więcej informacji. Aby rozpocząć pracę przy użyciu wybranego szablonu, kliknij Użyj szablonu.

Po wybraniu opcji Użyj szablonu, możesz zmienić jego nazwę, a następnie przystąpić do pracy ze swoim nowym projektem.

Krok 1 wymaga dodania szczegółów dotyczących nowego projektu.

Pogląd szablonu

Wprowadź następujące szczegóły:

 • Dodaj szczegóły dotyczące projektu, jego nazwę, zespół oraz wybierz ustawienia prywatności.

Krok 2 obejmuje zaplanowanie dat projektu.

Szablon, krok 2

Planowanie dat

 • Dodaj datę rozpoczęcia i zakończenia, aby utworzyć projekt.
 • Kliknij przycisk Utwórz projekt.

Uprawnienia do projektu

Dowiedz się więcej o uprawnieniach do projektów oraz jak je zmienić w sekcji „Uprawnienia”.

Wyszukiwanie i uzyskiwanie dostępu do projektów

![uzyskiwanie dostępu do projektów]((https://assets.asana.biz/m/7d63011048f86d2a/original/basic-search-3-en-2x-png.png){.screenshot}

Istnieją różne sposoby, aby uzyskać dostęp do projektu:

 1. Za pomocą funkcji wyszukiwania możesz wyszukać projekt po jego nazwie
 2. Możesz wybrać go z listy projektów w sekcji Zespoły
 3. Możesz wybrać go z listy projektów na pasku bocznym

Właściciel i członkowie projektu

Każdy projekt ma tylko jednego właściciela projektu, ale może mieć wielu członków projektu.

Zarówno właściciel projektu, jak i członkowie projektu mogą dodawać, usuwać i edytować zadania w projekcie.

Zarówno właściciel projektu, jak i członkowie projektu mogą aktualizować status projektu i dostosowywać wykres postępu, a także otrzymywać powiadomienia o projekcie.

Właściciel projektu

Właścicielem projektu może zostać jeden z członków projektu.

identyfikacja właściciela projektu

Informację o tym, kto jest właścicielem projektu można znaleźć w następujący sposób:

 1. Przejdź do sekcji Przegląd w projekcie
 2. Dane właściciela projektu znajdują się w części Role w projekcie

domyślnie użytkownik, który utworzył projekt stanie się jego właścicielem.

Zmiana właściciela projektu

zmiana właściciela projektu

Aby zmienić właściciela projektu::

 1. Przejdź do sekcji Role w projekcie znajdującej się w zakładce Przegląd.
 2. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok danych dowolnego członka projektu i wybierz Ustaw jako właściciela projektu.

usunięcie właściciela projektu

Możesz także kliknąć strzałkę listy rozwijanej, znajdującą obok imienia i nazwiska bieżącego właściciela projektu i wybrać Usuń jako właściciela projektu.

Członkowie projektu

Ty i Twoi współpracownicy możecie dołączyć do projektu jako członkowie, aby być na bieżąco ze wszystkimi działaniami.

Członkowie projektu otrzymają powiadomienie (na maila lub w skrzynce odbiorczej, w zależności od ustawień powiadomień), gdy:

 • Właściciel projektu zaktualizuje status projektu
 • Ktoś utworzy lub doda nowe zadanie do projektu
 • Zostanie opublikowana nowa konwersacja w projekcie

nie musisz być członkiem projektu, aby wyświetlić projekt. Widoczność projektu jest określona w uprawnieniach projektu.  

Dodawanie członka projektu

dodaj członka projektu

Aby dodać członka projektu:

 1. Kliknij ikonę profilu członka w nagłówku projektu.
 2. Wprowadź nazwę użytkownika lub jego adres e-mail.

dodaj członka projektu

Możesz dodać wielu użytkowników w polu członków projektu. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika lub jego adresu e-mail zostanie wyświetlony monit z przyciskiem Dodaj członka.

Wszyscy członkowie projektu otrzymają powiadomienia e-mail o usunięciu projektu. Nie jest możliwe wyłączenie tych powiadomień.

powiadomienia o usuniętych projektach zawierają również link do przywrócenia usuniętego projektu.

Ustawienia powiadomień członków

dostęp do ustawień powiadomień o projekcie

Aby uzyskać dostęp do ustawień powiadomień członków:

 1. Kliknij ikonę profilu członka w nagłówku projektu.
 2. Wybierz Zarządzaj powiadomieniami członków.

ustawienia powiadomień o projekcie

W ustawieniach powiadomień członków możesz:

 1. Dostosować powiadomienia dla dowolnego członka projektu.

W ustawieniach powiadomień dotyczących projektu do wyboru są trzy opcje:

 • Aktualizacje statusu – powiadomienia o aktualizacji statusu projektu przez właściciela projektu
 • Konwersacje – powiadomienia o opublikowaniu konwersacji dotyczącej projektu
 • Tworzenie zadań – powiadomienia o utworzeniu lub dodaniu zadania do projektu

Istnieją dwie kategorie powiadomień w projektach:

Powiadomienia wyzwalane przez akcje w projekcie

 • Dodano zadanie do projektu
 • Zmienił się właściciel projektu
 • Zmieniła się data wykonania projektu
 • Udostępniono działania w ramach projektu – gdy ktoś udostępni Ci projekt

Powiadomienia związane z projektem

 • Utworzenie konwersacji (z własnym wątkiem w Skrzynce odbiorczej)
 • Utworzenie aktualizacji statusu (z własnym wątkiem w Skrzynce odbiorczej Asany)
 • Zaakceptowanie zaproszenia (gdy użytkownik zaakceptuje Twoje zaproszenie)

użytkownicy Asany otrzymają powiadomienia e-mail, gdy w zadaniu, nad którym pracują, zostaną opublikowane komentarze lub @wzmianki.

Sekcje

Sekcje umożliwiają dzielenie i organizowanie zadań w projekcie. Mogą służyć do tworzenia kategorii, etapów przepływu pracy, priorytetów i nie tylko.

możesz utworzyć sekcję w aplikacji komputerowej Asany, używając skrótu klawiaturowego Tab-N.

sekcje

Tworzenie sekcji

tworzenie sekcji

Aby utworzyć sekcję w projekcie:

 1. Kliknij menu listy rozwijanej obok przycisku Dodaj nowe.
 2. Kliknij Dodaj sekcję.

Przenoszenie zadań między sekcjami

zmiana sekcji

Istnieją dwa sposoby na przeniesienie zadania do innej sekcji:

 1. Przeciągnij i upuść zadanie między sekcjami w okienku głównym.
 2. Kliknij nazwę sekcji w okienku ze szczegółami zadania i wybierz inną sekcję z listy rozwijanej.

wszystkie Twoje zadania zostaną automatycznie przeniesione do nowej sekcji.

Wyświetlanie sekcji

identyfikacja sekcji

Istnieją dwa sposoby na to, aby określić, w której sekcji znajduje się zadanie:

 1. W okienku głównym
 2. W okienku ze szczegółami zadania

aby dodać sekcję pod listą podzadań, musisz użyć skrótu klawiaturowego TAB+N.

Zwijane sekcje

Sekcje można rozwijać i zwijać według potrzeb.

Kliknij strzałkę obok sekcji, aby rozwinąć/zwinąć zadania w sekcji.

zwijane sekcje

Usuwanie sekcji

Możesz usunąć sekcję w dowolnym momencie.

usuń sekcję

Aby usunąć sekcję:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się obok nagłówka sekcji.
 2. Wybierz Usuń sekcję.

Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia.

usuń sekcję 2

to nie sekret – Asana oferuje darmowe, 30-dniowe okresy próbne. Rozpocznij swój już dzisiaj. Wypróbuj za darmo

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com