Akcje projektu

Możesz wykonać wiele różnych akcji na projektach w Asanie. Przedstawione poniżej akcje dotyczą projektów. Widoki wyszukiwania oraz lista Moje zadania oferują nieco inne akcje.

akcje projektu

Kliknij ikonę menu rozwijanego, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 1. Edytuj szczegóły projektu – zmienia nazwę lub opis projektu
 2. Ustaw kolor i ikonę – zmienia kolor projektu
 3. Kopiuj link do projektu
 4. Zapisz układ jako domyślny
 5. Duplikuj – duplikuje projekt
 6. Przekształć w szablon
 7. Dodaj do Portfolio
 8. Importuj/Eksportuj lub Drukuj/Przenieś do innego zespołu
 9. Archiwizujarchiwizuje projekt
 10. Usuń projekt

dodaj projekt do ulubionych, klikając symbol gwiazdki obok jego nazwy i dodając go do paska bocznego, aby mieć do niego łatwy dostęp.

Nazwa i opis projektu

Nazwa i opis projektu zapewniają kontekst oraz informują o celu projektu.

opis projektu

Po otwarciu projektu:

 1. Nazwa projektu jest widoczna w nagłówku.
 2. Możesz edytować nazwę lub opis projektu, klikając ikonę „i” obok nazwy projektu.

zmiana opisu projektu

Aby zmienić nazwę i opis projektu:

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej.
 2. Wybierz Edytuj szczegóły projektu.

opis projektu obsługuje tekst sformatowany oraz emoji.  

Drukowanie projektu

drukuj projekt

Aby wydrukować projekt:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Najedź kursorem na Eksportuj/Drukuj i wybierz opcję „Drukuj”.

Wydruk będzie zawierał:

 • Nazwy i opisy zadań
 • Nazwy i opisy podzadań
 • Nazwy sekcji lub kolumn
 • Pole wyboru Ukończone/Nieukończone
 • Pola niestandardowe
 • Daty wykonania zadań

Wydruk odzwierciedla aktualny widok projektu lub listy „Moje zadania”. Jeśli chcesz, aby wydrukowana wersja była inaczej posortowana lub filtrowana, zmień widok, a następnie wydrukuj ponownie.

możesz również użyć opcji drukowania, aby zapisać projekt jako plik PDF. Większość przeglądarek posiada opcję „Zapisz jako PDF” w oknie drukowania. Wybierz ją, aby zapisać widok wydruku projektu na komputerze.

Duplikowanie projektu

Możesz zduplikować projekt, aby wykorzystać go jako szablon dla powtarzających się przepływów pracy.

zduplikuj projekt

Aby zduplikować projekt:

 1. Kliknij menu rozwijane obok tytułu projektu.
 2. Wybierz Duplikuj projekt.

okno dialogowe duplikowania projektu

Następnie zobaczysz listę pól zadań, które możesz uwzględnić w nowym projekcie. Zaznacz żądane pola, a następnie kliknij Utwórz nowy projekt.

w przypadku powtarzalnych przepływów pracy możesz użyć szablonów projektów, zamiast stale duplikować projekty.

Przenoszenie projektu do innego zespołu

Tę akcję można wykonać w projektach publicznych i prywatnych w organizacjach.

Aby przenieść projekt prywatny, musisz być członkiem obu zespołów.

możesz przenieść projekt wyłącznie do zespołów, których jesteś członkiem.

przenieś projekt do innego zespołu

Aby przenieść projekt do innego zespołu:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz Przenieś do innego zespołu.
 3. Wybierz zespół docelowy (znacznik wyboru wskazuje zespół, do którego przypisany jest dany projekt obecnie).

możesz również przenosić projekty pomiędzy zespołami przeciągając i upuszczając je na pasku bocznym.

Przenoszenie projektów do innych obszarów roboczych lub organizacji

Obszary robocze i organizacje są wyraźnie od siebie oddzielone. Aby przenieść projekt do innej przestrzeni, musisz utworzyć nowy projekt w wybranym obszarze roboczym lub organizacji i ręcznie skopiować i wkleić listy zadań z istniejącego projektu do nowego projektu.

Możesz jednak skorzystać z tej integracji z aplikacją zewnętrzną. Kothar to narzędzie do przenoszenia projektów w Asanie pomiędzy obszarami roboczymi, które kopiuje projekt i powiela go w wybranej przestrzeni, zachowując oryginalny projekt w nienaruszonym stanie.

Skopiuj adres URL zadania, aby łatwo je udostępnić członkom zespołu

kopiuj link

Aby skopiować link do projektu:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz Kopiuj link do projektu.

Kolory projektu

Jeśli masz wiele projektów, ale tylko niektóre z nich są dla Ciebie ważne lub pilne, możesz oznaczyć je kolorami, aby były lepiej widoczne.

kolory projektów

Aby zmienić kolor projektu:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz Ustaw kolor i ikonę.
 3. Zaznacz pole Ustaw dla wszystkich, aby ustawić kolor projektu dla wszystkich członków obszaru roboczego lub organizacji.

Importowanie projektu do Asany

Możesz importować zadania do projektów w Asanie za pomocą importera CSV.

importuj zadania

Kliknij menu rozwijane nagłówka projektu obok nazwy projektu, najedź kursorem na Importuj, a następnie wybierz CSV.

importuj zadania

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać projekt, do którego chcesz dodać plik CSV, oraz organizację, do której należy.

Aby zaimportować projekty lub zadania do Asany, możesz również zduplikować zadania, które chcesz przenieść do Asany jako listę, i wkleić ją do projektu. Asana automatycznie utworzy nowe zadanie po każdym podziale wiersza.

ponieważ jednak jest to narzędzie firmy zewnętrznej, nasz zespół obsługi klienta nie będzie w stanie zaoferować Ci wsparcia w korzystaniu z niego.

Eksportowanie projektu

Możesz wyeksportować swój projekt do formatów plików tekstowych JSON lub CSV.

oprócz projektów możesz też wyeksportować widok wyszukiwania lub listę Moje zadania.  

eksportuj projekt

Aby wyeksportować projekt:

 1. Kliknij menu rozwijane obok tytułu projektu.
 2. Najedź kursorem na Eksportuj/Drukuj.
 3. Wybierz żądany typ pliku.

Dowiedz się więcej o eksportowaniu projektów.  

Archiwizowanie projektu

Archiwizowanie projektów pozwala skupić się na aktywnych projektach.

archiwizuj projekt

Aby zarchiwizować projekt:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz Archiwizuj.

Każdy użytkownik posiadający link do zarchiwizowanego projektu może łatwo uzyskać do niego dostęp. Można go także znaleźć korzystając z funkcji Wyszukaj.

zadania w zarchiwizowanych projektach, które są do Ciebie przypisane, będą nadal widoczne na Twojej liście Moje zadania.

chcesz oznaczyć projekt jako ukończony? Zalecamy ukończenie projektu w statusie projektu, ponieważ zarchiwizowanie projektu nie uaktualni jego statusu.

Anulowanie archiwizacji projektu

Zawsze możesz przywrócić projekt za pomocą nagłówka projektu lub paska bocznego.

anuluj archiwizację projektu

Aby anulować archiwizację projektu z poziomu nagłówka projektu:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz Anuluj archiwizację.
 3. Kliknij monit o przywrócenie projektu w prawym górnym rogu.

anuluj archiwizację na pasku bocznym

Aby anulować archiwizację projektu z poziomu paska bocznego:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy zarchiwizowanego projektu.
 2. Wybierz Anuluj archiwizację.
 3. Kliknij monit o przywrócenie projektu w prawym górnym rogu.

zarchiwizowane projekty nigdy nie wygasają i nie są usuwane. Odśwież stronę, aby ponownie ukryć zarchiwizowane projekty.

Usuwanie projektu

przypisane zadania i zadania powiązane z innymi projektami nie zostaną usunięte.

usuń projekt

Aby usunąć projekt:

 1. Kliknij menu rozwijane.
 2. Wybierz *Usuń projekt.

wszyscy członkowie projektu otrzymają powiadomienie e-mail o usunięciu projektu, a osoba, która go usunęła otrzyma link umożliwiający jego przywrócenie. Link wygaśnie po 7 dniach. Jeśli projekt został utworzony mniej niż jeden dzień temu i nie było w nim żadnych zadań, powiadomienia e-mail o jego usunięciu nie zostaną wysłane.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com