Obciążenie pracą

Obciążenie pracą to funkcja dostępna dla wszystkich klientów planów Asana Business i Enterprise.

Widok obciążenia pracą zapewnia wizualny obraz wydajności Twojego zespołu oraz wgląd w to, nad czym pracuje obecnie w ramach poszczególnych projektów – a wszystko to w jednym miejscu. Identyfikuj konflikty, aby zapobiegać zagrożeniom i utrzymywać realizację projektów na właściwych torach poprzez ponowne przypisywanie zadań lub przekładanie ich na inny termin, w tym samym widoku. Upewnij się, że członkowie zespołu nie mają za dużo, ani za mało zadań i dokonano odpowiedniego przydziału osób do projektów.

Dowiedz się, jak korzystać z widoku obciążenia pracą, z naszego webinaru Skaluj z Asaną Business. Zarejestruj się teraz

sprawdź, jak działa widok obciążenia pracą, korzystając z bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego Asany. Wypróbuj za darmo

Widok obciążenia pracą – prezentacja

możesz wyświetlać obciążenie pracą w oparciu o liczbę zadań lub wysiłek, jak np. liczba godzin lub punkty. Dodatkowo, możesz ustawić wydajności dla każdego członka zespołu, aby móc łatwo zobaczyć, kto ma za dużo pracy.

Dostęp do widoku obciążenia pracą z poziomu portfolio

Możesz uzyskać dostęp do widoku obciążenia pracą za pośrednictwem Portfolio. Kliknij „Portfolio” na pasku bocznym, wybierz portfolio, a następnie przejdź do zakładki Obciążenie pracą.

Portfolio

Listy użytkowników obejmują wszystkie osoby, którym przydzielono zadania w ramach projektów znajdujących się w portfolio.

utwórz portfolio dla zespołu, aby wyświetlać jego pracę w ramach projektów. Utwórz portfolio obejmujące wiele zespołów, aby wyświetlać ważne, należące do Ciebie projekty, które współdzielisz z wieloma zespołami.

Jak utworzyć portfolio

Aby móc korzystać z widoku obciążenia pracą, musisz posiadać istniejące portfolio lub utworzyć nowe.

tworzenie portfolio

Aby utworzyć portfolio:

 1. Kliknij Portfolio na pasku bocznym.
 2. Kliknij Nowe portfolio.
 3. Wprowadź nazwę portfolio i ustaw jego prywatność.
 4. Kliknij Utwórz portfolio.
 5. Po utworzeniu portfolio, kliknij Dodaj projekt, aby dodać do niego projekt.

Przegląd wydajności

Linia trendu wydajności

Po przejściu do widoku obciążenia pracą w portfolio zobaczysz linię trendu dla członków zespołu. Domyślnie, wydajność obliczana jest na podstawie liczby zadań oraz czasu ich trwania, ale możesz również dodać wysiłek do zadań, aby wyświetlić liczbę godzin, punkty itp.

linia trendu

 • Każde zadanie w Twoim projekcie, które ma ustawioną datę wykonania lub zakres dat, automatycznie pojawi się w widoku obciążenia pracą.
 • Aby zadania mogły zostać uwzględnione na linii trendu wydajności, muszą być przypisane. W przeciwnym razie będą znajdować się u dołu widoku obciążenia pracą, w sekcji Nieprzypisane.
 • Możesz przypisywać zadania poprzez przeciągnięcie i upuszczenie ich do osób odpowiedzialnych lub za pośrednictwem okienka szczegółów zadania.

użyj zadań dla pracy, którą chcesz uwzględnić w widoku obciążenia pracą – podzadania nie będą wyświetlane w tym widoku.

Dodaj wysiłek w zadaniu, aby zmierzyć wydajność

Śledzenie wysiłku dla zadań oznacza, że wydajność będzie mierzona w oparciu o godziny, punkty itp. a nie w oparciu o liczbę zadań.

wysiłek w zadaniu

Aby dodać wysiłek w zadaniu:

 1. Z paska narzędzi w widoku obciążenia pracą wybierz dodaj wysiłek. Wysiłek może być dowolnym, liczbowym polem niestandardowym z Twojej biblioteki lub możesz utworzyć nowe pole.
 2. Następnie dodaj pole wysiłku do wszystkich projektów w portfolio (o ile nie zostało jeszcze dodane).
 3. Od tej chwili wykres obciążenia pracą będzie pokazywać wysiłek zamiast liczby zadań.

pamiętaj o dodaniu wysiłku do zadań. Po ustawieniu wysiłku w zadaniach, warto również ustawić wydajność zespołu, aby dokładnie mierzyć przepustowość i mieć pewność, że nikt nie jest przeciążony pracą.

Ustaw wydajność zespołu

Wydajność to maksymalna ilość pracy, jaką dana osoba może wykonać w ciągu tygodnia i można modyfikować ją indywidualnie dla każdej osoby. Na przykład, dostępność podwykonawcy może wynosić 20 godzin, a członka zespołu – 40. Za każdym razem, gdy ilość pracy przekroczy limit wydajności danej osoby, wykres obciążenia pracą zmieni kolor na czerwony.

wydajność

 1. Kliknij ikonę pokazującą nakład pracy.
 2. Kliknij Edytuj wydajność.

Ustawienie wydajności pozwoli Ci zobaczyć, którzy członkowie zespołu zbliżają się do limitu wydajności, a którzy z nich mają jeszcze wolne moce przerobowe.

Edytuj wysiłek dla zespołu

W widoku obciążenia pracą możesz wyświetlać i edytować wysiłek członków zespołu.

nakład pracy

Aby edytować nakład pracy w swoim zespole:

 1. Kliknij ikonę nakładu pracy.
 2. Kliknij Edytuj nakład pracy.

Po ustawieniu wysiłku, uzyskasz lepszy obraz całej pracy delegowanej poszczególnym członkom zespołu.

Daty rozpoczęcia

Użyj dat rozpoczęcia dla tych zadań, których wykonanie zajmuje więcej niż jeden dzień.

W przypadku zadań obejmujących wiele dni, wysiłek zostanie rozdzielony równomiernie między dni tygodnia (za wyjątkiem weekendów). Na przykład dla 10-godzinnego zadania trwającego dwa dni, na każdy dzień przypadnie po 5 godzin. Jeśli zadanie trwa od piątku do poniedziałku, 5 godzin przypadnie na piątek, a następne 5 na poniedziałek.

Pola niestandardowe

Ustaw pola niestandardowe w oparciu o priorytet, aby wiedzieć, jaką wagę ma każde zadanie. Jeśli chcesz, możesz również zmienić kolor pola niestandardowego.

pola niestandardowe

Utwórz pola niestandardowe i użyj kolorów w widoku projektu. Następnie, gdy zdefiniujesz wartość pola niestandardowego w zadaniach, kolor ten pojawi się w widoku obciążenia pracą.

Sprawdź statystyki

Najedź kursorem na wykres dla wybranej osoby, aby zobaczyć ile ma przypisanych zadań na dany dzień.

najedź kursorem

najedź kursorem na nagłówek kolumny dla określonego dnia, aby wyświetlić całkowitą liczbę zadań, jaką członkowie zespołu mają do wykonania w tym dniu. Najedź kursorem na wybraną osobę, aby zobaczyć liczbę przypisanych jej zadań lub wysiłek w określonym czasie.

Widok szczegółowy

Kliknij strzałkę, aby wyświetlić projekty i zadania według osoby w widoku szczegółowym.

zobacz szczegóły

możesz otworzyć okienko statusu projektu klikając na nazwę projektu.

Przeciągaj i upuszczaj zadania

Przeciągaj i upuszczaj zadania, aby przełożyć je na inny termin lub przypisać je ponownie do innej osoby.

obciążenie pracą

 • Nie możesz przenieść zadania do innego projektu.
 • Podczas ponownego przypisywania zadań, harmonogram jest zablokowany, aby zapobiegać błędom. Kiedy skończysz przypisywać zadanie ponownie, możesz przeciągnąć je, aby zmienić jego termin.
 • Możesz tworzyć zadania w widoku obciążenia pracą, klikając bezpośrednio na zakładkę „Obciążenie pracą” dla danej osoby odpowiedzialnej, daty lub projektu, w którym chcesz zaplanować zadanie i wpisując nazwę zadania. Następnie, możesz kliknąć szczegóły zadania, aby dodać dodatkowe informacje.

zbiorcze przekładanie zadań na inny termin: naciśnij i przytrzymaj klawisz Command/Control, a następnie kliknij wszystkie zadania, które chcesz przełożyć na inny termin i/lub przypisać ponownie.

Filtrowanie

Możesz filtrować widok obciążenia pracą według roli i osoby.

filtrowanie

 • W widoku obciążenia pracą możesz wyszukiwać i wybierać osoby, które chcesz wyświetlić.
 • Możesz również wyszukiwać według „Roli”.

zachęć zespół do dodania ról do swoich profili w Asanie.

Możesz też zapisać filtrowany widok jako domyślny dla wszystkich użytkowników. W tym celu wybierz opcję Zapisz układ jako domyślny z menu rozwijanego obok nazwy projektu.

filtruj wynik

Powiększanie i pomniejszanie

przybliżanie

Aby przybliżyć lub oddalić widok, kliknij przycisk Przybliżenie i wybierz wyświetlanie według godzin, dni, tygodni, miesięcy, kwartałów, półroczy lub lat.

Kliknij Dzisiaj, aby szybko wrócić do dnia bieżącego.

użyj powiększania/pomniejszania, aby dostosować widok w oparciu o ramy czasowe planowania i monitorowania.

Liczba podzadań w widoku obciążenia pracą

W widoku obciążenia pracą możesz również wyświetlić liczbę podzadań w ramach danego zadania.

zrzut ekranu prezentujący liczbę podzadań w widoku obciążenia pracą

Liczba podzadań będzie widoczna obok nazwy zadania w widoku szczegółowym obciążenia pracą.

jest lepszy sposób zarządzania pracą. Rozpocznij, korzystając z bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego Asany. Wypróbuj za darmo.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.