Oś czasu

Oś czasu to dynamiczny widok, który pozwala zobaczyć, jak wszystkie zadania układają się w całość, aby z łatwością rozpoczynać każdy projekt i dotrzymywać terminów. Za pomocą Osi czasu możesz stworzyć plan swojego projektu i zobaczyć, jak wszystko łączy się w całość. Możesz udostępnić swoje plany w celu uzyskania aprobaty oraz zapewnienia, że Twój zespół zrealizuje projekt na czas, a także dostosowywać i modyfikować plany w przypadku zmian i przeszkód, aby utrzymać realizację projektu na właściwych torach.

Wyświetlanie projektu na Osi czasu

Możesz wyświetlić dowolny projekt utworzony w Asanie w widoku Osi czasu.

Użyj osi czasu, aby zaplanować projekt przed rozpoczęciem pracy

Aby uzyskać dostęp do Osi czasu projektu, kliknij zakładkę Oś czasu w widoku projektu.

podzadania nie dziedziczą automatycznie projektu ani osoby odpowiedzialnej z zadań nadrzędnych. Należy ręcznie dodać podzadanie do projektu i ustawić w nim datę wykonania lub zakres dat, aby pojawiło się ono na Osi czasu projektu.

Niezaplanowane zadania będą widoczne u dołu osi czasu; wystarczy je przeciągnąć i upuścić aby je zaplanować

 • Każde zadanie w Twoim projekcie, które ma ustawioną datę wykonania lub zakres dat, automatycznie pojawi się na Twojej Osi czasu.
 • Niezaplanowane zadania w projekcie, które nie mają dat wykonania będą widoczne po prawej stronie Osi czasu w sekcji Niezaplanowane zadania.
 • Możesz ukryć Niezaplanowane zadania, klikając ikonę strzałki po prawej stronie.

możesz również ukryć pasek niezaplanowanych zadań, klikając ikonę Niezaplanowane na pasku narzędzi projektu.

Planowanie zadań na Osi czasu

Aby przenieść zadanie z Niezaplanowanych zadań do Osi czasu, możesz przeciągnąć je do odpowiednich dat na Osi czasu, albo wrócić do widoku listy lub tablicy i ustawić w nim datę wykonania lub zakres dat. Po dodaniu daty wykonania, zadanie pojawi się na Twojej Osi czasu.

Użyj dat rozpoczęcia, aby ustawić w zadaniach zakresy dat i ułatwić ich planowanie na Osi czasu

Aby dodać zakres dat wykonania do zadania:

Kliknij pole daty wykonania w zadaniu i wybierz datę rozpoczęcia i datę wykonania.

Aktualizacja dat wykonania w zadaniu jest automatycznie odzwierciedlana w widoku osi czasu

Data ta lub zakres dat pojawi się na Osi czasu.

Zbiorcze przekładanie zadań na inny termin

Może pojawić się konieczność zbiorczego przełożenia zaplanowanych zadań, aby dostosować je do dat zadania nadrzędnego lub uwzględnić przeszkody w projekcie.

Jak zbiorczo przesunąć daty:

Możesz to zrobić w widoku Osi czasu.

Możesz wybrać wiele zadań jednocześnie, a następnie przeciągnąć je do bardziej realistycznej daty na Osi czasu.

zbiorcze przekładanie zadań

Po kliknięciu Osi czasu (ale nie konkretnego zadania) przytrzymaj przycisk Command (Ctrl) na klawiaturze, a następnie przeciągnij niebieski prostokąt, który się pojawi wokół zadania, które chcesz przenieść w tym samym czasie, co pozostałe. Pojawi się wówczas powiadomienie informujące, że zadanie zostało przełożone.

Wybieranie i przekładanie wielu zadań

 • Kliknij pierwsze wybrane zadanie
 • Przytrzymaj klawisz Command (Ctrl) na klawiaturze
 • Zaznacz pozostałe zadania i przenieś je, gdy pojawi się niebieski prostokąt
 • Przeciągnij zadania do nowego przedziału czasowego
 • We wszystkich pozostałych zadaniach powinny pojawić się zmienione daty

możesz edytować wiele dat wykonania na liście w następujący sposób: przełącz widok na Sortuj: Data wykonania, a następnie wybierz wszystkie zadania, które chcesz przenieść lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Command (Mac) lub Ctrl (Windows) i użyj strzałek w górę/w dół aby dostosować wszystkie terminy, dzień po dniu.

Tworzenie nowego zadania na Osi czasu

Aby utworzyć nowe zadanie na Osi czasu, kliknij na datę, w której chcesz zaplanować zadanie i wprowadź jego nazwę. Następnie, możesz kliknąć w szczegóły zadania, aby dodać dodatkowe informacje i przypisać je do odpowiedniej osoby. Zadanie pojawi się bezpośrednio na Twojej Osi czasu, a także będzie widoczne w widoku listy lub tablicy.

Ustawianie kolorów na Osi czasu

Najlepszym sposobem na ustawienie kolorów na Osi czasu jest utworzenie pól niestandardowych i ustawienie kolorów dla każdego pola. Następnie, po ustawieniu wartości pola niestandardowego dla zadań, kolor ten będzie można wyświetlić na Osi czasu.

Ustawianie schematu kolorów na Osi czasu

Aby ustawić kolory na Osi czasu, kliknij ikonę menu Osi czasu w jej prawym górnym rogu, a następnie kliknij menu rozwijane „Kolor”, aby wybrać swoje preferencje.

Możesz wybrać opcję „Domyślny”, aby użyć kolorów ustawionych w Asanie lub ustawić własny schemat kolorów w oparciu o pola niestandardowe. Po wybraniu pola niestandardowego, którego chcesz użyć, możesz zapisać widok dla wszystkich. Dzięki temu cały zespół będzie korzystał z tego samego schematu kolorów podczas wyświetlania projektu na Osi czasu.

Zależności na Osi czasu

Możesz ustawiać zależności bezpośrednio na Osi czasu, klikając ikonę łącznika, która pojawi się po najechaniu kursorem na zadanie, a następnie przeciągając go do innego zadania.

Gif przedstawiający wyznaczanie zależności

Aby wyznaczyć zależności na Osi czasu:

 • Po najechaniu kursorem na zadanie, kliknij ikonę łącznika.
 • Przeciągnij łącznik do zadania, które chcesz oznaczyć jako Zależne od.

Jeśli zadania w Twoim projekcie są zależne od innych, będą wyświetlane jako powiązane na Twojej osi czasu.

Zależności na Osi czasu są widoczne jako linie łączące zadania

Jeśli nie zachodzą konflikty odnośnie dat, zadanie zostanie połączone z zadaniem, od którego jest zależne za pomocą szarej linii na Osi czasu.

Błędy w zależnościach są widoczne jako czerwone linie pomiędzy zadaniami, sygnalizujące konieczność zmiany dat. W tym celu, wystarczy je przeciągnąć i upuścić.

Jeśli zadania zależne nakładają się na Osi czasu – np. jedno zadanie ma datę rozpoczęcia ustawioną przed zakończeniem zadania, od którego jest zależne, na Osi czasu pojawi się czerwona linia sygnalizująca potencjalny konflikt.

Przybliżanie lub oddalanie widoku na Osi czasu

Oddal widok na Osi czasu, aby wyświetlić od sześciu do dziewięciu miesięcy planu projektu

Oś czasu można przybliżać i oddalać, w zależności od tego, czy chcesz wyświetlić na niej dni tygodnie, miesiące, kwartały, półrocza lub lata.

Udostępnianie Osi czasu

Każdy, kto ma dostęp do Twojego projektu, będzie miał dostęp do jego Osi czasu. Jeśli chcesz udostępnić Oś czasu osobie w swojej firmie, możesz wysłać jej link do Osi czasu swojego projektu, jeśli projekt jest publiczny, kopiując jej adres URL. Możesz też dodać ją jako osobę obserwującą do zadań w swoim projekcie, jeśli projekt jest prywatny.

Sekcje na Osi czasu

Sekcje dodają nowy poziom kategoryzacji do planu Twojego projektu. Możesz wyświetlić swoją pracę w taki sposób, jaki chcesz, udostępnić plan z większą liczbą wskaźników wizualnych dotyczących typów zadań i dostosować swój plan, wiedząc jednocześnie, w jaki sposób zadania są pogrupowane. Dodaliśmy możliwość wyświetlania sekcji na Osi czasu i sortowania ich według daty.

możesz dodać, usunąć lub zmienić kolejność sekcji na Osi czasu z poziomu listy projektów lub widoku tablicy. Po wprowadzeniu zmian, widok Osi czasu zostanie automatycznie zaktualizowany.

Sekcje

Sortowanie zadań na Osi czasu

Możesz także posortować swoje zadania na Osi czasu według daty rozpoczęcia lub daty wykonania, bądź osoby przypisanej, a następnie zapisać widok jako domyślny.

Sortuj według

Aby posortować zadania na Osi czasu:

 1. Kliknij ikonę Sortuj według.
 2. Wybierz opcję Data rozpoczęcia, Data wykonania lub Osoba odpowiedzialna.

układ

Aby zapisać widok, kliknij strzałkę listy rozwijanej obok nagłówka projektu i kliknij Zapisz układ jako domyślny.

kiedy posortujesz zadania na Osi czasu według daty rozpoczęcia, daty wykonania lub osoby odpowiedzialnej, sekcje projektu znikną. Aby ponownie wyświetlić sekcje, posortuj zadania według opcji Brak.

Liczba podzadań na Osi czasu

Możesz także wyświetlić liczbę podzadań w konkretnym zadaniu bezpośrednio na Osi czasu.

podzadanie

Liczba podzadań będzie widoczna obok nazwy zadania na Osi czasu.

Filtrowanie Osi czasu

Używając paska narzędzi projektu możesz filtrować swoją Oś czasu zgodnie z własnymi preferencjami.

filtruj według

Możesz filtrować swoją Oś czasu, aby zobaczyć Nieukończone, Ukończone lub Wszystkie zadania.

Oś czasu portfolio

Oś czasu portfolio jest dostępna dla klientów planu Business i Enterprise.

Oś czasu portfolio pozwala wizualizować, udostępniać i modyfikować kolejność inicjatyw, umożliwiając Ci jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów i dotrzymywanie terminów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Osi czasu portfolio, sprawdź ten artykuł w naszym Przewodniku.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com