Oś czasu

Oś czasu to dynamiczny widok, który pozwala zobaczyć, jak wszystkie zadania układają się w całość, aby z łatwością rozpoczynać każdy projekt i dotrzymywać terminów. Za pomocą widoku osi czasu możesz stworzyć plan swojego projektu i zobaczyć, jak wszystko łączy się w całość. Możesz udostępnić swoje plany w celu uzyskania aprobaty oraz zapewnienia, że Twój zespół zrealizuje projekt na czas, a także dostosowywać i modyfikować plany w przypadku zmian i przeszkód, aby utrzymać realizację projektu na właściwych torach.

Wyświetlanie projektu na osi czasu

Możesz wyświetlić dowolny projekt utworzony w Asanie w widoku osi czasu.

Widok osi czasu

Aby przejść do osi czasu projektu, kliknij w projekcie zakładkę Oś czasu.

podzadania nie dziedziczą automatycznie projektu ani osoby odpowiedzialnej z zadań nadrzędnych. Należy ręcznie dodać podzadanie do projektu i ustawić w nim datę wykonania lub zakres dat, aby pojawiło się ono na osi czasu projektu.

Niezaplanowane zadania

 • Każde zadanie w Twoim projekcie, które ma ustawioną datę wykonania lub zakres dat, automatycznie pojawi się na Twojej osi czasu.
 • Niezaplanowane zadania w projekcie, które nie mają dat wykonania będą widoczne po prawej stronie osi czasu w sekcji Niezaplanowane zadania.
 • Możesz ukryć Niezaplanowane zadania, klikając ikonę strzałki po prawej stronie lub klikając przełącznik Niezaplanowane na pasku narzędzi projektu.

Planowanie zadań na osi czasu

Aby przenieść zadanie z Niezaplanowanych zadań do osi czasu, możesz przeciągnąć je do odpowiednich dat na osi czasu, albo wrócić do widoku listy lub tablicy i ustawić w nim datę wykonania lub zakres dat. Po dodaniu daty wykonania, zadanie pojawi się na Twojej osi czasu.

planowanie zadań

Zbiorcze przekładanie zadań na inny termin

Może pojawić się konieczność zbiorczego przełożenia zaplanowanych zadań, aby dostosować je do dat zadania nadrzędnego lub uwzględnić przeszkody w projekcie.

Jak zbiorczo przesunąć daty:

Możesz wybrać wiele zadań jednocześnie, a następnie przeciągnąć je do bardziej realistycznej daty na osi czasu.

zbiorcze przekładanie

Z poziomu widoku osi czasu:

 1. Kliknij pierwsze z wybranych zadań.
 2. Przytrzymaj klawisz Command na klawiaturze (Ctrl na komputerach PC).
 3. Zaznacz wiele innych zadań i przesuń je, kiedy kwadrat stanie się niebieski.
 4. Przeciągnij je do nowego przedziału czasowego.
 5. Daty pozostałych zadań powinny zmienić się odpowiednio.

możesz edytować wiele dat wykonania na liście w następujący sposób: przełącz widok na Sortuj: Data wykonania, a następnie wybierz wszystkie zadania, które chcesz przenieść lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Command (Mac) lub Ctrl (Windows) i użyj strzałek w górę/w dół aby dostosować wszystkie terminy, dzień po dniu.

Tworzenie nowego zadania na osi czasu

Aby utworzyć nowe zadanie na osi czasu, kliknij datę, w której chcesz zaplanować zadanie i wprowadź jego nazwę. Następnie, możesz kliknąć szczegóły zadania, aby dodać dodatkowe informacje i przypisać je do odpowiedniej osoby. Zadanie pojawi się bezpośrednio na Twojej osi czasu, a także będzie widoczne w widoku listy i tablicy.

Ustawianie kolorów na osi czasu

Najlepszym sposobem na ustawienie kolorów na Twojej osi czasu jest utworzenie pól niestandardowych i ustawienie kolorów dla każdego pola. Następnie, po ustawieniu wartości pola niestandardowego dla zadań, dany kolor będzie widoczny na Twojej osi czasu.

Ustawianie kolorów na osi czasu

Aby ustawić kolory na swojej osi czasu, kliknij rozwijane menu Kolor i wybierz odpowiadający Ci kolor.

Możesz wybrać opcję Domyślny, aby użyć kolorów ustawionych w Asanie lub ustawić własny schemat kolorów w oparciu o pola niestandardowe. Po wybraniu pola niestandardowego, którego chcesz użyć, możesz zapisać widok dla wszystkich. Dzięki temu cały zespół będzie korzystał z tego samego schematu kolorów podczas wyświetlania projektu na osi czasu.

Zależności na osi czasu

Możesz ustawiać zależności bezpośrednio na swojej osi czasu, klikając ikonę łącznika, która pojawi się po najechaniu kursorem na zadanie, a następnie przeciągając go do innego zadania.

Gif przedstawiający wyznaczanie zależności

Aby wyznaczyć zależności na swojej osi czasu:

 1. Po najechaniu kursorem na zadanie kliknij ikonę łącznika.
 2. Przeciągnij łącznik do zadania, które chcesz oznaczyć jako Zależne od.

rodzaje zależności

Jeśli zadania w Twoim projekcie są zależne od innych, będą one widoczne jako powiązane na Twojej osi czasu.

Jeżeli nie zachodzą żadne konflikty odnośnie dat, zadanie zostanie połączone z zadaniem, od którego jest zależne, za pomocą szarej linii na osi czasu.

Jeżeli zadania zależne nakładają się na siebie na osi czasu, na przykład, kiedy data rozpoczęcia jednego z zadań jest wcześniejsza niż data zakończenia zadania, od którego jest ono zależne, na osi czasu pojawi się czerwona linia zależności, wskazując potencjalny konflikt.

Przybliżanie lub oddalanie widoku na osi czasu

Przybliżanie

Możesz przybliżać widok osi czasu i wyświetlać ją według godzin, dni, tygodni, miesięcy, kwartałów, półroczy lub lat.

Udostępnianie osi czasu

Każdy, kto ma dostęp do Twojego projektu, będzie miał dostęp do jego osi czasu. Jeśli chcesz udostępnić oś czasu osobie w swojej firmie, możesz wysłać jej link do osi czasu swojego projektu, jeśli projekt jest publiczny, kopiując jej adres URL. Możesz też dodać ją jako współpracownika do zadań w swoim projekcie, jeśli projekt jest prywatny.

Przesuwanie dat zależności

W widoku osi czasu projektu istnieją trzy możliwości zmiany daty wykonania dla zadań z zależnościami.

Zachowaj bufor

Zachowaj odstęp czasu pomiędzy zależnymi zadaniami. Ten proces znany jest jako przesuwanie odstępu czasu.

Załóżmy, że mamy dwa zadania z zależnościami. Jeżeli między datami ich wykonania istnieje 3-dniowa różnica, a jedno z tych zadań zostanie przesunięte o jeden dzień wstecz, data wykonania drugiego zadania również zostanie przesunięta o 1 dzień, aby zachować 3-dniowy odstęp.

Zachowaj bufor

Zużyj bufor

Zużyj bufor czasu pomiędzy zależnymi zadaniami, chyba że występuje konflikt. Ten proces znany jest również jako wykorzystywanie rezerwy czasowej.

Zużywając bufor pomiędzy dwoma zależnymi zadaniami, data wykonania jednego z tych zadań nie zostanie przesunięta w stosunku do daty wykonania zmienionego zadania.

Zużyj bufor

Brak

Zignoruj odstęp czasowy pomiędzy zależnymi zadaniami, nawet gdy zachodzi konflikt. Wybór tej opcji oznacza, że bufor ani nie zostanie utrzymany, ani nie zostanie zużyty. Konflikty pomiędzy datami wykonania zadań zależnych również nie będą brane pod uwagę.

Brak

Aby uzyskać dostęp do opcji związanych ze zmianą dat, kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu widoku osi czasu Twojego projektu, a następnie wybierz Opcje osi czasu.

Uwzględnienie weekendu

uwzględnianie-weekendu

Użyj uwzględniania weekendu, aby automatycznie zapobiec planowaniu zadań na czas weekendów podczas zmiany dat wykonania zależnych zadań.

Dowiedz się, jak mapować wizualnie pracę za pomocą osi czasu w naszym webinarze na temat usprawnienia pracy. Zarejestruj się teraz

Ścieżka krytyczna na osi czasu

Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich klientów planów Asana Business i Enterprise.

Dzięki ścieżce krytycznej możesz szybko określić, które zadania są niezbędne do ukończenia projektu i zwizualizować je w widoku swojej osi czasu. Ścieżka krytyczna pozwoli wykryć blokady i zarządzać osią czasu projektu, zapewniając równocześnie jego ogólny obraz.

Wyznaczanie ścieżki krytycznej projektu

Ścieżka krytyczna projektu to najdłuższy łańcuch zależnych od siebie zadań, których wykonanie jest niezbędne do ukończenia projektu. Podzadania nie są brane pod uwagę podczas wyznaczania ścieżki krytycznej.

Obliczenie tego, jak długo zajmie realizacja projektu, bierze pod uwagę czas trwania zadań oraz zależności pomiędzy nimi, włącznie z lukami czasowymi.

Przykładowo:

 • Zadanie B zależy od zadania A
 • Zakres dat zadania A to 1 grudnia do 5 grudnia
 • Zakres dat zadania B to 10 grudnia do 20 grudnia

Całkowity czas dla tej ścieżki wynosi 20 dni.

Aby wyznaczyć ścieżkę krytyczną projektu, musi on zawierać:

Ścieżka krytyczna może ulec zmianie, jeśli zmienią się zależności i daty wykonania.

Uwaga: ścieżka krytyczna jest dostępna w projektach zawierających maksymalnie 100 zadań z datami wykonania.

Wyróżnianie ścieżki krytycznej

Aby zwizualizować ścieżkę krytyczną projektu w widoku swojej osi czasu, kliknij zakładkę Oś czasu.

wyróżnij ścieżkę krytyczną

Z tego miejsca możesz:

 1. Kliknąć ikonę z trzema kropkami.
 2. Włączyć opcję Wyróżnij ścieżkę krytyczną.

Ścieżka krytyczna Twojego projektu zostanie wyróżniona na żółto.

jeżeli od razu nie widzisz ścieżki krytycznej w widoku osi czasu, przewiń do ostatniego zadania do wykonania. Jeżeli to zadanie nie ma żadnych zależności, wówczas tylko to zadanie zostanie wyróżnione.

Uwaga: ścieżka krytyczna nie zostanie wyróżniona, jeśli zadanie zawiera zależności o strukturze kołowej. Na przykład, gdy zadanie A blokuje zadanie B, które z kolei blokuje zadanie C, które blokuje wykonanie zadania A.

podoba Ci się to, co widzisz? Wypróbuj Asanę już dziś, korzystając z bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego. Wypróbuj za darmo

Sekcje na osi czasu

Sekcje dodają nowy poziom kategoryzacji do planu Twojego projektu. Możesz wyświetlić swoją pracę w taki sposób, jaki chcesz, udostępnić plan z większą liczbą wskaźników wizualnych dotyczących typów zadań i dostosować swój plan, wiedząc jednocześnie, w jaki sposób zadania są pogrupowane.

Sekcje

Sortowanie zadań na osi czasu

Możesz także posortować swoje zadania na osi czasu według daty rozpoczęcia lub daty wykonania, bądź osoby odpowiedzialnej, a następnie zapisać widok jako domyślny.

Sortowanie

Aby posortować zadania na swojej osi czasu:

 1. Kliknij ikonę Sortuj według.
 2. Wybierz opcję Data rozpoczęcia, Data wykonania lub Osoba odpowiedzialna.

układ

Aby zapisać widok, kliknij rozwijaną strzałkę obok nazwy projektu i wybierz Zapisz układ jako domyślny.

kiedy posortujesz zadania na swojej osi czasu według daty rozpoczęcia, daty wykonania lub osoby odpowiedzialnej, sekcje projektu znikną. Aby ponownie wyświetlić sekcje, posortuj zadania według opcji Brak.

Podzadania na osi czasu

Wyświetlanie podzadań na osi czasu pomaga w zarządzaniu złożonymi projektami obejmującymi wiele zależnych od siebie strumieni pracy.

podzadanie

Z poziomu osi czasu możesz:

 1. Kliknąć strzałkę znajdującą się z lewej strony okna zadania, aby wyświetlić jego podzadania. Obok nazwy zadania pojawi się liczba podzadań.
 2. Kliknąć podzadanie, aby wyświetlić okienko zawierające jego szczegóły.
 3. Ustalić zależności dla podzadań za pomocą ikony łącznika, przeciągając ją do innego zadania.
 4. Zmienić datę wykonania podzadania.
 5. Wyświetlić niezaplanowane podzadania. Kliknij ten link, aby zaplanować te podzadania z poziomu okienka osi czasu.

W przeciwieństwie do zadań nadrzędnych podzadań nie można tworzyć w widoku osi czasu. Aby utworzyć nowe podzadanie, przejdź do okienka ze szczegółami zadania nadrzędnego i dodaj nowe podzadanie. Możesz również dodać nowe podzadanie w widoku listy projektu.

wyświetlony zostanie tylko pierwszy poziom podzadań.

Kiedy rozwiniesz zadanie, aby wyświetlić jego podzadania, pozostanie ono rozwinięte, kiedy inni użytkownicy będą przeglądać oś czasu. Jeżeli zaś zamkniesz okienko podzadania, pozostanie ono zamknięte, kiedy inni użytkownicy będą przeglądać oś czasu. Wykonanie którejkolwiek z tych czynności na osi czasu spowoduje, że taki widok stanie się widokiem domyślnym osi czasu.

aby wyświetlić podzadania na osi czasu, przycisk przybliżenia powinien znajdować się w pozycji „Dni” lub bliższej.

Filtrowanie osi czasu

Używając paska narzędzi projektu możesz filtrować swoją oś czasu zgodnie z własnymi preferencjami.

filtrowanie

Możesz filtrować oś czasu, aby wyświetlić Zadania nieukończone, Zadania ukończone lub Wszystkie zadania.

Oś czasu portfolio

Oś czasu portfolio jest dostępna dla klientów planu Asana Business i Enterprise.

Oś czasu portfolio pozwala wizualizować, udostępniać i modyfikować kolejność inicjatyw, umożliwiając Ci jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów i dotrzymywanie terminów.

Więcej na temat osi czasu portfolio dowiesz się z artykułu w naszym przewodniku.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.