Mierzenie czasu

Mierzenie czasu jest dostępne dla wszystkich klientów planów Asana Business i Enterprise.

Natywna funkcja mierzenia czasu w Asanie pozwala oszacować czas potrzebny na realizację zadań, a także rejestrować rzeczywisty czas spędzony nad nimi. Te cenne dane dotyczące czasu pomagają podejmować świadome decyzje w obszarach, takich jak obciążenie pracą i planowanie zasobów, szacowanie postępów projektu w czasie rzeczywistym, prognozowanie i budżetowanie.

Czas spędzony na zadaniu może być mierzony ręcznie lub rejestrowany automatycznie. W tym drugim przypadku całkowity rzeczywisty czas spędzony na zadaniu jest obliczany na podstawie historii pracy nad nim. Ponadto możliwe jest również tworzenie raportów dotyczących mierzonego czasu w pulpitach nawigacyjnych i sortowanie szacowanego czasu, podobnie jak innych pól niestandardowych.

Włącz mierzenie czasu w projekcie

szacowany i rzeczywisty czas

Aby włączyć mierzenie czasu w projekcie:

 1. Kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Mierzenie czasu z listy.

Pola Szacowany czas i Rzeczywisty czas

Pola niestandardowe Szacowany czas i Rzeczywisty czas zostaną dodane do projektu. Możesz także dodać te pola za pomocą biblioteki pól niestandardowych.

pola czasu

 1. Szacowany czas
 2. Rzeczywisty czas
 3. Dziennik czasu umożliwia rejestrowanie czasu spędzonego na każdej sesji pracy poświęconej temu zadaniu
 4. Całkowity czas jest obliczany automatycznie na podstawie dziennika czasu

Tworzenie raportów dotyczących mierzenia czasu

Pulpity nawigacyjne umożliwiają tworzenie raportów dotyczących mierzonego czasu w projektach, podobnie jak innych niestandardowych pól.

Szacowany czas według osoby odpowiedzialnej

szacowany czas według osoby odpowiedzialnej

Powyższy przykład pokazuje raport dotyczący szacowanego czasu wykonania zadań w projekcie według osób odpowiedzialnych. Możesz odtworzyć ten wykres, wybierając następujące dane:

 • Oś X: Osoba odpowiedzialna
 • Oś Y: Pole niestandardowe > Szacowany czas

Szacowany czas według grupy osób odpowiedzialnych

wybierz osoby odpowiedzialne

Możesz także utworzyć raport dotyczący całkowitego szacowanego czasu wykonania zadań na podstawie wybranej grupy osób odpowiedzialnych w ramach projektu.

Całkowity rzeczywisty czas według sekcji

całkowity czas według sekcji

Możesz także utworzyć raport dotyczący całkowitego rzeczywistego czasu. Ten pulpit nawigacyjny pokazuje całkowity rzeczywisty czas według sekcji.

Aby odtworzyć ten wykres, wybierz następujące dane:

 • Oś X: Sekcja
 • Oś Y: Wpis czasu > Rzeczywisty czas

Całkowity rzeczywisty czas według pola niestandardowego

całkowity czas według pola niestandardowego

Możesz utworzyć raport dotyczący całkowitego rzeczywistego czasu według niestandardowego pola w projekcie.

Aby odtworzyć ten wykres, wybierz następujące dane:

 • Oś X: Pole niestandardowe > Dział
 • Oś Y: Wpis czasu > Rzeczywisty czas

Czasomierz do mierzenia czasu na żywo

Teraz możesz rejestrować Rzeczywisty czas poświęcony na realizację zadania, włączając czasomierz i zatrzymując go po zakończeniu pracy.

mierzenie czasu 1

Kiedy czasomierz jest włączony, w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się jego ikona oraz nazwa zadania. Po kliknięciu okienka wyskakującego nastąpi przekierowanie do zadania, dla którego mierzony jest czas. W ten sposób możesz łatwo zmierzyć dokładny czas przeznaczony na realizację zadania.

mierzenie czasu 2

Wybierz pole Czas rzeczywisty w wybranym zadaniu, aby zobaczyć kompletny wykaz zarejestrowanego dla niego czasu oraz nazwę użytkownika, który włączył czasomierz. Na powyższym przykładzie szacowany czas potrzebny na wykonanie zadania wynosił 1 godzinę, a praca nad nim odbyła się w dwóch etapach, z których pierwszy trwał 45 minut, a drugi – 15 minut.

Wsparcie API dla odczytywania mierzonego czasu

Teraz możliwe jest odczytywanie informacji dotyczących mierzenia czasu dla zadań w API. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszym forum społecznościowym.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com