Zależności zadań

Dzięki zależnościom, możesz oznaczyć zadanie jako oczekujące na inne zadanie.

Zespoły z przepływami pracy opartymi na współpracy mogą w łatwy sposób zobaczyć, które zadania oczekują na wykonanie innych i dowiedzieć się, kiedy mogą rozpocząć swoją część pracy.

Gdy pierwsze zadanie zostanie ukończone, osoba odpowiedzialna za następne zadanie zostanie powiadomiona o tym, że może nad nim rozpocząć pracę.

Oznacz zadanie jako zależne

oznacz zadanie jako zależne

Aby oznaczyć zadanie jako zależne od innego:

Kliknij zadanie, a następnie Dodaj zależności.

dodawanie zależności

Następnie:

  1. Zacznij wpisywać nazwę zadania poprzedzającego.
  2. Wybierz zadanie z sugerowanych zadań.
  3. Zadanie to będzie teraz wskazywać, przez jakie zadanie jest zablokowane (Zablokowane przez).

dodawanie zależności 2

Możesz także dodać zależności z widoku listy projektów:

  1. Kliknij „Dostosuj” na pasku narzędzi.
  2. Przewiń w dół do pola „Zależności” i kliknij w nie.
  3. Teraz możesz przeglądać i dodawać zależności z widoku listy projektów.

Przeciągnij zależności na Oś czasu

Możesz ustawić zależności bezpośrednio na Osi czasu, klikając ikonę łącznika, która pojawi się po najechaniu kursorem na zadanie, a następnie przeciągając je do innego zadania.

Gif przedstawiający wyznaczanie zależności

Aby wyznaczyć zależności na Osi czasu:

  • Kliknij ikonę łącznika po najechaniu kursorem na zadanie.
  • Przeciągnij łącznik do zadania, które chcesz oznaczyć jako Zależne od.

Wiele zależności

Pojedyncze zadanie może być zależne od wielu zadań, jak i wiele zadań może być zależne od pojedynczego zadania.

blokowanie przez zadanie poprzedzające

Poprzedzające zadanie wyświetli teraz zadania, które blokuje, wskazując zadania, które oczekują na jego ukończenie. Jeśli pojedyncze zadanie jest zależne od wielu zadań, każde poprzedzające zadanie pojawi się w prawym okienku zadania zależnego.

aby usunąć zależność, najedź na nią kursorem i kliknij symbol X.

Powiadomienia

Osoba odpowiedzialna za zadanie zależne otrzyma powiadomienia o następujących działaniach:

  • Zadanie poprzedzające zostanie oznaczone jako ukończone
  • Data wykonania zadania poprzedzającego zostanie zmieniona lub usunięta

powiadomienia

jeśli zadanie jest zależne od wielu zadań, otrzymasz tylko jedno powiadomienie o ukończeniu wszystkich zadań poprzedzających.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com