Konta usług

Dostępne w ramach planu Asana Enterprise konta usług umożliwiają superadministratorom pełny dostęp do wszystkich danych organizacji i eksportowanie ich za pomocą API Asany, korzystanie z bardziej zaawansowanych opcji raportowania oraz łatwiejsze tworzenie automatyzacji i integracji.

Więcej informacji na temat używania API Asany można znaleźć tutaj.

Dowiedz się więcej o planie Asana Enterprise tutaj.

Konta usług umożliwiają:

  • Okresowe tworzenie kopii zapasowych danych
  • Zautomatyzowanie zarządzania użytkownikami i dostępem w oparciu o zasady obowiązujące w Twojej firmie
  • Zautomatyzowanie powtarzających się zadań administracyjnych, takich jak zarządzanie członkami zespołu i usuwanie nieaktywnych projektów
  • Dodawanie niestandardowych reguł biznesowych wyzwalanych przez akcje w Asanie
  • Eksportowanie danych organizacji za pomocą API Asany
  • Tworzenie specyficznych dla danej organizacji integracji pomiędzy innymi narzędziami wewnętrznymi i Asaną i nie tylko

Superadministratorzy mogą w dowolnym momencie wyświetlić listę kont usług w zakładce Aplikacje w Konsoli administratora, a także zmienić nazwy kont lub wycofać autoryzację dla niepotrzebnych kont. Kontom usługi można nadać nazwę i zdjęcie profilowe oraz przypisać czynności do wykonania, tak jak w przypadku zwykłego konta użytkownika.

na poziomie organizacji, użyj tokenów konta usługi jako zamienników dla osobistych tokenów dostępu.

dodaj konto usługi

Aby dodać konto usługi:

  1. Kliknij zakładkę Aplikacje w Konsoli administratora.
  2. Kliknij przycisk Dodaj konto usługi.

Zarządzanie kontami usług

edytuj konto usługi

Kliknij Edytuj obok istniejącego konta usługi, aby otworzyć menu konta usługi.

konta usługi mają pełny dostęp programowy do danych Twojej organizacji. Pamiętaj, aby nie umieszczać na stałe tokenów konta usługi w swoich programach i regularnie przeglądać i cofać autoryzację dla tokenów, które nie są już używane.

usuń konto usługi

W sekcji Edytuj konto usługi możesz zapisać swoje zmiany i usunąć konto usługi.

nie możesz zalogować się do Asany za pomocą konta usługi. Komunikacja między kontem usługi a organizacją odbywa się wyłącznie za pośrednictwem API Asany.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com