Konta usług

Dostępne w ramach planu Asana Enterprise konta usług umożliwiają superadministratorom pełny dostęp do wszystkich danych organizacji i eksportowanie ich za pomocą API Asany, korzystanie z bardziej zaawansowanych opcji raportowania oraz łatwiejsze tworzenie automatyzacji i integracji.

Dowiedz się więcej na temat używania API Asany.

Dowiedz się więcej o planie Asana Enterprise.

Konta usług umożliwiają:

  • Okresowe tworzenie kopii zapasowych danych
  • Zautomatyzowanie zarządzania użytkownikami i dostępem w oparciu o zasady obowiązujące w Twojej firmie
  • Zautomatyzowanie powtarzających się zadań administracyjnych, takich jak zarządzanie członkami zespołu i usuwanie nieaktywnych projektów
  • Dodawanie niestandardowych reguł biznesowych wyzwalanych przez akcje w Asanie
  • Eksportowanie danych organizacji za pomocą API Asany
  • Tworzenie specyficznych dla danej organizacji integracji pomiędzy innymi narzędziami wewnętrznymi i Asaną i nie tylko

Superadministratorzy mogą w dowolnym momencie wyświetlić listę kont usług w zakładce Aplikacje w konsoli administratora, a także zmienić nazwy kont lub wycofać autoryzację dla niepotrzebnych kont. Kontom usług można nadać nazwę i zdjęcie profilowe oraz przypisać czynności do wykonania, tak jak w przypadku zwykłego konta użytkownika.

na poziomie organizacji, używaj tokenów kont usług jako zamienników dla osobistych tokenów dostępu.

dodawanie konta usługi

Aby dodać konto usługi:

  1. Kliknij zakładkę Aplikacje w konsoli administratora.
  2. Kliknij opcję Konta usług.
  3. Kliknij przycisk Dodaj konto usługi.

Zarządzanie kontami usług

edytowanie konta usługi

Kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy istniejącego konta usługi i kliknij Edytuj.

konta usług mają pełny dostęp programowy do danych Twojej organizacji. Pamiętaj, aby nie umieszczać na stałe tokenów kont usług w swoich programach i regularnie przeglądać i cofać autoryzację dla tokenów, które nie są już używane.

usuwanie konta usługi

W oknie Edytuj konto usługi możesz zapisać zmiany lub usunąć konto usługi.

nie możesz zalogować się do Asany za pomocą konta usługi. Komunikacja między kontem usługi a organizacją odbywa się wyłącznie za pośrednictwem API Asany.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com