Aprowizacja i anulowanie aprowizacji użytkowników

Dzięki funkcji SCIM administratorzy organizacji Enterprise mogą szybko i łatwo aprowizować i anulować aprowizację użytkowników w Asanie u swojego dostawcy zarządzania tożsamością. Punkt końcowy API Twojego obszaru roboczego również może zostać użyty do konfiguracji SCIM. Twój zespół IT może włączyć tę funkcję, aby administratorzy mogli zarządzać aprowizacją. Aprowizacja SCIM umożliwia administratorom:

  • tworzenie nowych użytkowników,
  • aktualizowanie informacji w profilu użytkownika,
  • dezaktywowanie użytkowników,

konfigurowanie przydzielania uprawnień.

Aby korzystać z aprowizacji SCIM, musisz połączyć konto swojej organizacji w Asanie z jednym z naszych obsługiwanych dostawców tożsamości. Konfiguracja będzie się różnić w zależności od dostawcy tożsamości, którego używasz. Asana obsługuje aprowizowanie użytkowników za pomocą systemu SCIM za pośrednictwem:

Okta

ustawienia organizacji

Zaloguj się na konto administratora w Asanie, kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, a następnie Konsola administratora.

zakładka aplikacje

Przejdź do zakładki Aplikacje.

dodaj konto usługi

Kliknij Dodaj konto usługi.

dodaj token usługi

Dodanie konta usługi wygeneruje klucz API, którego możesz użyć w zakładce Aprowizacja w aplikacji Asana w Okta.

testowanie poświadczeń API

W polu Token API wprowadź token otrzymany w zakładce „Konta usług” w Asanie. Kliknij Testuj poświadczenia API, aby sprawdzić, czy token jest poprawnie skonfigurowany.

W zakładce „Aprowizacja” możesz zezwolić Okta na:

  • importowanie użytkowników,
  • tworzenie użytkowników,
  • aktualizowanie atrybutów użytkownika,
  • dezaktywowanie użytkowników.

Po włączeniu funkcji, z których chcesz korzystać na stronie „Aprowizacja”, kliknij zakładkę Importuj i uzgodnij użytkowników wykrytych w Asanie z użytkownikami w Twojej domenie Okta. Zaimportuj wszystkich użytkowników Asany, dla których chcesz utworzyć lub przypisać konta Okta.

Zarządzaj użytkownikami przypisanymi do Asany tak samo, jak w przypadku SAML. Użytkownicy będą automatycznie synchronizowani z listą członków w Asanie.

Przypisanie aplikacji Asana do użytkowników w Okta utworzy profil użytkownika w Asanie i wyzwoli takie samo zachowanie, jak gdyby zostali zaproszeni do Asany. Należy o tym pamiętać, informując użytkowników, że przypisano im aplikację Asana.

Tworząc lub aktualizując użytkowników, użytkownicy muszą mieć adresy e-mail odpowiadające organizacji w Asanie. Gościom organizacji nadal będą przydzielane i odbierane uprawnienia, a zarządzanie nimi będzie odbywać się tylko w zakładce „Członkowie” w Asanie.

OneLogin

Dowiedz się, jak skonfigurować aprowizację użytkowników SCIM przy użyciu OneLogin tutaj.

jeśli chcesz używać SCIM z nienatywnnie zintegrowanym dostawcą tożsamości, sprawdź niezbędne akceptowane atrybuty [tutaj].(https://developers.asana.com/docs/scim-endpoints)

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com