Reguły w integracjach

Przegląd

Podobnie jak integracje, reguły stanowią ważny element wielu przepływów pracy. Teraz możesz używać reguł, aby zintegrować ulubione narzędzia Twojego zespołu i usprawnić waszą pracę. Ustaw konkretne wyzwalacze w swoich projektach w Asanie, a reguły zautomatyzują Twój przepływ pracy kiedy spełnione zostaną wybrane kryteria.

Przykładowo, reguły integracji Slack + Asana umożliwiają wysyłanie automatycznych wiadomości do członka zespołu lub kanału w Slack na podstawie wybranego wyzwalacza, takiego jak ukończenie zadania lub projektu.

Jak utworzyć regułę

Poniżej znajduje się przykład, jak utworzyć regułę w projekcie w Asanie, wybierając wyzwalacz, akcję i nazwę reguły.

tworzenie reguł w integracjach

aby dowiedzieć się więcej o regułach i ich wykorzystaniu do automatyzacji codziennej pracy, przejdź do artykułu o regułach w naszym Przewodniku.

Gmail

Wykorzystaj reguły, aby wysyłać wiadomość e-mail ze swojego konta Gmail do wybranego odbiorcy po spełnieniu określonych z góry parametrów. Wybierz spośród wielu wyzwalaczy, na przykład gdy zadanie nie jest już zablokowane lub zbliża się data wykonania, i pozwól regułom automatycznie wysyłać spersonalizowaną wiadomość e-mail.

reguły w integracji z Gmail

Konfiguracja Gmaila

 1. W wybranym projekcie kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu i z listy wybierz Dodaj regułę.
 2. W sekcji Dodaj regułę wybierz wyzwalacz, na przykład Ukończono zatwierdzanie.
 3. W zakładce Akcje wybierz Wyślij wiadomość e-mail.
 4. Wpisz adres e-mail odbiorcy w polu Do.
 5. Wpisz adres e-mail w polu Odpowiedz użytkownikowi.
 6. Wpisz temat wiadomości w polu Temat.
 7. Wpisz treść wiadomości w polu Napisz wiadomość.

W tym przykładzie po zatwierdzeniu zadania reguła jest wyzwalana w celu wykonania akcji: z Twojego adresu e-mail zostanie wysłana wiadomość, a kopia zostanie automatycznie wysłana do Ciebie. Link do zadania zostanie dołączony do wiadomości.

Twilio

Zastosuj reguły wysyłania SMS-ów za pośrednictwem Twilio ze wstępnie skonfigurowanymi wyzwalaczami lub kombinacjami wyzwalaczy, aby usprawnić komunikację z klientami i współpracownikami.

reguły w integracji z twilio

Konfiguracja Twilio

 1. W wybranym projekcie kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu i z listy wybierz Dodaj regułę.
 2. W sekcji Dodaj regułę wybierz wyzwalacz, na przykład zmianę wartości pola niestandardowego Priorytet na Wysoki.
 3. W zakładce Akcje wybierz Wyślij SMS.
 4. Wybierz „Połącz z Twilio”. Pojawi się monit o podanie identyfikatora SID konta w Twilio oraz tokenu uwierzytelniania. Aby znaleźć te informacje, zaloguj się do swojego konta w Twilio, wybierz Konto, a następnie Tokeny uwierzytelniania.
 5. Po połączeniu konta wprowadź swój numer telefonu w Twilio.
 6. Wpisz numer telefonu odbiorcy w polu Wyślij do.
 7. Wpisz treść wiadomości w polu Napisz wiadomość.

W tym przykładzie, gdy wartość pola niestandardowego Priorytet zostanie ustawiona na Wysoki, reguła jest wyzwalana w celu wykonania akcji: do wybranego odbiorcy zostanie wysłana wiadomość SMS.

Pagerduty

Skonfiguruj reguły, aby powiadomić zespół reagowania na incydenty za pośrednictwem PagerDuty, gdy pojawi się zadanie wymagające ich uwagi. W oparciu o wybrane wyzwalacze, integracja Asany z PagerDuty automatycznie tworzy incydent z kontekstem na podstawie zadania, niezależnie od pory dnia i nocy.

reguły w integracji z pagerduty

Konfiguracja Pagerduty

 1. W wybranym projekcie kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu i z listy wybierz Dodaj regułę.
 2. W sekcji Dodaj regułę wybierz wyzwalacz, na przykład zmianę wartości pola niestandardowego Priorytet na Wysoki.
 3. W zakładce Akcje wybierz Utwórz incydent.
 4. Wpisz tytuł incydentu w polu Tytuł.
 5. Wybierz usługę w polu Usługa.
 6. Wybierz priorytet w polu Priorytet.
 7. Wpisz Opis incydentu.

W tym przykładzie, gdy wartość pola niestandardowego Priorytet zostanie ustawiona na Wysoki, reguła jest wyzwalana w celu wykonania akcji: utworzony zostanie incydent PagerDuty. Adres e-mail twórcy zadania i link do zadania zostaną automatycznie udostępnione w opisie incydentu.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com