Raportowanie

Uniwersalne raportowanie to opcja dostępna dla użytkowników planu Premium, która umożliwia przetwarzanie i wyświetlanie danych w wizualnej i przystępnej formie. Dzięki Uniwersalnemu raportowaniu możesz w prosty sposób skoordynować działania zespołów wokół jasnych celów i dokonać priorytetyzacji właściwych zadań, a także uzyskać dokładny obraz tego, co dzieje się w Twoim zespole. Każda osoba w Twojej organizacji może połączyć wykresy w widokach pulpitu nawigacyjnego, aby uzyskać szybki podgląd najważniejszych dla siebie wskaźników.

Raportowanie – omówienie

Raportowanie

Aby uzyskać dostęp do funkcji Raportowania, przewiń w dół na lewym pasku nawigacyjnym i wybierz Raportowanie.

Widok pulpitu nawigacyjnego

Po kliknięciu na Raportowanie, nastąpi przekierowanie do pulpitu nawigacyjnego, w którym możesz:

 1. Wyświetlić utworzone przez siebie pulpity nawigacyjne
 2. Wyświetlić wszystkie pulpity nawigacyjne, które zostały Ci udostępnione (tylko wyświetlanie)
 3. Dodać pulpity nawigacyjne do ulubionych, aby uzyskiwać do nich łatwy dostęp
 4. Utworzyć nowy pulpit nawigacyjny, klikając Dodaj pulpit nawigacyjny
 5. Zmienić nazwę lub usunąć pulpit nawigacyjny

Wykresy

Wykresy

Aby dodać wykres do istniejącego pulpitu nawigacyjnego, kliknij Dodaj wykres.

 • Wybierz jeden z gotowych wykresów lub utwórz własny, klikając Dodaj wykres niestandardowy.
 • Następnie możesz wybrać, czego ma dotyczyć raport.

Tworzenie wykresu w oparciu o zadania

ekran raportowania o zadaniach

Po kliknięciu Dodaj wykres, wybierz Utwórz raport dotyczący, a następnie Zadania.

ekran uwzględniania zadań

Możesz uwzględnić zadania z:

 • Organizacji
 • Zespołów
 • Portfolio
 • Projektów należących do określonych osób
 • Dowolnie wybranych projektów

Tworzenie wykresu w oparciu o projekty

Tworzenie wykresów w oparciu o metadane projektu jest dostępne dla wszystkich klientów planów Business i Enterprise.

Tworzenie wykresów na podstawie projektów pozwoli Ci zrozumieć, monitorować oraz porównywać ważne dane w wielu projektach, portfolio i zespołach.

ekran raportowania o projektach

Aby utworzyć wykresy w oparciu o metadane projektu, wybierz Utwórz raport dotyczący, a następnie Projekty.

ekran raportowania o właścicielu projektu

Kliknij Dodaj wykres i wybierz projekt, dla którego chcesz utworzyć raport. Możesz dodać projekty według:

 • Organizacji
 • Zespołu
 • Portfolio
 • Właściciela
 • Konkretnego projektu

ekran wyboru miary

Jako miary możesz użyć liczby projektów lub liczbowego pola niestandardowego.

grupuj według liczby projektów, jeśli chcesz porównać wartości liczbowych pól niestandardowych.

Dostosowywanie wykresów

Po wybraniu projektu, dla którego chcesz utworzyć raport, możesz utworzyć lub dostosować swój wykres.

Dostosowywanie wykresu 1

Aby dostosować wykres:

 1. Przejdź do zakładki Styl wykresu i kliknij listę rozwijaną.
 2. Stąd możesz wybrać kolor.
 3. Możesz również wybrać nowy typ wykresu.
 4. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Oś X

Możesz zgrupować informacje na osi X według:

 • Osoby odpowiedzialnej
 • Twórcy
 • Pola niestandardowego
 • Rodzaju zadania 
 • Statusu zadania
 • Projektu
 • Okresu

Tworzenie grup w oparciu o okres jest możliwe wyłącznie dla zadań i klientów planów Business i Enterprise.

możliwe jest wyłącznie grupowanie globalnych pól niestandardowych, czyli pól niestandardowych, które są współdzielone między projektami.

Oś Y

Możesz zgrupować informacje na osi Y według:

 • Liczby zadań
 • Czasu ukończenia, dzięki czemu zmierzysz, ile zajmuje ukończenie zadania po jego utworzeniu
 • Sumy lub średniej dowolnego pola niestandardowego zawierającego liczby. Na przykład: pole globalne do śledzenia godzin

Tworzenie grup w oparciu o czas ukończenia jest możliwe wyłącznie dla zadań oraz klientów planów Business i Enterprise.

w przypadku wykresów pierścieniowych nie jest możliwe wykorzystanie średniej jako miary, ponieważ liczby muszą stanowić część całości.

Filtr

Możesz również dostosowywać swoje wykresy za pomocą Filtrów. Możesz filtrować według:

 • Osoby odpowiedzialnej
 • Twórcy
 • Pola niestandardowego
 • Podzadania: wybierz, jeśli chcesz wykluczyć lub zobaczyć na wykresie wyłącznie podzadania
 • Daty: może być to data utworzenia, zakończenia lub termin wykonania
 • Wykluczając zadania w portfolio, projektach należących do konkretnej osoby lub określonych projektach
 • Statusu ukończenia
 • Statusu zadania

Dodaj wykres

Z okna „Dostosowywanie wykresu” możesz kliknąć:

 1. Anuluj, aby opuścić tryb edycji.
 2. Utwórz, aby zapisać bieżący wykres na pulpicie nawigacyjnym.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów wykresów i sprawdzić przykłady ich zastosowania zapoznaj się z tym artykułem.

Interakcje pulpitu nawigacyjnego

Interakcje pulpitu nawigacyjnego

Aby zmienić układ wykresu na pulpicie nawigacyjnym projektu:

 1. Najedź kursorem na Menu i kliknij, aby usunąć.
 2. Aby zmienić kolejność, kliknij i przeciągnij wykres.

możesz również kliknąć na dowolny segment wykresów, do których masz dostęp, aby zobaczyć wszystkie zawarte w nich dane.

Udostępnianie pulpitów nawigacyjnych

Domyślnie, wszystkie pulpity nawigacyjne są prywatne dla właściciela danego pulpitu nawigacyjnego.

Udostępnij

Aby zmienić ustawienia prywatności Twojego pulpitu nawigacyjnego:

 1. Kliknij przycisk „Udostępnij”, znajdujący się u góry strony pulpitu nawigacyjnego.
 2. Następnie, możesz udostępnić dany pulpit członkom swojego zespołu.

Współpracownik

Współpracownik może wyświetlić udostępniony pulpit w trybie Tylko do odczytu. Wykresy będą odzwierciedlać uprawnienia twórcy pulpitu nawigacyjnego, a każdy, kto je wyświetli będzie widzieć je w ten sam sposób.

po kliknięciu na wybrany segment wykresu, jego współpracownicy będą mogli zobaczyć wyłącznie te zawarte w nim dane, do których mają dostęp.

Ustawienia administracyjne do wyłączania

Administratorzy mogą wyłączyć opcję Uniwersalnego raportowania na poziomie domeny z Konsoli administratora. Jeśli funkcja Uniwersalnego raportowania jest wyłączona, użytkownicy nie będą mogli zobaczyć zakładki „Raportowanie”.

jeśli nie widzisz zakładki „Raportowanie” i uważasz, że może to być błąd, skontaktuj się ze swoim administratorem, aby ją włączyć.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com