Linki tylko do odczytu

Przegląd

Linki tylko do odczytu to linki służące wyłącznie do wyświetlania, które możesz udostępniać. Możesz tworzyć je dla widoku osi czasu, listy, kalendarza lub tablicy w swoich publicznych projektach w organizacjach Asany, ale nie są one dostępne w obszarach roboczych. Linki tylko do odczytu w dynamiczny sposób odzwierciedlają najnowsze aktualizacje w projektach i stanowią jedno źródło wiedzy, dzięki któremu wszystkie zespoły międzyfunkcyjne są na bieżąco informowane o statusie prac.

linki tylko do odczytu nie są dostępne w obszarach roboczych.

Jak uzyskać dostęp do linku do udostępniania z poziomu widoku osi czasu

Aby przejść do linku do udostępniania, kliknij na ikonę Utwórz link z poziomu widoku osi czasu swojego projektu.

dostęp do linku

zawartości ani adresu URL linków tylko do odczytu nie można wyszukiwać ani indeksować w żadnej wyszukiwarce.

Następnie kliknij w Kopiuj link.

dostęp do linku 2

Po utworzeniu linku do udostępniania na osi czasu pojawi się informacja Link aktywny. Link ten możesz udostępnić każdemu (nawet osobom nie będącym użytkownikami Asany). Możliwe jest także wyświetlenie jego podglądu i dezaktywacja.

aktywny link

użytkownicy mający dostęp tylko do komentowania lub goście w projektach, nie mogą tworzyć linków tylko do odczytu.

Podgląd linku do udostępniania

Przed wysłaniem linku możesz sprawdzić jego podgląd, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał dla odbiorców.

Kliknij Podgląd.

podgląd linku 1

Otworzy się okno, w którym pokaże się podgląd linku.

podgląd linku 2

odbiorcy, którzy są członkami organizacji mogą dołączyć do projektu, aby wyświetlać szczegóły zadań, tworzyć nowe zadania i współpracować z zespołem.

Dezaktywacja linku do udostępniania

W dowolnym momencie możesz dezaktywować Twój link do udostępniania. Sprawi to, że osoby posiadające link nie będą mogły go używać.

Najpierw kliknij Dezaktywuj link.

dezaktywuj link 1

Następnie potwierdź dezaktywację.

dezaktywuj link 2

jeśli widok osi czasu w wersji tylko do odczytu zostanie utworzony ponownie, link zostanie odświeżony, co oznacza, że osoby posiadające starszy link nie będą mogły z niego korzystać.

Jak uzyskać dostęp do linku do udostępniania z poziomu widoku kalendarza

Aby uzyskać dostęp do linku do udostępniania, kliknij ikonę Utwórz link z poziomu widoku kalendarza. Następnie możliwe będzie skopiowanie i udostępnianie linku.

kalendarz

Jak uzyskać dostęp do linku do udostępniania z poziomu widoku tablicy

Linki tylko do odczytu są teraz dostępne w widoku tablicy. Aby uzyskać dostęp do linku do udostępniania, kliknij ikonę Utwórz link z poziomu widoku tablicy. Następnie możliwe będzie skopiowanie i udostępnianie linku.

tablica

Jak uzyskać dostęp do linku do udostępniania z poziomu widoku listy

Oprócz widoku osi czasu, tablicy i kalendarza, teraz możesz korzystać z linków tylko do odczytu również w widoku listy.

Aby uzyskać dostęp do linku do udostępniania, przejdź do danego projektu i kliknij „Widok listy”. Następnie kliknij ikonę Utwórz link, znajdującą się w prawym rogu.

lista

link może być wyświetlany przez każdego współpracownika, niezależnie od tego, czy jest członkiem Asany.

Po kliknięciu w Utwórz link, pojawi się możliwość osadzenia adresu URL i automatycznie zmieni się on na Aktywny link.

aktywny link

Z tego poziomu możesz:

  1. Wyświetlić Podgląd linku
  2. Dezaktywować link
  3. Skopiować link

Wyświetlanie podglądu linku w widoku listy

Podczas wyświetlania podglądu linku pojawi się opcja dołączenia do danego projektu.

dołącz do projektu

Jak dezaktywować link do udostępniania z poziomu widoku listy

Kliknij dezaktywuj link, a link tylko do odczytu zostanie trwale usunięty.

usuń

Jak włączyć i wyłączyć uprawnienia do udostępniania linków

Administratorzy mogą uzyskać dostęp do Uprawnień do udostępniania linków w zakładce Bezpieczeństwo w Konsoli administratora.

konsola administratora 1

konsola administratora 2

administratorzy organizacji mogą włączyć lub wyłączyć linki tylko do odczytu bezpośrednio w konsoli administratora, a administratorzy działu zostaną poproszeni o utworzenie zgłoszenia do pomocy technicznej.

Osoby zarządzające rozliczeniami w ramach płatnych planów zespołowych mogą skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, aby otrzymać więcej informacji.

Uprawnienia dostępu do linków tylko do odczytu

Uprawnienia dostępu do linków tylko do odczytu to funkcja, która umożliwia superadministratorom i użytkownikom ograniczanie dostępu do linków tylko do odczytu do osób w ich organizacji.

Opcje administracyjne

Funkcja ta pozwala superadministratorom zwiększyć bezpieczeństwo danych w swojej domenie. Superadministratorzy w organizacjach Premium, Business lub Enterprise mogą również wyłączyć funkcję linków tylko do odczytu w całej swojej domenie. Uniemożliwi to użytkownikom tworzenie lub udostępnianie linków tylko do odczytu innym współpracownikom.

Superadministratorzy organizacji Enterprise mogą ustawić jedną z dwóch opcji uprawnień dostępu do linków tylko do odczytu w obrębie całej domeny.

link_tylko_do_odczytu_1

Opcja 1: Ogranicz dostęp tylko do adresów e-mail powiązanych z domeną organizacji

Każdy nowy i istniejący link tylko do odczytu w domenie zostanie ustawiony na Tylko w organizacji, co wymaga uwierzytelnienia przed przyznaniem dostępu. Wymagana metoda uwierzytelniania zależy od metody ustawionej przez superadministratora dla domeny (logowanie jednokrotne Google, uwierzytelnianie SAML za pomocą dostawcy tożsamości, np. Okta lub żadna).

Jeśli nie ustawiono żadnej metody uwierzytelniania, każdy, kto próbuje uzyskać dostęp do linku tylko do odczytu, musi zalogować się do Asany lub zarejestrować się w Asanie przy użyciu adresu e-mail powiązanego z domeną organizacji. Ta opcja jest zalecana, jeśli chcesz ograniczyć dostęp wyłącznie do członków organizacji.

Gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy nie mogą udostępniać widoków tylko do odczytu użytkownikom spoza organizacji.

zmiana tego ustawienia na Tylko w organizacji może uniemożliwić korzystanie z istniejących linków tylko do odczytu, które zostały już udostępnione poza organizacją. Zalecamy więc, aby przed wprowadzeniem tej zmiany powiadomić liderów zespołów i zapewnić im odpowiednio dużo czasu na przegląd i dostosowanie przepływów pracy.

Opcja 2: Zezwól członkom projektu na zmianę uprawnień do udostępniania linków tylko do odczytu

W zależności od ustawień skonfigurowanych przez użytkowników dla poszczególnych projektów, linki tylko do odczytu w domenie mogą być Publiczne bez konieczności uwierzytelniania lub Tylko w organizacji – wówczas uwierzytelnianie jest wymagane, aby uzyskać dostęp do linku tylko do odczytu.

Ta opcja jest zalecana, gdy użytkownicy domeny używają linków tylko do odczytu zarówno wewnętrznie, jak i zewnetrznie, na przykład regularnie udostępniają widok projektu tylko do odczytu partnerom zewnętrznym, konsultantom lub potencjalnym klientom.

gdy ta opcja jest zaznaczona, uprawnienia do nowych widoków są domyślnie ograniczone do Tylko w organizacji, ale członkowie projektu mogą ustawiać je jako publiczne.

Opcje na poziomie projektu

Użytkownicy planów Premium, Business i Enterprise mogą teraz ustawiać uprawnienia dostępu do linków tylko do odczytu dla poszczególnych projektów. Te ustawienia są dostępne dla użytkowników, jeśli ustawienie domeny superadministratora umożliwia członkom ustawienie uprawnień do udostępniania widoku projektu jako tylko do odczytu.

Zaletą tej funkcji jest możliwość wdrożenia przez członków projektu dodatkowych zabezpieczeń w przypadkach, gdy widoki tylko do odczytu zawierają poufne informacje lub są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Domyślne ustawienie uprawnień dla wszystkich nowo utworzonych widoków to Osoby w Twojej firmie.

link_tylko_do_odczytu_2

Udostępnij link tylko do odczytu tylko osobom w Twojej firmie

Gdy ta opcja jest zaznaczona, link tylko do odczytu do projektu jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Odbiorca linku tylko do odczytu będzie musiał się uwierzytelnić, aby uzyskać do niego dostęp. Wymagana metoda uwierzytelniania zależy od metody ustawionej przez superadministratora dla domeny (logowanie jednokrotne Google, uwierzytelnianie SAML za pomocą dostawcy tożsamości, np. Okta lub żadna).

Jeśli nie ustawiono żadnej metody uwierzytelniania, każdy, kto próbuje uzyskać dostęp do linku tylko do odczytu, musi zalogować się do Asany lub zarejestrować się w Asanie przy użyciu adresu e-mail powiązanego z domeną organizacji. Ta opcja jest zalecana, jeśli chcesz ograniczyć dostęp do członków organizacji.

Udostępnij link tylko do odczytu każdej osobie dysponującej linkiem

Gdy ta opcja jest zaznaczona, link tylko do odczytu projektu będzie publiczny, bez konieczności uwierzytelniania w celu uzyskania dostępu do widoku tylko do odczytu. Jest to zalecana opcja udostępniania linków tylko do odczytu poza organizacją, np. klientom, dostawcom lub publicznie.

Uwierzytelnianie odbiorców linków tylko do odczytu

Odbiorcy linków tylko do odczytu z ustawieniami uprawnień na Tylko w organizacji mogą uzyskać dostęp do widoku, uwierzytelniając się.

Osoby należące do Twojej organizacji, które posiadają konto w Asanie, mogą uwierzytelnić się, logując się do swojego konta.

Osoby należące do Twojej organizacji, które nie posiadają konta w Asanie, mogą uwierzytelnić się na dwa sposoby:

  • Na początek upewnij się, że osoby w Twojej organizacji mają dostęp do Asany za pośrednictwem dostawcy tożsamości Twojej domeny (np. Okta, Google SSO). Wówczas będą mogły uwierzytelnić się, gdy otrzymają link tylko do odczytu. Aby to zrobić, nie muszą zakładać konta w Asanie. Odbiorcy linku tylko do odczytu, którzy uwierzytelniają się za pośrednictwem dostawcy w celu uzyskania dostępu do linku, nie są uważani za pełnych członków. Nie będzie to zatem miało wpływu na rozliczenia, chyba że dokończą proces rejestracji.

  • Zakładając konto w Asanie za pomocą adresu e-mail należącego do firmowej domeny, jeśli organizacja nie określiła dostawcy tożsamości.

Odbiorcy linków tylko do odczytu, których ustawienia uprawnień umożliwiają dostęp każdej osobie dysponującej linkiem, mogą uzyskać dostęp do widoku tylko do odczytu bez uwierzytelniania.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com