Adnotowanie

Adnotowanie to funkcja dostępna dla wszystkich klientów planów Asana Business i Enterprise.

Adnotowanie umożliwia interesariuszom zostawianie konkretnych, wykonalnych informacji zwrotnych na obrazach, dzięki czemu każdy w zespole wie, co trzeba zrobić, aby doprowadzić zadanie do końca. Możliwość automatycznego tworzenia podzadań z adnotacji pozwala usprawnić proces przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych, zmniejszyć poziom frustracji i zwiększyć przejrzystość w zespole.

Dowiedz się, jak usprawnić udzielanie informacji zwrotnych za pomocą adnotowania w naszym webinarze Skaluj z Asaną Business. Zarejestruj się teraz

Tworzenie zadania z adnotacją

Możesz dodawać komentarze do obrazów i śledzić następne kroki w podzadaniach, aby zostawiać wykonalne informacje zwrotne dla swojego zespołu i popychać pracę do przodu.

Adnotowanie 1

Aby dodać adnotację:

  1. Kliknij załączony obraz w zadaniu.
  2. Kliknij Dodaj adnotację w prawym górnym rogu.
  3. Kliknij obszar na obrazie, w którym chcesz zostawić informację zwrotną.
  4. Zostanie utworzone podzadanie z informacją zwrotną.

Z poziomu podzadania możesz zmienić jego nazwę, dodać osobę odpowiedzialną, ustawić datę wykonania oraz dodać opis, aby uwzględnić więcej szczegółów.

możesz używać funkcji Adnotowania dla plików w formatach PDF, PNG, JPG, GIF i BMP.

Wyświetl informacje zwrotne

adnotacja do obrazu

Po powrocie do zadania nadrzędnego zobaczysz dodane adnotacje na załączonym obrazie, jak i w formie listy wykonalnych podzadań.

Adnotowanie w plikach PDF

Możesz używać funkcji Adnotowania w plikach PDF. Pozostawione przez Ciebie informacje zwrotne zostaną przekształcone w wykonalne podzadania.

adnotowanie plików PDF

adnotowanie plików PDF jest dostępne również na systemie iOS i Android.

Adnotowanie w aplikacji mobilnej

Adnotowanie jest dostępne także w aplikacjach mobilnych dla systemów iOS i Android dla wszystkich klientów planów Asana Business oraz Enterprise.

adnotowanie w aplikacji mobilnej

Po przejściu do załączonego obrazu w zadaniu:

  1. Kliknij obszar na obrazie, w którym chcesz zostawić informację zwrotną.
  2. Wprowadź informację zwrotną i stuknij w przycisk Utwórz.
  3. Przejdź do podzadania, aby dodać dodatkowe informacje.

przekazuj i otrzymuj wykonalne informacje zwrotne w jednym miejscu. Wypróbuj Asanę, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com