Adnotowanie

Adnotowanie jest dostępne dla wszystkich klientów planów Business i Enterprise.

Adnotowanie umożliwia interesariuszom zostawianie konkretnych, wykonalnych informacji zwrotnych na obrazach, dzięki czemu każdy w zespole wie, co trzeba zrobić, aby doprowadzić zadanie do końca. Możliwość automatycznego tworzenia podzadań z adnotacji pozwala usprawnić proces przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych, zmniejszyć poziom frustracji i wprowadzić przejrzystość do zespołu.

Tworzenie zadania z adnotacją

Możesz dodawać komentarze do obrazów i śledzić następne kroki w podzadaniach, aby zostawiać wykonalne informacje zwrotne dla swojego zespołu i popychać pracę do przodu.

Adnotowanie 1

Po kliknięciu na załadowany w zadaniu obraz, kliknij znajdujący się u góry po prawej stronie przycisk Dodaj adnotację, a następnie kliknij miejsce na obrazie, w którym chcesz zostawić informację zwrotną.

Okno tworzenia podzadania pojawi się po kliknięciu obszaru, w którym chcesz zostawić informację zwrotną.

możesz używać funkcji Adnotowania dla plików w formatach PDF, PNG, JPG, GIF i BMP.

Adnotowanie 2

Z tego miejsca możesz:

  1. Wprowadzić nazwę dla podzadania
  2. Dodać osobę odpowiedzialną
  3. Ustawić datę wykonania
  4. Wprowadzić opis podzadania, aby uwzględnić więcej szczegółów

Wyświetl informacje zwrotne

Adnotowanie 3

Po powrocie do zadania nadrzędnego zobaczysz adnotacje w formie listy wykonalnych podzadań. Zauważysz również pomarańczową kropkę obok załączonych obrazów, w których wprowadzono adnotacje.

Adnotowanie w plikach PDF

Możesz używać funkcji Adnotowania w plikach PDF. Pozostawione przez Ciebie informacje zwrotne zostaną przekształcone w wykonalne podzadania.

Adnotowanie w pliku PDF

adnotowanie plików PDF jest dostępne również na iOS i Androidzie.

Adnotowanie w aplikacji mobilnej

Adnotowanie jest dostępne także w aplikacjach mobilnych dla systemów iOS i Android dla wszystkich klientów planów Business oraz Enterprise.

Adnotowanie 1

Po przejściu do załączonego obrazu w zadaniu:

  1. Stuknij w ikonę adnotowania u góry ekranu.
  2. Stuknij w obszar na obrazie, w którym chcesz zostawić informację zwrotną.
  3. Wprowadź informację zwrotną i stuknij w przycisk Utwórz.
  4. Oznacz adnotację jako ukończoną lub nieukończoną / dodaj osobę odpowiedzialną / dodaj datę wykonania.
  5. Napisz komentarz / dołącz dodatkowe pliki / lub dodaj współpracownika.

adnotowanie 2

Po przejściu do zadania nadrzędnego, zobaczysz te adnotacje w formie listy wykonalnych podzadań.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com