Aktualizacje statusu portfolio

Portfolio są dostępne w ramach planu Business oraz Enterprise.

Przegląd

Sekcja postępu portfolio zapewnia pełny obraz statusu każdego portfolio, nad którym pracujesz. Raporty o statusie ułatwiają tworzenie szczegółowych, powtarzalnych i praktycznych aktualizacji statusu oraz udostępnianie swojej pracy kluczowym interesariuszom.

przegląd portfolio

Postępy portfolio

Po kliknięciu zakładki Postępy w swoim portfolio zobaczysz migawkę z aktualnego statusu postępu portfolio.

status portfolio

Z poziomu widoku postępów, możesz:

 1. Sprawdzić czy status portfolio oznaczony jest jako na czas, zagrożony czy opóźniony
 2. Wyświetlić liczbę projektów, które są zagrożone, opóźnione i realizowane na czas, a także całkowitą liczbę projektów
 3. Zaktualizować status swojego portfolio
 4. Wyświetlić lub zmienić właściciela portfolio, zakres dat lub opis
 5. Wyświetlić lub zmienić cele powiązane z portfolio
 6. Zobaczyć najnowsze aktualizacje statusu

Jak utworzyć aktualizację statusu

Status portfolio możesz zaktualizować w dowolnym momencie. Szablonowa struktura bloków pozwala na uwzględnienie w aktualizacji faktycznej pracy wykonywanej w Asanie wraz z dodatkowym kontekstem objaśniającym status pracy.

Tworzenie aktualizacji statusu

tworzenie aktualizacji statusu

Aby utworzyć nową aktualizację statusu:

 1. Kliknij ikonę Aktualizuj status w widoku postępu portfolio.

ekran aktualizacji statusu

W oknie „Aktualizacja statusu” możesz:

 1. Dodać tytuł
 2. Wypełnić dane dotyczące aktualizacji statusu, w tym postęp, nazwę projektu, właściciela portfolio i daty
 3. Wybrać, które pola niestandardowe mają zostać uwzględnione w aktualizacji
 4. Dodać nową sekcję
 5. Dołączyć streszczenie
 6. Określić następne kroki
 7. Określić najważniejsze osiągnięcia od ostatniej aktualizacji
 8. Przeciągnąć kluczowe dane do aktualizacji, aby zaprezentować swoje wyniki
 9. Po stworzeniu aktualizacji, kliknij niebieski przycisk Opublikuj

pamiętaj, że aby opublikować aktualizację statusu portfolio, musisz najpierw wybrać status: na czas, zagrożony lub opóźniony oraz przynajmniej jeden blok tekstu.

Dodawanie kluczowych danych do aktualizacji statusu

Możesz przeciągać i upuszczać kluczowe dane, takie jak projekty realizowane na czas i zagrożone, do aktualizacji statusu, aby efektywnie zaprezentować w niej swoje wyniki. Dodanie tych danych zapewnia wizualny wgląd w ostatnie osiągnięcia lub potencjalne przeszkody w pracy Twojego zespołu.

Po dodaniu kluczowych danych i opublikowaniu aktualizacji statusu Asana zapamięta strukturę i kolejność bloków dla przyszłych aktualizacji.

kolejność kluczowych danych

możesz również zmienić kolejność sekcji Co zostało osiągnięte, Co jest zablokowane oraz Następne kroki, przeciągając i upuszczając je w odpowiednim miejscu.

Dodawanie wykresów do aktualizacji statusu

Dodawanie wykresów do aktualizacji statusu zapewnia wizualny wgląd w prace wykonywane przez cały zespół. Możesz przeciągać i upuszczać bloki wykresu do swojej aktualizacji statusu.

wykres

Drukowanie lub usuwanie aktualizacji statusu

usuwanie aktualizacji statusu

Aby wydrukować lub usunąć aktualizację statusu:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami obok aktualizacji statusu.
 2. Kliknij Drukuj aktualizację statusu lub Usuń aktualizację statusu.

możesz usunąć wyłącznie własną aktualizację statusu portfolio – nie możesz usunąć statusu opublikowanego przez inne osoby.

Ostatnie aktualizacje statusu

Z poziomu zakładki Postęp możesz szybko przejrzeć historię aktualizacji statusu na wykresie punktowym.

ostatnia aktualizacja statusu

kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić pełniejszą historię aktualizacji statusu.

Kontrola dostępu

W aktualizacji statusu użytkownicy mogą dodawać współpracowników, którzy nie mają dostępu do projektu. W takim przypadku użytkownik może wyświetlić zawartość aktualizacji, ale nie może zobaczyć kluczowych danych ani innych elementów, do których nie ma dostępu.

W przypadku portfolio oznacza to, że publiczne aktualizacje statusu portfolio będą w pełni widoczne w zakładce postępów nawet, jeśli użytkownicy nie mają pełnego dostępu do portfolio.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com