Portfolio

Portfolio są dostępne dla wszystkich klientów planów Business oraz Enterprise.

Portfolio umożliwiają wyświetlanie wszystkich ważnych projektów w jednym miejscu. Dzięki [zarządzaniu portfolio projektów)(/resources/what-is-project-portfolio-management) możesz uporządkować swoje najważniejsze projekty, na bieżąco monitorować ich status i poznać wszystkie szczegóły, a także informować swój zespół o postępach. Dostęp do portfolio jest również możliwy na urządzeniach z systemem Android i iOS.

możesz również uzyskać dostęp do widoku Obciążenia pracą za pośrednictwem Portfolio. W tym celu kliknij „Portfolio” na pasku bocznym, wybierz portfolio, a następnie przejdź do zakładki „Obciążenie pracą”.

Tworzenie portfolio

Pulpit nawigacyjny 1

Aby utworzyć portfolio:

 1. Kliknij Portfolio w lewym górnym rogu paska bocznego.
 2. Kliknij kafelek Nowe portfolio.
 3. Wprowadź nazwę dla portfolio.
 4. Kliknij Utwórz portfolio.

Widok portfolio

Klikając w jedno ze swoich portfolio uzyskasz ogólny przegląd wszystkich projektów, które ono zawiera.

Widok portfolio

Z poziomu widoku portfolio możesz:

 1. Dodać do portfolio kolejny projekt
 2. Wyświetlić najnowszy status każdego projektu
 3. Wyświetlić % postępu każdego projektu
 4. Wyświetlić lub edytować datę wykonania lub zakres dat projektu
 5. Wyświetlić lub edytować priorytet projektu
 6. Wyświetlić wartości pól niestandardowych dla każdego projektu
 7. Wyświetlić właściciela projektu

W dowolnym momencie możesz usunąć projekt ze swojego portfolio.

Usuń projekt z portfolio

Aby usunąć projekt z portfolio:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami, która znajduje się obok nazwy projektu.
 2. Kliknij Usuń z portfolio.

Przegląd projektu

Kliknij dowolny projekt w portfolio, aby zobaczyć jego przegląd.

Portfolio 3

Z poziomu przeglądu projektu możesz:

 1. Wybrać właściciela projektu
 2. Dodać lub edytować datę wykonania lub zakres dat
 3. Przejść bezpośrednio do projektu, aby wyświetlić zadania i zasoby, które on zawiera, a także oś czasu
 4. Dodać lub edytować priorytet projektu
 5. Wyświetlić najnowszy status projektu lub zaktualizować go

Aktualizacje statusu

Jeśli status projektu nie został jeszcze zaktualizowany, możesz kliknąć projekt w swoim portfolio i poprosić właściciela projektu o aktualizację lub dokonać jej samodzielnie.

Portfolio 4

Możesz również dodawać komentarze do bieżącego statusu bezpośrednio z poziomu przeglądu projektu.

Portfolio 5

Opcje widoku i kamienie milowe

Jeśli Ty i Twój zespół chcecie wyświetlać portfolio w konkretny sposób, możecie zapisać dany widok jako „Domyślny”.

Portfolio 5

Aby zmienić widok portfolio:

 1. Kliknij ikonę suwaka znajdującą się po prawej stronie ekranu.
 2. Jako wyświetlany typ postępu wybierz Zadania lub Kamienie milowe.
 3. Wybierz sposób wyświetlania projektów w portfolio według statusu, właściciela projektu, daty wykonania lub alfabetycznie.

Kamienie milowe w widoku portfolio

Kamienie milowe są widoczne na osi czasu portfolio.

kamienie milowe oznaczone są za pomocą niebieskiej ikony w kształcie rombu. Pokazują one kluczowe wydarzenia i mapują postępy w realizacji planu projektu. Kamienie milowe pomagają sprawdzić, czy projekt idzie zgodnie z planem.

Kamienie milowe w portfolio

Następnie możesz kliknąć w symbol kamienia milowego, aby uzyskać więcej informacji na temat danego zadania.

zadanie z kamieniem milowym

możesz wyświetlić maksymalnie 12 kamieni milowych w widoku portfolio zanim lista zostanie skrócona.

Możesz też wyświetlać kamienie milowe każdego projektu w przeglądzie projektu, klikając na dowolny projekt w portfolio.

Kamienie milowe w przeglądzie projektu

Z poziomu przeglądu projektu w portfolio możesz:

 1. Kliknąć ikonę +, aby dodać nowy kamień milowy
 2. Wyświetlić ukończone i nieukończone kamienie milowe projektu

możesz również dodać pola niestandardowe bezpośrednio z listy rozwijanej, a następnie posortować portfolio według wybranego przez siebie pola.

Jak zarządzać polami niestandardowymi

Po kliknięciu ikony pól w widoku Projekty pojawi się menu rozwijane, z którego możesz kliknąć opcję +Dodaj pole

dodaj pole niestandardowe

Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko, umożliwiające dodanie pola niestandardowego.

jeśli przycisk przełączania ma niebieski kolor, pole jest aktywne.

tworzenie nowego pola niestandardowego

Aby dodać pole niestandardowe:

 1. Kliknij Utwórz.
 2. Wpisz nazwę swojego nowego pola na pasku Nazwa pola.
 3. Kliknij Utwórz pole, aby dodać swoje nowe pole.

Sortowanie według pól

Za pomocą suwaka Sortuj, dostępnego w widoku projektu, możesz sortować obciążenie pracą według wielu opcji pól.

sortowanie

Teraz możesz dodawać kategorie, określać priorytety lub określić fazy projektu i sortować je w oparciu o to, co jest dla Ciebie najważniejsze.

Eksport portfolio do Arkuszy Google

Po utworzeniu portfolio możesz w każdej chwili wyeksportować je do Arkuszy Google.

eksport do arkuszy

Aby wyeksportować portfolio do Arkuszy Google:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się obok tytułu portfolio.
 2. Najedź kursorem na Eksportuj i wybierz Arkusze Google.

Eksport portfolio do pliku CSV

Możesz również wyeksportować swoje portfolio do pliku CSV. Będzie on zawierać również pola niestandardowe.

eksport do pliku csv

Aby wyeksportować portfolio do pliku CSV:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się obok tytułu portfolio.
 2. Najedź kursorem na Eksportuj i wybierz Plik CSV.

Członkostwo w portfolio i udostępnianie

W każdej chwili możesz udostępnić portfolio członkom swojego zespołu w Asanie lub dodać ich jako członków portfolio.

udostępnianie portfolio

Klikając przycisk „Udostępnij” oraz przechodząc do ekranu członkostwa w portfolio możesz:

 1. Skopiować link do portfolio i udostępnić go współpracownikom
 2. Dodać członków do portfolio
 3. Mianować jednego z członków na właściciela portfolio lub usunąć go z portfolio

udostępnianie portfolio 2

Kiedy ktoś doda Cię jako członka portfolio, w Twojej Skrzynce odbiorczej pojawi się powiadomienie na ten temat. Zobaczysz również ikonę „Nowe” obok tego portfolio na Twojej stronie Portfolio.

po dodaniu jako członek portfolio, będziesz otrzymywać cotygodniowe raporty o nim na maila pod warunkiem, że masz włączone powiadomienia e-mail.

udostępnianie portfolio 3

Udostępniając portfolio, które zawiera projekty prywatne, osoba, której je udostępniasz, zobaczy powyższe powiadomienie na dole ekranu.

Oś czasu portfolio

Oś czasu portfolio pozwala wizualizować, udostępniać i modyfikować kolejność inicjatyw, umożliwiając Ci jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów i dotrzymywanie terminów.

Dostęp do osi czasu portfolio

Aby przejść do osi czasu portfolio, kliknij zakładkę „Portfolio” i wybierz żądane portfolio.

oś czasu portfolio

Następnie kliknij w zakładkę „Oś czasu”, aby wyświetlić oś czasu portfolio.

widok osi czasu portfolio

Pasek narzędzi osi czasu portfolio

pasek narzędzi portfolio

Z poziomu paska narzędzi portfolio możesz:

 1. Filtrować projekty według dnia
 2. Filtrować widok według dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, półrocza lub roku
 3. Ustawić kolor lub wybrać pola niestandardowe z kolorem

Uwaga: ta funkcja jest wprowadzana stopniowo.

Korzystanie z funkcji wyszukiwania podstawowego

wyszukiwanie podstawowe

Aby rozpocząć podstawowe wyszukiwanie, wpisz nazwę swojego portfolio na pasku wyszukiwania.

Korzystanie z funkcji wyszukiwania zaawansowanego

Możesz skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego, aby wyszukać informacje wewnątrz portfolio.

Możesz to zrobić bezpośrednio ze swojej Strony głównej.

wyszukiwanie w portfolio

Ze Strony głównej:

 1. Kliknij „Wyszukaj”.
 2. Następnie kliknij „Wyszukiwanie zaawansowane”.

wyszukiwanie na osi czasu portfolio

Wprowadź parametry wyszukiwania i kliknij Dodaj filtr, a następnie W portfolio, aby przeszukać swoje portfolio.

możesz również przeszukać portfolio @wspominając portfolio w dowolnym opisie lub polu komentarza w Asanie. Uwaga: jeśli portfolio jest prywatne musisz mieć do niego dostęp, inaczej nie pojawi się w wynikach wyszukiwania.

Dodawanie portfolio do portfolio

Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania portfolio do portfolio, zapoznaj się z tym artykułem w naszym Przewodniku.

Ustawienia prywatności

Właściciel portfolio może oznaczyć je jako prywatne lub publiczne.

Oznaczenie portfolio jako „prywatne” sprawi, że tylko członkowie danego portfolio będą mieli do niego dostęp i nie będzie można wyszukać go w ramach organizacji ani obszaru roboczego. Oznaczenie portfolio jako „publiczne” sprawi, że będzie ono widoczne w ramach organizacji lub obszaru roboczego.

Aby przełączyć pomiędzy portfolio „prywatnym” a „publicznym”:

wyszukiwanie portfolio

Z poziomu portfolio:

 1. Kliknij ikonę „Udostępnij”.

prywatność portfolio

Tutaj możesz wybrać, czy chcesz, aby portfolio było prywatne czy publiczne w ramach Twojej organizacji lub obszaru roboczego.

Portfolio – często zadawane pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące portfolio, zapoznaj się ze stroną Portfolio – często zadawane pytania lub skontaktuj się z obsługą klienta.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com