Płatne plany Asany i ceny za użytkownika

Przegląd

W ramach darmowego planu Asana Basic może współpracować do 15 użytkowników. W tej wersji nie ma rozróżnienia na członków organizacji i gości (użytkowników nie posiadających adresu e-mail w domenie organizacji). Oznacza to, że zarówno członkowie, jak i goście wliczają się do limitu 15 miejsc. Goście są darmowi w ramach planów Asana Premium, Business oraz Enterprise i nie wliczają się do limitu miejsc.

W ramach każdego planu oferujemy różne poziomy subskrypcji, aby umożliwić naszym klientom rozwój ich zespołów.

Subskrypcje są powiązane z określonymi przestrzeniami: zespołami, działami, obszarami roboczymi lub organizacjami. Liczba użytkowników w każdej z tych przestrzeni określa rozmiar subskrypcji wymaganej w ramach planu Asana Premium, Business lub Enterprise.

Nasz cennik opiera się na dwóch zmiennych:

 1. Poziom subskrypcji, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom (Premium, Business lub Enterprise)
 2. Liczba użytkowników/miejsc w planie lub grupie podlegającej rozliczeniu (20, 50, 250 itd.)

W razie jakichkolwiek problemów z Twoim obecnym planem, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

Odwiedź naszą stronę z cennikiem, aby porównać różne funkcje dostępne w ramach poszczególnych subskrypcji.

Użytkownicy i role w Asanie

Kto uznawany jest za użytkownika Asany?

 • Członek obszaru roboczego – więcej informacji o użytkownikach w obszarach roboczych znajdziesz w tym artykule.

 • Członek z ograniczonym dostępem do obszaru roboczego – użytkownika z ograniczonym dostępem do projektów w Twoim obszarze roboczym.

Obszar roboczy nie wymaga wspólnej firmowej domeny poczty e-mail, a każda osoba zaproszona do współpracy nad zadaniem lub projektem będzie liczona jako członek obszaru roboczego, niezależnie od tego, czy zostanie dodana jako członek czy członek z ograniczonym dostępem. Oznacza to, że będą one wliczane do płatnego planu (niezależnie od tego, czy jest to plan Premium, Business czy Enterprise). W ramach obszaru roboczego, nie ma gości.

 • Członek organizacji – więcej informacji o użytkownikach w organizacji znajdziesz w tym artykule.

 • Gość – goście są darmowi, ale dostępni wyłącznie w organizacjach i mają dostęp wyłącznie do tych elementów, które zostały im konkretnie udostępnione.

Są to użytkownicy, którzy nie współdzielą domeny poczty e-mail organizacji i zostali zaproszeni do pracy nad określonym zadaniem, projektem lub zespołem. Goście organizacji nie wliczają się do płatnego planu (ani w wersji Premium, Business ani Enterprise).

 • Członek zespołu – więcej informacji o członkach zespołu znajdziesz w tym artykule.

 • Członek zespołu z ograniczonym dostępem – użytkownika z ograniczonym dostępem do projektów określonego zespołu.

Kto może korzystać z funkcji planu płatnego?

Każda osoba rejestrująca się w Asanie przy użyciu firmowego adresu e-mail zostanie automatycznie dodana do Twojej organizacji, co wiąże się z koniecznością opłacania jej konta w ramach płatnej organizacji.

Rozszerzenie planu dla całej organizacji wiąże się z koniecznością opłacania konta każdego członka organizacji. Wówczas jednak cała organizacja oraz wszystkie należące do niej zespoły będą mogły korzystać z płatnych funkcji.

Jeśli rozszerzysz plan wyłącznie dla wybranego zespołu, tylko ten jeden zespół zostanie uwzględniony w płatnym planie i będzie mógł korzystać z jego funkcji.

Jeśli chcesz rozszerzyć plan, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Użytkownicy objęci płatnym planem Asany

Zarówno w bezpłatnym, jak i w płatnych planach Asany członkostwo w organizacji określa firmowa domena poczty e-mail.

Oznacza to, że każdy użytkownik, który korzysta z tej samej domeny organizacji (kmooney@apolloenterprises.com) jest automatycznie uznawany za członka. Użytkownicy korzystający z innych domen są uznawani za gości (kmooney@gmail.com).

W płatnej wersji Asany umożliwiamy dostęp nieograniczonej liczby gości, co oznacza, że ​​goście nie wykorzystują miejsc w Twoim planie.

Kto jest objęty płatną subskrypcją?

liczenie miejsc

Kto wykorzystuje miejsca w płatnym planie:

 • W płatnych obszarach roboczych każdy wlicza się do płatnego planu, członkowie i członkowie z ograniczonym dostępem (niezależnie od domeny poczty e-mail).
 • W zespołach, organizacjach i działach członkowie z firmową domeną poczty e-mail (członkowie z pełnym dostępem i członkowie z ograniczonym dostępem) wykorzystują miejsca w planie.
 • Goście, którzy nie korzystają z firmowej domeny e-mail nie wliczają się do płatnego planu i nie ponosi się za nich kosztów.

Podsumowując:

GościeCzłonkowie z ograniczonym dostępem
Nie wliczają się do liczby miejsc w planie PremiumWliczają się do liczby miejsc w płatnych zespołach, działach, obszarach roboczych i organizacjach

przejdź do zakładki Członkowie w konsoli administratora, aby zarządzać użytkownikami i lepiej zrozumieć, kto wlicza się do liczby osób w Twoim planie.

Zapraszanie gości

Goście to użytkownicy spoza Twojego zespołu, na przykład dostawca, klient, freelancer lub zewnętrzny konsultant.

Goście

Możesz zapraszać gości (użytkowników, którzy nie posiadają adresu e-mail w Twojej domenie poczty) za darmo, o ile korzystają z innej domeny niż Twoja. W takim przypadku nie będą oni wliczać się do Twojego płatnego planu. Jeśli zaprosisz gości do zespołów, również nie będą się wliczać do Twojego planu. Jeśli jednak zaprosisz członków organizacji (użytkowników, którzy posiadają adres e-mail w Twojej domenie poczty e-mail) jako członków z ograniczonym dostępem do zespołu, będą oni wliczać się do Twojego płatnego planu.

Członkowie organizacji z ograniczonym dostępem muszą zostać uwzględnieni w Twoim planie, jeśli zdecydujesz się przejść na płatny plan.

Jeśli chcesz zachować członków z ograniczonym dostępem, nie musisz nic robić. Jeśli jednak nie chcesz, aby wliczali się oni do liczby miejsc w Twoim płatnym zespole, możesz łatwo usunąć ich z Asany.

Aby dowiedzieć się więcej o członkach z ograniczonym dostępem, zapoznaj się z tym artykułem.

wszyscy członkowie organizacji wykorzystują płatne miejsce w ramach subskrypcji na poziomie organizacji.

W przypadku rozszerzenia planu dla całej organizacji goście nie są wliczani do całkowitej liczby członków.

Dowiedz się więcej o możliwościach, kontroli i indywidualnym podejściu, jakie Asana może zaoferować Twojemu zespołowi lub organizacji, sprawdzając nasze różne poziomy subskrypcji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, którzy użytkownicy wliczani są do płatnego planu w Asanie, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Powiązane artykuły:

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com