Jak rozpocząć korzystanie z kamieni milowych w Asanie | Przewodnik po produkcie

Kamienie milowe są dostępne dla klientów planów Premium, Business i Enterprise.

Kamienie milowe to określone momenty na osi czasu projektu wyznaczające punkty postępu, które muszą zostać osiągnięte, aby projekt mógł zakończyć się sukcesem. W Asanie występują one jako nowy typ zadań. To oznacza, że dowolne zadanie śledzone w projekcie może teraz zostać oznaczone jako kamień milowy.

Kamienie milowe 1

Utwórz kamień milowy

Kamienie milowe 1

Aby utworzyć kamień milowy z poziomu widoku listy projektów:

  1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok przycisku Dodaj zadanie.
  2. Wybierz Dodaj kamień milowy.

Możesz również przekształcać istniejące zadania w kamienie milowe.

Kamienie milowe 1

Aby przekształcić zadanie w kamień milowy:

  1. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
  2. Wybierz Oznacz jako kamień milowy.

aktualnie nie jest możliwe wyznaczenie zakresu dat dla kamienia milowego.

Kamienie milowe w widoku Osi czasu

W dowolnej chwili możesz wyświetlić kamienie milowe bezpośrednio na Osi czasu.

Wybierz widok osi czasu

Możesz wyświetlić wszystkie kamienie milowe w widoku Osi czasu projektu.

Kamienie milowe w widoku Portfolio

Domyślnie w widoku Portfolio wyświetlany jest postęp zadań, ale zamiast niego możesz wybrać wyświetlanie kamieni milowych.

Wybierz widok kamieni milowych

Aby zmienić typ postępu wyświetlany w portfolio:

  1. Kliknij ikonę suwaka w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz Kamienie milowe.
  3. Kliknij Zapisz widok dla wszystkich.

Kamienie milowe w portfolio

możesz wyświetlić maksymalnie 12 kamieni milowych w widoku Portfolio; powyżej tej liczby lista zostanie skrócona.

Możesz też wyświetlić kamienie milowe dla każdego projektu w zakładce „Przegląd” projekty. W tym celu kliknij na dowolny projekt w Portfolio.

Kamienie milowe w przeglądzie projektu

Z poziomu przeglądu projektu w portfolio możesz:

  1. Kliknąć ikonę +, aby dodać nowy kamień milowy.
  2. Wyświetlić ukończone i nieukończone kamienie milowe projektu.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com