Przypomnienia dotyczące celów

Przypomnienia dotyczące celów są dostępne dla wszystkich klientów planów Business i Enterprise.

Przypomnienia dotyczące celów – omówienie

Przypomnienia dotyczące celów pozwalają właścicielowi celu pamiętać o ich aktualizacji, jednocześnie zapewniając, że interesariusze są informowani o postępach w realizacji celów oraz uzyskanych rezultatach.

Istnieją trzy typy przypomnień: przypomnienia o aktualizacji celu, przypomnienia o konfiguracji celu i przypomnienia o dacie wykonania celu.

Jak skonfigurować przypomnienia o aktualizacji celu

Właściciele celów mogą obecnie włączyć powiadomienie o aktualizacji celu, z tygodniową, miesięczną lub kwartalną częstotliwością.

przypomnienia są wysyłane tylko w przypadku celów, które nie zostały zamknięte.

Z poziomu okienka „Ustaw wskaźnik postępu”

Najpierw kliknij Ustaw wskaźnik postępu.

Ustaw wskaźnik postępu 1

Wskaźnik postępu 2

Następnie:

  1. Kliknij strzałkę menu rozwijanego.
  2. Wybierz jedną z opcji: Co tydzień, Co miesiąc lub Co kwartał.

Z poziomu okienka „Aktualizuj postęp”

Najpierw kliknij Aktualizuj.

Aktualizuj postęp 1

Następnie wybierz częstotliwość.

Aktualizuj postęp 2

Z poziomu okienka „Edytuj wskaźnik postępu”

Kliknij strzałkę menu rozwijanego obok nazwy celu i wybierz Edytuj wskaźnik postępu.

edytuj wskaźnik postępu 1

Następnie ustaw częstotliwość powiadomień o aktualizacji.

edytuj wskaźnik postępu 2

tylko właściciele celów mogą zobaczyć ikonę przypomnienia o aktualizacji i włączyć ją lub wyłączyć.

Opcje częstotliwości powiadomień o aktualizacji celu

powiadomienia o aktualizacji przestaną się pojawiać po wysłaniu przypomnienia o dacie wykonania i/lub po jej upłynięciu.

Co tydzień

Właściciele celu co tydzień otrzymują zadanie o aktualizacji celu z datą wykonania do piątku.

Co miesiąc

Właściciele celu co miesiąc otrzymują zadanie o aktualizacji celu z datą wykonania przypadającą na ostatni piątek miesiąca.

Co kwartał

Co trzy miesiące właściciele celów będą otrzymywać zadanie o aktualizacji celu z terminem wykonania przypadającym na ostatni piątek trzeciego miesiąca licząc od daty rozpoczęcia (lub utworzenia, jeśli nie został ustawiony zakres dat dla celu).

domyślna częstotliwość zależy od czasu trwania celu (określonego w oparciu o jego zakres dat).

Przypomnienia o konfiguracji celu

Właściciele celów, którzy utworzyli cel, ale zapomnieli o ukończeniu jego konfiguracji poprzez ustawienie wskaźnika postępu, otrzymają zadanie przypominające o dodaniu wskaźnika postępu po upływie około 7 dni od utworzenia celu.

  • Przypomnienia są wysyłane tylko dla celów, które nie zostały zamknięte.
  • Nie otrzymasz powiadomień o konfiguracji lub dacie wykonania, jeśli upłynął jej termin lub przypada on w ciągu 7 dni od utworzenia celu.

ustaw zadanie przypominające

Przypomnienia o dacie wykonania celu

Aby właściciele pamiętali o zamknięciu celu na końcu jego cyklu życia, otrzymają oni zadanie przypominające o zamknięciu i jego ocenie na około 7 dni przed datą wykonania celu.

  • Tylko właściciele celu otrzymają takie zadanie.
  • Jego termin wykonania przypada na datę wykonania celu.
  • Właściciele nie otrzymają powiadomienia jeśli upłynął termin daty wykonania lub przypada on w ciągu 7 dni od utworzenia celu.
  • Przypomnienia są wysyłane tylko w przypadku celów, które nie zostały zamknięte.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com