Postęp, status i łączenie pracy z celami

Śledź postępy w realizacji swoich celów i udostępniaj interesariuszom ważne informacje na ich temat dzięki aktualizacjom statusu.

Postęp i status to główne wskaźniki, za pomocą których organizacja śledzi wykonanie celów. Połączenie celów z pracą zapewnia czytelny obraz ich postępów i statusów.

Poznaj różne wskaźniki mierzenia postępów celu oraz dowiedz się, w jaki sposób udostępniać interesariuszom informacje kontekstowe na ich temat.

Mierzenie postępów w realizacji celu

Podczas tworzenia celu możesz wybrać sposób mierzenia postępów w jego realizacji. Metoda aktualizacji celów może być Automatyczna lub Ręczna.

wybór metody aktualizacji

Wybór metody aktualizacji

Ręczna

Jeśli metoda aktualizacji jest ustawiona na Ręczną, miarę postępów celu należy aktualizować ręcznie. Podczas tworzenia ręcznie aktualizowanego celu musisz dodać wartość bieżącą i docelową. Dostępne są trzy opcje: wartość procentowa, numeryczna i waluta.

ta opcja najlepiej sprawdza się w przypadku celów o niestandardowych kryteriach sukcesu. Można również wykorzystać ją, kiedy pomyślna realizacja celu zależy od czynników zewnętrznych, wskaźników jakościowych (opartych na ocenie postępów) lub binarnych (zrealizowane lub nie).

Konfiguracja metody ręcznej

metoda ręczna

Z okienka Dodaj cel:

 1. Wybierz Ręcznie jako metodę aktualizacji.
 2. Wybierz typ miary.
 3. Dodaj wartość bieżącą i docelową.

ręczna aktualizacja postępów

Aby zaktualizować cele, w których metoda aktualizacji jest ustawiona jako ręczna:

 1. Utwórz aktualizację statusu i edytuj postęp lub
 2. Kliknij Edytuj ustawienia postępu na stronie ze szczegółami celu i edytuj bieżącą wartość.

Automatyczna aktualizacja postępów

Automatyczna aktualizacja postępów umożliwia obliczanie postępów z dwóch źródeł; cele podrzędne lub projekty. Dzięki temu, postępy celu nadrzędnego zostaną automatycznie zaktualizowane za każdym razem, kiedy zmieni się postęp źródła.

Jeśli jako źródło postępów ustawisz Cele podrzędne, możesz wybrać pomiędzy trzema miarami: procentowa, całkowita wartość numeryczna lub waluta razem. Miara procentowa zostanie obliczona na podstawie średniej miary celów podrzędnych, a wartość numeryczna i walutowa będą stanowić sumę celów podrzędnych.

z postępami można połączyć do 100 celów podrzędnych.

Jeśli jako źródło postępów ustawisz Projekty możesz mierzyć postępy za pomocą wartości Osiągnięte kamienie milowe lub Ukończone zadania. Postępy w realizacji celów zostaną obliczone na podstawie średniej wartości procentowej dla ukończonych kamieni milowych lub zadań w każdym projekcie. Obejrzyj poniższy filmik, aby zobaczyć kilka przykładów:

Ukończone zadania weźmie pod uwagę wszystkie zadania, kamienie milowe i zatwierdzenia.

z postępami można połączyć do 10 projektów lub portfolio.

Konfiguracja metody automatycznej

automatyczna aktualizacja celu

Z okienka dodawania celu:

 1. Wybierz Automatyczną metodę aktualizacji celów.
 2. Wybierz źródło postępów.
 3. Wybierz typ miary.
 4. Możesz również połączyć cele podrzędne lub projekty ze strony ze szczegółami celów.

ta opcja najlepiej sprawdza się w przypadku celów, których sukces zależy wyłącznie od postępów projektów lub innych celów oraz celów podrzędnych.

Usuwanie celów podrzędnych i projektów

usuwanie

Aby usunąć cele podrzędne lub projekty z celu nadrzędnego, przejdź do strony ze szczegółami celu nadrzędnego i kliknij ikonę z trzema kropkami, znajdującą się obok nazwy danego celu podrzędnego lub projektu. Możesz rozłączyć je z automatycznym mierzeniem postępów lub całkowicie usunąć z celu nadrzędnego.

Edytowanie postępów w realizacji celu

Możesz zmienić metodę aktualizacji celu, źródło postępów oraz miarę poprzez edycję ustawień postępu celu.

edytowanie ustawień postępu

Aby edytować ustawienia postępu celu:

 1. Kliknij menu rozwijane znajdujące się obok nazwy celu i wybierz Edytuj ustawienia postępu.
 2. Lub kliknij w ikonę ołówka znajdującą się na pasku postępów celu.

Zmiana z metody ręcznej na automatyczną

 1. Cele podrzędne połączone z celem nadrzędnym będą automatycznie przyczyniały się do jego postępów.
 2. Połączone projekty pozostaną w sekcji Materiały referencyjne.

Zmiana z metody automatycznej na ręczną

 1. Cele podrzędne pozostaną połączone z celem nadrzędnym, ale nie będą już przyczyniały się do jego postępów.
 2. Projekty zostaną przeniesione do sekcji Materiały referencyjne, ale nie będą już przyczyniały się do postępów celu.

Aktualizacje statusu celu

Aktualizacje statusu celu zapewniają jego członkom informacje kontekstowe dotyczące statusu i postępów danego celu. Możesz także użyć historii statusu, aby śledzić wcześniejsze postępy celu w czasie i obserwować jego rozwój.

Dowiedz się więcej na temat procesu zarządzania celami oraz poznaj rolę, jaką odgrywają w nim aktualizacje statusu.

aktualizacja statusu

Aby utworzyć pierwszą aktualizację statusu:

 1. Wybierz cel, który chcesz zaktualizować.
 2. Możesz wybrać jeden z trzech statusów: Na czas, Zagrożony lub Opóźniony.
 3. Wpisz nazwę swojej aktualizacji, a poniżej wpisz informacje dotyczące postępów.
 4. Teraz możesz dodawać nowe sekcje, a także usuwać i edytować te istniejące.
 5. Możesz ustawić przypomnienia o aktualizacji statusu z tygodniową, dwutygodniową, miesięczną lub kwartalną częstotliwością.
 6. Możesz sprawdzić, ile osób otrzyma powiadomienie o aktualizacji statusu.
 7. Wybierz Opublikuj, aby przesłać aktualizację.

Jeśli dopiero zaczynasz śledzenie celów, zapoznaj się z przewodnikiem Asany dotyczącym określania kryteriów oceny celów.

przyszłe aktualizacje statusu

Dla przyszłych aktualizacji statusu, możesz aktualizować postępy w realizacji swojego celu poprzez kliknięcie przycisku Aktualizuj na stronie ze szczegółami celu.

Przypomnienia dotyczące celów

Przypomnienia dotyczące celów pozwalają właścicielowi celu pamiętać o ich aktualizacji, jednocześnie zapewniając, że interesariusze są informowani o postępach w realizacji celów oraz uzyskanych rezultatach.

przypomnienia

Aby ustawić przypomnienia dotyczące celów:

 1. Otwórz edytor aktualizacji statusu.
 2. Możesz ustawić przypomnienia z tygodniową, dwutygodniową, miesięczną lub kwartalną częstotliwością.

tylko właściciele celów mogą ustawiać przypomnienia.

Zamykanie celu

Kiedy nadejdzie pora wystawienia oceny celu, możesz utworzyć aktualizację statusu, aby powiadomić jego członków o tym, czy cel został zrealizowany. Uwzględnij w niej również informacje dotyczące wpływu celu, odchylenia od pierwotnego planu lub powody, dla których cel nie został zrealizowany.

Cel możesz ocenić jako: Osiągnięty, Częściowo osiągnięty, Nieosiągnięty oraz Porzucony.

Jeśli dopiero zaczynasz śledzenie celów, zapoznaj się z przewodnikiem Asany dotyczącym określania kryteriów oceny celów.

zamykanie celu

Cel można zamknąć w dowolnym momencie na stronie Aktualizacja statusu.

Aby określić status zamykanego celu, przejdź do Ustaw status, wybierz jedną z opcji, znajdujących się poniżej sekcji Zamknięte i kliknij Opublikuj.

przed zakończeniem okresu czasu celu lub niestandardową datą wykonania, właściciele celu otrzymają przypomnienie o dodaniu oceny i zamknięciu go.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.