Uprawnienia dostępu do formularzy

Funkcja nadawania uprawnień dostępu do formularzy pozwala superadministratorom ograniczyć dostęp do formularzy do osób, które mają adres e-mail założony w domenie ich organizacji.

Opcje administracyjne

Superadministratorzy organizacji Enterprise mogą nadać uprawnienia dostępu do formularzy dla całej swojej domeny.

dostęp do konsoli administratora

Aby nadać uprawnienia dostępu do formularzy:

  1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
  2. Wybierz pole Konsola administratora.

zakładka bezpieczeństwo w konsoli administratora

Z zakładki Bezpieczeństwo:

  1. Przejdź do pola Opcje administracyjne.
  2. Kliknij pole Uprawnienia dostępu do Formularzy.

uprawnienia dostępu do formularzy

Z pola Uprawnienia dostępu do formularzy możesz:

  • Zezwolić członkom projektu na nadawanie uprawnień do udostępniania linku do formularza. W zależności od ustawień skonfigurowanych przez użytkowników dla danego projektu formularze w domenie mogą mieć charakter publiczny i nie wymagać żadnego uwierzytelnienia lub mieć charakter wewnętrzny i wymagać uwierzytelnienia, aby móc wyświetlić lub przesłać formularz.
  • Ograniczyć dostęp do adresów e-mail powiązanych z domeną organizacji.

zezwolenie członkom projektu na nadawanie uprawnień do udostępniania linku do formularza jest zalecane w przypadku, gdy formularze wykorzystywane są zarówno przez osoby z wewnątrz jak i spoza organizacji.

Ograniczając dostęp do adresów e-mail powiązanych z domeną organizacji, wszystkie nowo tworzone oraz istniejące formularze w tej domenie będą miały wyłącznie charakter wewnętrzny i będą wymagać uwierzytelnienia, aby móc je wyświetlić lub przesłać.

Metoda uwierzytelniania zależy od ustawień administratora dla danej domeny (logowanie jednokrotne Google, SAML lub brak uwierzytelnienia). W przypadku niewłączenia żadnej metody uwierzytelniania odbiorcy formularzy muszą się zalogować lub zarejestrować, aby móc wyświetlić formularz.

zmiana tego ustawienia na Tylko w organizacji może zdezorganizować korzystanie z istniejących formularzy i zakłócić przepływy pracy. Zalecamy, aby przed wprowadzeniem zmiany powiadomić liderów zespołów i zapewnić im odpowiednio dużo czasu na dokonanie przeglądu i odpowiednie dostosowanie ich przepływów pracy.

Opcje na poziomie projektu

Opcja ustawienia uprawnień dostępu do formularzy w projektach dostępna jest dla wszystkich klientów planów Premium, Business i Enterprise.

Uprawnienia dostępu do formularzy dostępne są dla użytkowników w przypadku, gdy włączone jest ustawienie administratora dla domeny Zezwól członkom projektu na nadawanie uprawnień do udostępniania linku do formularza.

udostępnianie formularza

Aby nadać uprawnienia dostępu do formularza, członkowie projektu powinni:

  1. Kliknąć pole Udostępnij formularz.
  2. Wybrać opcję Każdy może uzyskać dostęp, aby ustawić formularz jako publiczny, bez konieczności uwierzytelnienia w celu wyświetlenia lub przesłania formularza. Umożliwi to udostępnienie formularza poza organizacją.
  3. Wybrać opcję Tylko organizacja, aby udostępnić formularz wyłącznie członkom organizacji. Odbiorca formularza będzie musiał dokonać uwierzytelnienia przed wyświetleniem lub przesłaniem formularza.
  4. Kliknąć pole Gotowe.

Uwierzytelnienie dla odbiorców formularzy

Dostęp do formularza mają odbiorcy, którzy otrzymają formularz z włączoną opcją dostępu wyłącznie dla członków organizacji.

Dla osób niebędących członkami Asany

Osoby niebędące członkami Asany mają dostęp do formularza po dokonaniu uwierzytelnienia za pomocą dostawcy tożsamości dla domeny. Nie zostanie od nich pobrana płatność, o ile dokończą proces rejestracji w Asanie. W przypadku domen wymagających logowania z podaniem hasła osoby niebędące członkami Asany muszą zalogować się lub zarejestrować w Asanie, aby uzyskać dostęp do formularza.

Dla członków Asany

Mogą oni uzyskać dostęp do formularza po zalogowaniu się do konta w Asanie.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com