Wyświetlanie i filtrowanie celów

W trakcie przeglądania swoich celów możesz dostosować widok, korzystając z filtrów, aby skupić się na rzeczach najważniejszych.

Cele firmowe

filtruj cele firmowe

Z zakładki Cele firmowe, możesz filtrować według:

  1. Właściciela celu
  2. Statusu
  3. Okresu czasu

Cele zespołowe

Szukając celów zespołowych, możesz wybrać konkretne zespoły, aby zobaczyć należące do nich zadania.

filtruj cele zespołowe

Z zakładki Cele zespołowe, możesz filtrować według:

  1. Właściciela celu
  2. Statusu
  3. Okresu czasu

możesz wybrać zespoły, których jesteś członkiem, zespoły publiczne oraz zespoły, do których można dołączyć na prośbę. W wynikach wyszukiwania nie będą ujęte zespoły prywatne, których nie jesteś członkiem.

Moje cele

moje cele

Z zakładki Moje cele, możesz filtrować według:

  1. Wszystkich celów
  2. Otwartych celów
  3. Zamkniętych celów

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.