Powiadomienia dotyczące pól niestandardowych

Powiadomienia dotyczące pól niestandardowych pomagają upewnić się, że każdy członek projektu będzie na bieżąco z postępami prac i następnymi krokami. Usprawni to proces otrzymywania zatwierdzeń, aby można było szybko i sprawnie przechodzić do kolejnych etapów oraz dotrzymywać każdego terminu.

osoba, która zmieni pole niestandardowe nie otrzyma powiadomienia.

Jak włączyć powiadomienia dotyczące pól niestandardowych?

Powiadomienia dotyczące pól niestandardowych można włączyć w dowolnym momencie, zarówno dla nowych, jak i istniejących pól rozwijanych.

włączanie powiadomień 1

Zaznacz pole Powiadomienia podczas tworzenia nowego pola rozwijanego, aby powiadomić współpracowników zadania, kiedy wartość tego pola ulegnie zmianie.

włączanie powiadomień 2

Aby włączyć powiadomienia dla istniejącego pola:

  1. Kliknij Dostosuj
  2. Kliknij zakładkę Pola
  3. Kliknij ikonę ołówka, aby edytować ustawienia pola i zaznacz pole Powiadomienia.

powiadomienia dotyczące pól niestandardowych są dostępne wyłącznie dla pól rozwijanych.

Jeśli jesteś współpracownikiem przy zadaniu otrzymasz powiadomienie w Skrzynce odbiorczej za każdym razem, kiedy zmieni się wartość pola.

Kto będzie otrzymywał powiadomienia dotyczące pól niestandardowych?{#gl-people}

Jeśli pole niestandardowe jest publiczne dla Twojej organizacji lub zespołu i ktoś zaznaczy pole powiadomień, każda osoba korzystająca z danego pola otrzyma powiadomienie zawsze, kiedy jego wartość zostanie zmieniona. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące zmiany wartości pola dla konkretnego zadania, musisz być współpracownikiem przy tym zadaniu.

członkowie projektu będą otrzymywać powiadomienia dotyczące pól niestandardowych wyłącznie, jeśli obserwują oni pole, którego wartość uległa zmianie.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com