Zarządzanie kluczami szyfrowania dla organizacji (EKM)

Przegląd

Funkcja zarządzania kluczami szyfrowania dla organizacji w Asanie umożliwia ochronę danych za pomocą własnego klucza szyfrowania. Zapewnia to lepszą kontrolę nad danymi oraz przejrzystość co do tego, w jaki sposób klucze są używane, nie zakłócając korzystania z Asany.

Funkcja zarządzania kluczami szyfrowania dla organizacji w Asanie integruje się z indywidualnymi kluczami utworzonymi za pomocą usługi AWS KMS (Key Management Service). Twój klucz będzie wykorzystywany do szyfrowania wszystkich danych z Asany: tych przechowywanych w relacyjnej bazie danych (RDS), załączników przechowywanych w S3 oraz OpenSearch.

Jak działa zarządzanie kluczami szyfrowania dla organizacji (EKM)

zrzut ekranu

Zarządzanie kluczami szyfrowania dla organizacji w Asanie polega na szyfrowaniu Twoich danych we wszystkich naszych produkcyjnych magazynach danych. Oto ogólne zasady działania funkcji zarządzania kluczami szyfrowania:

  • Za pomocą konta AWS należy skonfigurować klucze AWS KMS dla EKM w Asanie. Powinno się ich używać WYŁĄCZNIE w celu zarządzania kluczami szyfrowania dla organizacji w Asanie.
  • Należy zezwolić Asanie na dostęp do tych kluczy.
  • W przypadku danych domeny w relacyjnej bazie danych, Asana użyje tych kluczy, aby zaszyfrować Twoje dane i kopie zapasowe Twojej bazy danych.
  • W przypadku załączników przechowywanych w S3, Asana utworzy nowe konto w AWS w celu oddzielenia ich od innych danych. Następnie utworzymy magazyn w S3, skonfigurowany za pomocą Twoich kluczy.
  • Dla danych przechowywanych w OpenSearch, Asana utworzy nową instancję OpenSearch, skonfigurowaną za pomocą Twoich kluczy.
  • Uwaga: niewielka część danych wprowadzonych przez użytkowników pozostanie niezaszyfrowana. Obecnie, tymi wyjątkami są:
    • Adresy e-mail
    • Metadane dotyczące integracji aplikacji

jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania kluczami szyfrowania dla organizacji, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem sprzedaży.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.