Działy

Uprzednio wybierając płatny plan Asany większość użytkowników miała do wyboru trzy opcje. Możliwe było wykupienie planu dla obszaru roboczego, indywidualnego zespołu w ramach organizacji lub całej organizacji. Ta oferta doskonale sprawdzała się w przypadku małych i średnich firm. Jednak w przypadku większych firm nie zawsze możliwe jest zobowiązanie się do wykupienia pełnego planu dla organizacji, a plany zespołowe również nie do końca spełniają ich potrzeby. Teraz, dzięki działom, możliwe jest wykupienie dostępu dla części firmy. Umożliwia to uzyskanie widoczności i kontroli nad tym, którzy członkowie zespołu otrzymują płatny dostęp i jakie dane on obejmuje. Jeśli chcesz wykupić plan dla działu w swojej organizacji, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Uzyskaj dostęp do konsoli administratora działu

Uzyskaj dostęp do konsoli administratora

Aby uzyskać dostęp do konsoli administratora w swojej organizacji:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 2. Z menu rozwijanego wybierz Konsola administratora.

tylko osoba zarządzająca rozliczeniami w ramach działu może uzyskać dostęp do konsoli administratora działu, ale może przyznać uprawnienia administratora innemu członkowi zespołu w ramach tego działu.

Zarządzanie wszystkimi członkami działu

Zarządzanie członkami

Z poziomu zakładki „Członkowie” możesz:

 1. Usunąć członków ze swojego działu lub całej organizacji najeżdżając kursorem na ich nazwę użytkownika i klikając Usuń
 2. Zaprosić nowych członków do dołączenia do zespołu w Twoim dziale

Usuwanie użytkownika z działu

Administratorzy działu mogą usuwać użytkowników ze swojego działu przechodząc do zakładki Członkowie w konsoli administratora działu. Usunięcie użytkownika z działu nie spowoduje dezaktywacji jego konta ani usunięcia go z organizacji. Usunięcie członka organizacji z działu sprawi, że nie będzie on już zajmował miejsca w ramach planu płatnego. Gości można usuwać w ten sam sposób.

usunięcie użytkownika z działu nie spowoduje usunięcia go z organizacji ani z innych zespołów lub działów, do których należy. Jeśli chcesz dezaktywować członka organizacji, zapoznaj się z instrukcjami w części Dezaktywacja członka organizacji z konsoli administratora działu.

Dezaktywacja członka organizacji z konsoli administratora działu

Aby usunąć wybraną osobę z Twojej organizacji za pomocą konsoli administratora działu, przejdź do zakładki Członkowie w konsoli administratora.

Przewiń w dół, aby odszukać imię i nazwisko osoby wybranej osoby lub użyj paska wyszukiwania. Po znalezieniu osoby, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Usuń.

usuń członka 1

usuń członka 2

Z poziomu kolejnej zakładki możesz:

 1. Wybrać członka, któremu chcesz delegować zadania
 2. Kliknąć Usuń, aby potwierdzić chęć dezaktywowania członka

Dezaktywowany członek będzie widoczny na liście członków jako Usunięty.

usuń członka 3

Co stanie się z zadaniami należącymi do dezaktywowanego użytkownika?

Po dezaktywacji członka organizacji za pomocą konsoli administratora działu automatycznie wygenerowany zostanie prywatny projekt zawierający uprzednio przypisane do tej osoby zadania. Możesz przypisać te zadania sobie lub innemu członkowi działu. Umożliwi to łatwe delegowanie nieprzypisanych zadań do odpowiedniej osoby, by mogła nimi zarządzać.

Aby w razie konieczności w łatwy sposób delegować te zadania, skorzystaj z opcji wyboru wielokrotnego, aby zaznaczyć wszystkie zadnia należące do usuniętego użytkownika i wykonać na nich zbiorcze działania, takie jak zbiorcze przypisanie tych zadań do siebie lub innych członków działu.

czas dezaktywacji będzie widoczny w kolumnie Ostatnia aktywność.

Przywracanie dezaktywowanego członka

Przywróć dezaktywowanego członka odszukując go w zakładce Członkowie. Następnie, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Przywróć.

przywróć 1

Wybierz opcję Przywróć w następnym oknie.

przywróć 2

jeśli przywracanie się nie powiedzie, administrator Twojego działu otrzyma zadanie z prośbą o skontaktowanie się z zespołem obsługi klienta.

Filtruj według typu członka

Z poziomu zakładki Członkowie znajdującej się w konsoli administratora, możesz filtrować listę członków według ich typu. Aby to zrobić, kliknij strzałkę rozwijaną obok filtru Typ członka i wybierz opcję Wszyscy, Administrator, Członek, Gość, Zaproszeni lub Usunięci.

filtruj według typu członka

Utwórz nowy zespół w dziale

W dowolnym momencie możesz utworzyć zespół w dziale, bezpośrednio z poziomu konsoli administratora.

utwórz zespół 1

Aby utworzyć nowy zespół w dziale:

 1. Kliknij Dodaj zespoły z zakładki Zespoły w konsoli administratora.
 2. Przewiń w dół strony i kliknij Utwórz nowy zespół.

utwórz zespół 2

W oknie tworzenia nowego zespołu możesz:

 1. Wpisać nazwę zespołu
 2. Zaprosić członków zespołu
 3. Zmienić ustawienia zespołu na Prywatny lub Dołączanie na prośbę użytkownika, a następnie utworzyć zespół klikając przycisk Utwórz zespół

Zarządzanie zespołami w dziale

Osoba zarządzająca rozliczeniami może w dowolnym momencie dodać lub usunąć zespoły z działu. Może również edytować ustawienia każdego zespołu bezpośrednio z poziomu konsoli administratora.

administratorzy działów nie muszą być członkami wszystkich zespołów w dziale. Administratorzy mogą również dodać do działu każdy darmowy zespół w swojej organizacji.

Dodaj zespół do działu

dodawanie zespołów 1

Aby dodać zespoły do działu:

 1. Przejdź do zakładki Zespoły w konsoli administratora.
 2. Wybierz Dodaj zespoły.

jeśli zespół już jest klientem w ramach płatnej subskrypcji lub okresu próbnego nie można dodać go do działu. Jeśli musisz anulować subskrypcję lub okres próbny w celu przekształcenia w dział, zwróć się do osoby odpowiedzialnej za rozliczenia, gdyż tylko ta osoba może to zrobić. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.

dodawanie zespołów 2

Z poziomu okienka dodawania zespołów:

 1. Wybierz ze swojej organizacji zespoły, które chcesz dodać do działu.
 2. Następnie kliknij Dodaj zespoły.

w dziale nie może znajdować się zespół, który jest publiczny w ramach organizacji. Zespoły w działach mogą być prywatne lub z dołączaniem na prośbę użytkownika.

Usuwanie zespołu z działu

usuń zespół

Aby usunąć zespół z działu:

 1. Najedź kursorem na zespół i kliknij ikonę z trzema kropkami, która się pojawi.
 2. Wybierz Usuń zespół z działu.

aby można było [usunąć] dział, należy najpierw usunąć z niego zespół (https://asana.com/guide/help/organizations/team-basics#gl-delete).

Eksportuj dane zespołu do pliku CSV

Administratorzy działów mogą eksportować listę członków zespołu do pliku CSV z zakładki Zespoły w konsoli administratora.

eksportuj plik CSV

Z poziomu konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki Zespoły.
 2. Kliknij Eksportuj do pliku CSV.

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku.

Wielu administratorów

Działy mogą mieć wielu administratorów. Administratorzy działów mogą wyznaczać innych członków działu na administratorów oraz nie muszą być członkami każdego zespołu w dziale.

Ta funkcja jest odpowiednia dla dużych działów, w których przypisanie obowiązków administratora jednej osobie mogłoby nie być rozsądne.

przyznaj dostęp administratora 1

Aby przyznać dostęp administratora:

 1. Kliknij Edytuj ustawienia profilu.

Następnie, w polu typu członkostwa wybierz Administrator, a następnie kliknij Zapisz zmiany.

przyznaj dostęp administratora 2

Przyznawanie dostępu administratora z zakładki „Bezpieczeństwo”

Tutaj możesz dodać administratora i wyświetlić administratorów działu.

dostęp administratora 2

Z zakładki Bezpieczeństwo w konsoli administratora:

 1. Przejdź do Ustawienia dodatkowe.
 2. Następnie przejdź do Dostęp administratora i kliknij strzałkę.

dostęp administratora 2

Pojawi się wyskakujące okno, które umożliwi Ci Dodanie administratora. Nastąpi przekierowanie do zakładki „Członkowie”, gdzie możesz wybrać, komu chcesz przyznać dostęp administratora.

Zarządzanie rozliczeniami dla działu

zarządzanie rozliczeniami

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Wyświetlić lub zmienić rodzaj planu
 2. Edytować swoje informacje rozliczeniowe
 3. Wyświetlić lub pobrać ostatnią fakturę

Rozliczenia samoobsługowe

Osoby zarządzające rozliczeniami mają pełny dostęp do zarządzania rozliczeniami. Obejmuje to wyświetlanie informacji o koncie, dodawanie i usuwanie miejsc, edytowanie szczegółów i możliwość samodzielnego zarządzania fakturami.

Mogą oni również zmienić częstotliwość płatności z miesięcznej na roczną oraz zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami.

tylko osoba zarządzająca rozliczeniami może zmienić rodzaj planu i szczegóły dotyczące płatności. Administratorzy mogą dodawać lub usuwać członków oraz dodawać lub usuwać zespoły.

Jak zwiększyć lub zredukować liczbę miejsc

Z sekcji Wykorzystane miejsca na stronie rozliczeń możesz: zobaczyć ile miejsc jest jeszcze dostępnych dla Twojego działu, ile miejsc obejmuje Twój plan, dodać więcej miejsc lub zmniejszyć ich liczbę.

Dodawanie lub usuwanie miejsc dla planów opłacanych kartą kredytową

karta kredytowa

Dodawanie i usuwanie miejsc dla planów opłacanych na podstawie faktury wystawianej ręcznie

plan ręczny

jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój plan opłacany jest za pomocą karty kredytowej czy faktury wystawianej ręcznie, przejdź do sekcji Informacje dotyczące płatności na stronie rozliczeń.

Jak zmienić częstotliwość rozliczeń samoobsługowych dla działu

Przejście na plan roczny możliwe jest z zakładki Rozliczenia. Aby to zrobić, kliknij przycisk Przejdź na plan roczny.

miesięczny-roczny

Jak zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami

Ten przepływ umożliwia osobom zarządzającym rozliczeniami przeniesienie tej roli na innego członka działu. Nowy użytkownik zarządzający rozliczeniami musi być członkiem działu. Goście organizacji nie mogą stać się osobą odpowiedzialną za rozliczenia.

zmień osobę zarządzającą rozliczeniami

Z zakładki Rozliczenia w konsoli administratora:

 1. Przejdź do sekcji Osoba zarządzająca rozliczeniami i kliknij Zmień osobę zarządzającą rozliczeniami.
 2. Wprowadź nazwę użytkownika lub adres e-mail osoby, która od teraz będzie zarządzać rozliczeniami lub wybierz użytkownika z rozwijanego menu.
 3. Po dokonaniu wyboru kliknij Zmień osobę zarządzającą rozliczeniami, aby potwierdzić.

zmień właściciela rozliczeń

zmień właściciela rozliczeń

osoba, która uprzednio zarządzała rozliczeniami, pozostanie administratorem działu, ale nie będzie już odpowiadać za żadne kwestie związane z rozliczeniami w ramach planu. W razie potrzeby każdy administrator działu może odebrać uprawnienia innemu administratorowi.

SAML dla działów Enterprise

SAML to standard, który umożliwia integrację Asany z firmowymi systemami logowania jednokrotnego, takimi jak Okta, OneLogin lub Microsoft Active Directory. Uprzednio SAML był dostępny wyłączenie dla organizacji w ramach planu Enterprise. Jednak przy zakupie planu Enterprise dla działów, SAML można aktywować dla członków danego działu. Jeśli jesteś już klientem planu Enterprise dla działów i chcesz włączyć SAML, wypełnij formularz znajdujący się tutaj.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com