Działy

Uprzednio wybierając płatny plan Asany większość użytkowników miała do wyboru trzy opcje. Możliwe było wykupienie planu dla obszaru roboczego, indywidualnego zespołu w ramach organizacji lub całej organizacji. Ta oferta doskonale sprawdzała się w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak w przypadku większych firm nie zawsze możliwe jest zobowiązanie się do wykupienia pełnego planu organizacyjnego, a plany zespołowe również nie do końca spełniają potrzeby organizacji. Teraz, dzięki planom dla działów, możliwe jest wykupienie dostępu dla części firmy. Umożliwia to uzyskanie przejrzystości i kontroli nad tym, którzy członkowie zespołu otrzymują płatny dostęp i jakie dane on obejmuje. Jeśli chcesz wykupić plan dla działu w swojej organizacji, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Uzyskaj dostęp do Konsoli administratora działu

Uzyskaj dostęp do Konsoli administratora

Aby uzyskać dostęp do Konsoli administratora w swojej organizacji:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 2. Z menu rozwijanego wybierz Konsola administratora.

tylko Właściciel rozliczeń działu ma dostęp do Konsoli administratora działu, ale może udzielić uprawnienia administratora innemu członkowi zespołu w tym samym dziale.

Zarządzanie wszystkimi członkami działu

Zarządzanie członkami

Z poziomu zakładki „Członkowie” możesz:

 1. Usunąć członków ze swojego działu najeżdżając kursorem na ich imię i klikając Usuń
 2. Zaprosić nowych członków do dołączenia do zespołu w Twoim dziale.

Dezaktywowanie członka działu

Aby usunąć wybraną osobę z działu, przejdź do zakładki Członkowie w Konsoli administratora.

Przewiń w dół, aby odszukać imię i nazwisko osoby wybranej osoby lub użyj paska wyszukiwania. Po znalezieniu osoby, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Usuń.

usuń członka 1

usuń członka 2

Z poziomu następnej karty, możesz:

 1. Wybrać członka, do którego chcesz przepisać zadanie
 2. Kliknąć Usuń, aby potwierdzić dezaktywację

Dezaktywowany członek pojawi się na Twojej liście członków jako Usunięty.

usuń członka 3

Co stanie się z zadaniami osoby, która została usunięta?

Po usunięciu osoby z działu, automatycznie wygenerowany zostanie prywatny projekt zawierający uprzednio przypisane do tej osoby zadania. Możesz przypisać je sobie lub innemu członkowi działu. Umożliwi to łatwe delegowanie nieprzypisanych zadań do odpowiedniej osoby, by mogła nimi zarządzać.

Aby w łatwy sposób delegować te zadania, skorzystaj z opcji wyboru wielokrotnego, aby zaznaczyć wszystkie zadnia należące do usuniętego użytkownika i wykonać na nich zbiorcze działania, takie jak zbiorcze przypisanie tych zadań do siebie lub innych członków działu.

czas dezaktywacji będzie widoczny w kolumnie Ostatnia aktywność.

Przywracanie dezaktywowanego członka

Przywróć dezaktywowanego członka odszukując go w zakładce „Członkowie”. Następnie, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz *Przywróć.

przywracanie 1

Wybierz opcję Przywróć w następnym oknie.

przywracanie 2

jeśli przywracanie się nie powiedzie, administrator Twojego działu otrzyma zadanie z prośbą o skontaktowanie się z naszym zespołem obsługi klienta.

Filtruj według typu członka

W zakładce Członkowie znajdującej się w Konsoli administratora, możesz filtrować listę członków według ich typu. Aby to zrobić, kliknij strzałkę rozwijaną obok filtru typu członka i wybierz opcję Wszyscy, Administrator, Członek, Gość, Zaproszeni lub Usunięci.

filtruj według typu członka

Utwórz nowy zespół w dziale

W dowolnym momencie możesz utworzyć zespół w dziale, bezpośrednio z poziomu Konsoli administratora.

utwórz zespół 1

Aby utworzyć nowy zespół w dziale:

 1. Kliknij Dodaj zespoły z zakładki zespołów w konsoli administratora.
 2. Przewiń w dół strony i kliknij Utwórz nowy zespół.

utwórz zespół 2

W oknie tworzenia nowego zespołu możesz:

 1. Wpisać nazwę zespołu.
 2. Zaprosić członków zespołu.
 3. Zmienić ustawienia zespołu na Ukryty lub Dołączanie na prośbę użytkownika, a następnie utworzyć zespół klikając przycisk Utwórz zespół.

Zarządzanie zespołami w dziale

Właściciel rozliczeń może dodawać lub usuwać zespoły z działu w dowolnym momencie. Możliwa jest również edycja ustawień dla każdego zespołu bezpośrednio z Konsoli administratora.

administratorzy działu nie muszą być członkami wszystkich zespołów w dziale. Administratorzy mogą również dodać do działu każdy darmowy zespół w swojej organizacji.

Dodaj zespół do działu

dodawanie zespołów 1

Aby dodać zespół lub zespoły do działu:

 1. Przejdź do zakładki Zespoły w Konsoli administratora.
 2. Wybierz Dodaj zespoły.

dodawanie zespołów 2

Z poziomu okienka dodawania zespołów:

 1. Wybierz ze swojej organizacji zespoły, które chcesz dodać do działu.
 2. Następnie kliknij Dodaj zespoły.

Usuwanie zespołu z działu

usuń zespół

Aby usunąć zespół z działu:

 1. Najedź kursorem na zespół i kliknij ikonę z trzema kropkami, która się pojawi.
 2. Wybierz Usuń zespół z działu.

w dziale nie może znajdować się zespół, który jest publiczny w ramach organizacji.

Eksportuj dane zespołu do pliku CSV

Administratorzy działów mogą eksportować listę członków zespołu do pliku CSV z zakładki „Zespoły” w Konsoli administratora.

eksportuj plik CSV

Z poziomu Konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki Zespoły.
 2. Kliknij Eksportuj do pliku CSV.

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania.

Wielu administratorów

W każdym dziale można wyświetlać i przypisywać więcej niż jednego administratora. Administratorzy działów mogą dzielić się obowiązkami z innymi członkami działu oraz nie muszą już być członkami każdego zespołu w dziale.

Ta funkcja jest odpowiednia dla dużych działów, ponieważ zarządzanie nimi nie musi spoczywać na jednej osobie.

przyznaj dostęp administratora 1

Aby przyznać dostęp administratora:

 1. Kliknij Edytuj ustawienia profilu.

Następnie, w polu typu członkostwa wybierz Administrator, a następnie kliknij Zapisz zmiany.

przyznaj dostęp administratora 2

Przyznawanie dostępu administratora z zakładki „Bezpieczeństwo”

Tutaj możesz dodać administratora i wyświetlić wszystkich administratorów działu.

dostęp administratora 2

Z zakładki Bezpieczeństwo w Konsoli administratora:

 1. Przejdź do Ustawienia dodatkowe.
 2. Następnie przejdź do Dostęp administratora i kliknij strzałkę.

dostęp administratora 2

Pojawi się okienko wyskakujące, które umożliwia Dodanie administratora. Nastąpi przekierowanie do zakładki „Członkowie”, gdzie możesz wybrać, komu chcesz przyznać dostęp administratora.

aby zostać administratorem zespołu należy również być jego członkiem.

Zarządzanie rozliczeniami dla działu

zarządzanie rozliczeniami

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Wyświetlić lub zmienić typ planu.
 2. Edytować swoje informacje rozliczeniowe.
 3. Wyświetlić lub pobrać ostatnią fakturę.

Rozliczenia samoobsługowe

Właściciele rozliczeń mają pełny dostęp do zarządzania rozliczeniami. Obejmuje to wyświetlanie informacji o koncie, dodawanie i usuwanie miejsc, edytowanie szczegółów i możliwość zarządzania samoobsługowymi fakturami.

Mogą oni również zmienić częstotliwość płatności z miesięcznej na roczną oraz zmienić właściciela rozliczeń.

tylko właściciel rozliczeń może zmienić rodzaj planu i szczegóły dotyczące płatności. Administratorzy mogą dodawać lub usuwać członków oraz dodawać/usuwać zespoły.

Jak zwiększyć lub zredukować liczbę miejsc

Z sekcji Wykorzystane miejsca na stronie rozliczeń możesz: zobaczyć ile miejsc jest jeszcze dostępnych dla Twojego działu, ile miejsc obejmuje Twój plan, dodać więcej miejsc lub zmniejszyć ich liczbę.

Dodawanie i usuwanie członków dla planów opłacanych kartą kredytową

karta kredytowa

Dodawanie i usuwanie członków dla planów opłacanych na podstawie faktury wystawianej ręcznie

plan ręczny

jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój plan opłacany jest za pomocą karty kredytowej czy faktury wystawianej ręcznie, przejdź do sekcji Informacje dotyczące płatności na stronie rozliczeń.

Jak zmienić częstotliwość rozliczeń samoobsługowych dla działu

Przejście na plan roczny możliwe jest z zakładki Rozliczenia. Aby to zrobić, kliknij przycisk Przejdź na plan roczny.

miesięczny-roczny

Jak zmienić właściciela rozliczeń

Ten przepływ umożliwia właścicielom rozliczeń przypisanie tej funkcji do innego użytkownika działu. Nowy właściciel rozliczeń musi być członkiem działu.

zmień właściciela rozliczeń

Z zakładki Rozliczenia w Konsoli administratora:

 1. Przejdź do Właściciel rozliczeń i kliknij Zmień właściciela rozliczeń.
 2. Wprowadź imię lub e-mail nowego właściciela rozliczeń lub wybierz użytkownika z rozwijanego menu.
 3. Po dokonaniu wyboru kliknij Zmień właściciela rozliczeń, aby potwierdzić.

zmień właściciela rozliczeń

zmień właściciela rozliczeń

poprzedni właściciel rozliczeń pozostanie administratorem działu, ale nie będzie już odpowiedzialny za żadne kwestie związane z rozliczeniami dla konta.

SAML dla działów Enterprise

SAML to standard, który umożliwia integrację Asany z firmowymi systemami logowania jednokrotnego, takimi jak Okta, OneLogin lub Microsoft Active Directory. Uprzednio SAML był dostępny wyłączenie dla organizacji w ramach planu Enterprise. Jednak przy zakupie planu Enterprise dla działów, SAML można aktywować dla członków danego działu. Jeśli jesteś już klientem planu Enterprise dla działów i chcesz włączyć SAML, wypełnij formularz znajdujący się tutaj.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com